Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, Sayfalar 121 - 137 2016-09-01

Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçların Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Muhasebeleştirilmesi
Recognition of Derivative Instruments For Hedging Under Turkish Accounting Standards

Hafize Meder Çakır [1] , Birsel Sabuncu [2]

117 1011

Türev araçlar, değeri dayanak varlığın değerine bağlı olarak belirlenen ve söz konusu varlığın hak ve yükümlülüklerinin ticaretine imkan sağlayan finansal araçlardır. Ülkemizde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın yürürlüğe girmesiyle türev araçların muhasebeleştirilmesi ile ilgili yeni muhasebe uygulamaları söz konusudur. Türkiye Muhasebe Standardı 39’da türev araçlarla ilgili riskten korunma muhasebesi uygulama kurallarını açıklanmaktadır. Riskten korunma muhasebesinin uygulanmasında Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen ölçütlere uyum sağlaması gereklidir. Uygulanması isteğe bağlı olan ve uygulandığında bazı şartların gerekli olduğu riskten korunma muhasebesi, türev araçların gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerden kaynaklanan kazanç ve kayıpların mümkün olduğunca gerçekleştiği dönemlerde gösterilmesini ve dönem kâr zararının daha doğru ifade edilmesini sağlaması açısından önemlidir. Bu çerçevede çalışmada riskten korunma muhasebesinin uygulanmasında gerekli şartlar üzerinde durularak, gerçeğe uygun değer riski, nakit akış riski ve net yatırım riskinden korunma amaçlı türev araçların muhasebeleştirilmesine yer verilmiştir.Riskten korunma muhasebesi ile ilgili olarak var olan Tekdüzen Hesap Planı sistemindeki hesaplar yetersiz kaldığından, muhasebe kayıtları yapılırken gerektiğinde Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları’nın yayınladığı Türkiye Muhasebe Standardı ile uyumlu “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” referans alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Türev araç, riskten korunma muhasebesi, Türkiye Muhasebe Standartları
Derivative instruments are financial instruments making it possible to trade rights and obligations as defined by an underlying asset. Their values derive from that of the underlying assets. Following the introduction of Turkish Accounting Standards/Turkish Financial Reporting Standards new accounting practices concerning derivative instruments came into effect in our country. Turkish Accounting Standard 39 define the accounting principles to be followed for hedging. While applying hedge accounting the criteria defined in Turkish Accounting Standards are to be complied with.While using hedge accounting is discretionary, certain conditions have to be met when used. Hedge accounting is important for correctly calculating the changes in the values of derivatives within the period in which the change occurs as far as possible and for reporting more reliable period profits and losses. In this paper we elaborate the conditions required for using hedge accounting and the principles involved in accounting for fair value risk, cash flow risk and net investment risk.As the accounts in current uniform accounting plan related to hedge accounting are insufficient, we take as reference the principles set out in the “Sample Financial Tables and Application Guide” compliant with Turkish Accounting Standards published by Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority.Key Words: Derivative instrument, hedge accounting, Turkish Accounting Standards
Konular
Diğer ID JA93NE69KU
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hafize Meder Çakır

Yazar: Birsel Sabuncu

Bibtex @ { pausbed384339, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {121 - 137}, doi = {}, title = {Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçların Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Muhasebeleştirilmesi}, key = {cite}, author = {Çakır, Hafize Meder and Sabuncu, Birsel} }
APA Çakır, H , Sabuncu, B . (2016). Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçların Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Muhasebeleştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 121-137. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34751/384339
MLA Çakır, H , Sabuncu, B . "Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçların Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Muhasebeleştirilmesi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 121-137 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34751/384339>
Chicago Çakır, H , Sabuncu, B . "Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçların Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Muhasebeleştirilmesi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 121-137
RIS TY - JOUR T1 - Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçların Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Muhasebeleştirilmesi AU - Hafize Meder Çakır , Birsel Sabuncu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 137 VL - IS - 25 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçların Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Muhasebeleştirilmesi %A Hafize Meder Çakır , Birsel Sabuncu %T Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçların Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Muhasebeleştirilmesi %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 25 %R %U
ISNAD Çakır, Hafize Meder , Sabuncu, Birsel . "Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçların Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Muhasebeleştirilmesi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 (Eylül 2016): 121-137.