Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, Sayfalar 199 - 227 2016-09-01

19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Honaz
Honaz From The 19th Century To The 20th Century

Mithat Aydın [1]

64 324

Colessea ve onun yerini alan Khonaia, Honaz ve çevresinin tarihini Friglere kadar götürmektedir. Friglerden Osmanlılara tarihî süreç içinde Honaz’ın iktisadî, ticarî, dinî, askerî ve stratejik bakımdan Menderes havzasının önemli merkezlerinden biri olma özelliğini devam ettirdiği görülmüştür. 1206/1207’de kesin olarak Selçuklu Türk hâkimiyetine giren Honaz, Osmanlı hâkimiyetinden önce Sahip Ataoğulları, Germiyanoğulları ve İnançoğulları idaresinde kalmıştır. Honaz idarî bakımdan 1864 Vilayet Nizamnamesi’nden önce Denizli’ye bağlı bir kaza merkezi iken, bu tarihten itibaren Denizli Sancağı’na tabi nahiye merkezi haline gelmiştir. Nahiye müdürü ve nahiye idare meclisi tarafından yönetilen Honaz’ın 19. yüzyıl sonlarında kendisine bağılı köy sayısı 23 ilâ 30 arasında değişmiştir. Söz konusu dönemde Honaz nahiyesinin merkez nüfusu yaklaşık 2.544 iken, köyleriyle birlikte genel nüfusunun yaklaşık olarak 9.131-10.631 arasında değiştiği görülmüştür. Nahiyede 400’e yakın bir nüfusa sahip olan Rum nüfus, nahiye idare meclisinde bir üye ile temsil edilmiştir. Nahiyede konuşlandırılmış olan 43. Alayın 3. Redif Taburu, Honaz’ın incelenen dönemde askerî bakımdan da önemini devam ettirdiğini göstermiştir. Bu bağlamda çalışmada, Honaz’ın 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarında idaresi, nüfusu, askerî konumu ve hükümet konağı, telgraf hattı inşası ve 1911 depremi gibi gelişmeler ana hatlarıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Colessea ve Khonaia which replaced it have conveyed history of Honaz and its sides up to Phrygians. It was seen that characteristic of being one of the important centers of Menderes Basin had continued in terms of economical, commercial, religious, military and strategical position of Honaz from Phrygians to Otoman Empire. Honaz which certainly entered under Seljukian’s rule in 1206/ 1207, entered under Sahipatas, Germiyans ve İnançs before Ottomans. In terms of administration, while Honaz was bound with Denizli as a center of juris diction a head of 1864 Regulation of County, as of this date Honaz became center of district bound to Denizli Sanjak. The number of the village bound to Honaz which was ruled by director of district and district administrative council could be changed from 23 to 30. In this period, while center population of Honaz was about 2.544, Honaz’ s total population with its villages could changed about 9.131-.10.631. Greeks who had population about 400 in the district, was represented in district administrative council with a member. 43th Regiment 3. Redif Battalion deployed in the district showed that Honaz continued its importance in terms of military in this period. In this regard, in our report, Honaz’s adminiztration, population, military position at the end of 19th century and at the begining of 20th century, provincial hall, construction of telegraph line, events such as 1911 earthquake was tried to exhibit with the main lines.
Konular
Diğer ID JA54KZ49UK
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mithat Aydın

Bibtex @ { pausbed384343, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {199 - 227}, doi = {}, title = {19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Honaz}, key = {cite}, author = {Aydın, Mithat} }
APA Aydın, M . (2016). 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Honaz. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 199-227. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34751/384343
MLA Aydın, M . "19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Honaz". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 199-227 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34751/384343>
Chicago Aydın, M . "19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Honaz". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 199-227
RIS TY - JOUR T1 - 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Honaz AU - Mithat Aydın Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 227 VL - IS - 25 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Honaz %A Mithat Aydın %T 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Honaz %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 25 %R %U
ISNAD Aydın, Mithat . "19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Honaz". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 (Eylül 2016): 199-227.