Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, Sayfalar 347 - 362 2016-09-01

Türkiye’de Muhasebe Standartlarına Yönelik Yazılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Analizi
Analysis Of Master And Doctoral Thesis About Accounting Standards İn Turkey

Ali Haydar Güngörmüş [1]

85 1008

Bu çalışmanın amacı, Muhasebe Standartları alanında Türkiye’de yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapılan tezlerin analizinin yapılarak içerik acısından zaman içindeki yönelimini tespit etmektir. Araştırma kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları alanında en fazla tez konusu olmuş standartlar ve henüz yeteri kadar araştırma konusu yapılmamış standartlar tespit edilmiş ve bu alanda araştırma yapmayı planlayan akademisyenler, lisansüstü öğrenciler ve tez yöneticilerine bilgi aktarılması amaçlanmıştır. Araştırma 1984 yılından 2015 yılı mayıs ayına kadar yapılan 312 adet lisansüstü tezi kapsamaktadır. Veri toplama aracı olarak Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden yararlanılmıştır.
The aim of this study is to determine the orientation of theses in time in terms of content through analyzing the theses of masters and PhD done in Turkey in the field of Accounting Standards. As part of the study, the standards which are most selected as subjects in the field of Accounting Standards and which are not selected as research subjects sufficiently are detected, and it is aimed to inform the academicians, graduate students and thesis advisors who are planning to do research on this field. The study includes 312 graduate theses done from 1984 to May, 2015. The Council of Higher Education National Thesis Center is utilized as the tool of data collection.
Konular
Diğer ID JA85EH93HB
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ali Haydar Güngörmüş

Bibtex @ { pausbed384355, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {347 - 362}, doi = {}, title = {Türkiye’de Muhasebe Standartlarına Yönelik Yazılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Analizi}, key = {cite}, author = {Güngörmüş, Ali Haydar} }
APA Güngörmüş, A . (2016). Türkiye’de Muhasebe Standartlarına Yönelik Yazılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 347-362. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34751/384355
MLA Güngörmüş, A . "Türkiye’de Muhasebe Standartlarına Yönelik Yazılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Analizi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 347-362 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34751/384355>
Chicago Güngörmüş, A . "Türkiye’de Muhasebe Standartlarına Yönelik Yazılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Analizi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 347-362
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Muhasebe Standartlarına Yönelik Yazılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Analizi AU - Ali Haydar Güngörmüş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 347 EP - 362 VL - IS - 25 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkiye’de Muhasebe Standartlarına Yönelik Yazılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Analizi %A Ali Haydar Güngörmüş %T Türkiye’de Muhasebe Standartlarına Yönelik Yazılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Analizi %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 25 %R %U
ISNAD Güngörmüş, Ali Haydar . "Türkiye’de Muhasebe Standartlarına Yönelik Yazılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Analizi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 (Eylül 2016): 347-362.