Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, Sayfalar 330 - 346 2016-09-01

Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma
An Investigation To Examine The Effect Of Nurses’ Organizational Justice Perceptions On Their Job Satisfactions

Zübeyir Bağcı [1]

78 151

Bu çalışmanın amacı, gerek bireysel gerekse de çalışma ortamından kaynaklanan pek çok olumsuz faktörün etkisiyle yoğun iş yüküne sahip stresli bir mesleği icra eden hemşirelerin örgütsel adalet algılarının iş tatminleri üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma, bir devlet hastanesinde görev yapan 246 hemşire arasından kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenmiş 155 katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerinin değerlendirilmesinde frekans ve yüzde analizleri kullanılmıştır. Örgütsel adalet alt boyutlarının (dağıtım adaleti, süreç adaleti ve etkileşim adaleti) kendi aralarındaki ve iş tatmini alt boyutlarıyla (iç tatmin ve dış tatmin) olan ilişkisinin değerlendirilmesinde korelasyon analizinden ve bunların iş tatmini alt boyutları üzerindeki etkisini değerlendirmede ise çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen bulgular hemşirelerin iç ve dış tatminlerinin her üç adalet algısından da pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilendiğini göstermiştir.
This study aims at examining the effect of nurses’ organizational justice perceptions on their job satisfactions, who, because of many individual or work environmental negative factors, have a stressful job with a heavy workload. The study was conducted among 155 participants who had been picked from 246 nurses working for a state hospital by convenience sampling method. SPSS program was used to analyze the collected data. To assess the demographic properties of participants, frequency and percentage analyses were used. In order to assess the relationships of organizational justice’s sub-dimensions (distributive justice, procedural justice and interactional justice) with both one another and job satisfaction’s sub-dimensions (internal satisfaction and external satisfaction), correlation analysis was used. To analyze the effect of organizational justice’s sub-dimensions on job satisfaction’s sub-dimensions multiple regression analysis was utilized. The findings of analyses indicated that nurses’ internal and external job satisfactions are influenced positively and significantly by each of the three justice perceptions.
Konular
Diğer ID JA89MN24ST
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Zübeyir Bağcı

Bibtex @ { pausbed384353, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {330 - 346}, doi = {}, title = {Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Bağcı, Zübeyir} }
APA Bağcı, Z . (2016). Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 330-346. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34751/384353
MLA Bağcı, Z . "Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 330-346 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34751/384353>
Chicago Bağcı, Z . "Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 330-346
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma AU - Zübeyir Bağcı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 330 EP - 346 VL - IS - 25 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma %A Zübeyir Bağcı %T Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 25 %R %U
ISNAD Bağcı, Zübeyir . "Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 (Eylül 2016): 330-346.