Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, Sayfalar 278 - 296 2016-09-01

Örgütsel Davranış Düzleminde Adanmışlık
Engagement in Organizational Behaviour Plane

Öznur Yavan [1]

84 739

Örgütlere rekabet üstünlüğü sağlayan birincil ve hayati unsur insandır. Psikolojik ve sosyal bir varlık olan insanın örgüt için üretken hale getirilmesinde örgütsel davranış disiplinine önemli görevler düşmektedir. Örgütsel davranışın ilgilendiği konulardan biri olan adanmışlık, örgüt başarısında etkili bir durumdur. Adanmışlık durumu, birey ve örgüt yapısı çerçevesinde birçok unsurla etkileşim göstermektedir. Tutumlar, davranışlar ve oluşan örgüt kültürü çalışanların adanmışlık seviyesini etkileyen unsurlardandır. Adanmışlık konusunun teorik bir yaklaşımla ortaya konulmak istendiği çalışmada farklı adanmışlık unsurları ve boyutları, adanmışlık durumları, adanmışlığın önemi, adanmışlığı ortaya çıkaran ve arttıran unsurlar irdelenip adanmışlığın tükenmişlikle ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
The major and vital factor providing competitive advantage to the organizations is person. Organizational behavior discipline plays a crucial role in rendering a person that is both psychological and social entity to an efficient being in the organization. Engagement which is one of the issues examined by organizational behavior is an effective condition in the way of reaching to organizational success. The condition of engagement is related to several factors within the frame of individual and organizational structure. Attitudes, behaviors and developing organizational culture affect the engagetment degree of workers. It is aimed to establish a frame on the relation between engagement and burn-out by examining particular engagement factors and dimensions, engagement conditions, the importance of engagement and the factors revealing and increasing the engagement.
Konular
Diğer ID JA28GF83SC
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Öznur Yavan

Bibtex @ { pausbed384348, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {278 - 296}, doi = {}, title = {Örgütsel Davranış Düzleminde Adanmışlık}, key = {cite}, author = {Yavan, Öznur} }
APA Yavan, Ö . (2016). Örgütsel Davranış Düzleminde Adanmışlık. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 278-296. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34751/384348
MLA Yavan, Ö . "Örgütsel Davranış Düzleminde Adanmışlık". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 278-296 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34751/384348>
Chicago Yavan, Ö . "Örgütsel Davranış Düzleminde Adanmışlık". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 278-296
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Davranış Düzleminde Adanmışlık AU - Öznur Yavan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 278 EP - 296 VL - IS - 25 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Örgütsel Davranış Düzleminde Adanmışlık %A Öznur Yavan %T Örgütsel Davranış Düzleminde Adanmışlık %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 25 %R %U
ISNAD Yavan, Öznur . "Örgütsel Davranış Düzleminde Adanmışlık". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 (Eylül 2016): 278-296.