Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, Sayfalar 35 - 51 2016-09-01

Çalışanların İç Kontrol Odakları, Liderleri ile Etkileşimleri ve Örgüte Duygusal Bağlılıklarının İşten Ayrılma Niyeti Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
The Effect Of Internal Locus Of Control, Leader-Member Exchange Quality and Affective Commitment on Turnover Intentions: A Study Among Public Officer

Dilek Ayan [1] , Gül Eser [2]

81 128

Bu çalışmanın amacı kontrol odağı, lider-üye etkileşimi ve örgüte duygusal bağlılığın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma çeşitli kademelerden 200 devlet memurunun katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda iç kontrol odağının işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif yönde, örgüte bağlılığın ise negatif yönde katkı sağladığı görülmüştür. Bu bulgu çalışanların iç kontrol odakları arttıkça ve duygusal bağlılıkları azaldıkça işten ayrılma niyetlerinin de arttığı anlamına gelmektedir. Araştırmada ele alınan bir diğer değişken olan lider-üye etkileşimi ile işten ayrılma niyeti arasında ise istatsitki olarak anlamlı bir ilişki ortaya çıkmamıştır. Araştırmanın bulguları çalışanların işten ayrılma niyeti üzerinde yönetici gibi dışsal unsurlardan ziyade bireysel özellik ve tutumların daha anlamlı katkılar sağlayabileceğini şeklinde yorumlanabilir
This study aims to investigate the effect of internal locus of control, leader member exchange quality and affective commitment on turnover intention. Totally 200 public employees from various public institutions and a public university in Istanbul participated in the research. Survey method is used to gather data. The findings demonstrate that internal locus of control has a positive and affective commitment has a negative effect on turnover intention. Leader memeber exchange quality wasn't found to be statistically relevant to turnover intention. These results encourage us to believe that individual characteristics and attitudes have more meaningful effects than environmental elements in regards of turnover intention.
Konular
Diğer ID JA55UA44HE
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Dilek Ayan

Yazar: Gül Eser

Bibtex @ { pausbed384332, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {35 - 51}, doi = {}, title = {Çalışanların İç Kontrol Odakları, Liderleri ile Etkileşimleri ve Örgüte Duygusal Bağlılıklarının İşten Ayrılma Niyeti Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Eser, Gül and Ayan, Dilek} }
APA Ayan, D , Eser, G . (2016). Çalışanların İç Kontrol Odakları, Liderleri ile Etkileşimleri ve Örgüte Duygusal Bağlılıklarının İşten Ayrılma Niyeti Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 35-51. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34751/384332
MLA Ayan, D , Eser, G . "Çalışanların İç Kontrol Odakları, Liderleri ile Etkileşimleri ve Örgüte Duygusal Bağlılıklarının İşten Ayrılma Niyeti Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 35-51 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34751/384332>
Chicago Ayan, D , Eser, G . "Çalışanların İç Kontrol Odakları, Liderleri ile Etkileşimleri ve Örgüte Duygusal Bağlılıklarının İşten Ayrılma Niyeti Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 35-51
RIS TY - JOUR T1 - Çalışanların İç Kontrol Odakları, Liderleri ile Etkileşimleri ve Örgüte Duygusal Bağlılıklarının İşten Ayrılma Niyeti Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma AU - Dilek Ayan , Gül Eser Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 51 VL - IS - 25 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Çalışanların İç Kontrol Odakları, Liderleri ile Etkileşimleri ve Örgüte Duygusal Bağlılıklarının İşten Ayrılma Niyeti Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma %A Dilek Ayan , Gül Eser %T Çalışanların İç Kontrol Odakları, Liderleri ile Etkileşimleri ve Örgüte Duygusal Bağlılıklarının İşten Ayrılma Niyeti Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 25 %R %U
ISNAD Ayan, Dilek , Eser, Gül . "Çalışanların İç Kontrol Odakları, Liderleri ile Etkileşimleri ve Örgüte Duygusal Bağlılıklarının İşten Ayrılma Niyeti Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 (Eylül 2016): 35-51.