Yıl 2016, Cilt , Sayı Ek1, Sayfalar 124 - 134 2016-12-01

İHRACAT PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE PAZARLAMA KARMASI ADAPTASYONUN ÖNEMİ ve DENİZLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
THE ADAPTATION OF MARKETING MIXING IN EXPORT MARKETING ACTIVITIES AND A STUDY ON THE TEXTILE SECTOR IN DENIZLI

Duygu Koçoğlu [1] , Emel Sarıtaş [2]

82 622

Araştırmanın amacı, Denizli Tekstil İşletmelerinin ihracat pazarlama faaliyetlerinde, pazarlama karması adaptasyon düzeyini belirlemek ve bu veriler ile ihracat tutarı sıralamaları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada anket metodu kullanılmıştır. İşletmelerin ihracat tutarları sıralı veriler olduğu için, araştırma hipotezi Spearman Korelasyon katsayısı ve güç ilişkisi ile test edilmiştir. Sonuç olarak, işletmelerin pazarlama karması adaptasyonu ile ihracat tutarı sıralaması arasında güçlü düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir.
The aim of this research is to determine marketing mix adaptation level on export marketing activities of Denizli Textile Enterprises and put forth relation between this data and export rankings. In this study, a survey has been conducted. Since export expenses of companies are of sequential data, the research hypothesis has been tested with Spearman’s correlation coefficient and the power relationship. As a result, it has been ascertained that there is a significant relationship between companies’ adaptation of marketing mix and their export to
Konular
Diğer ID JA62AB46RF
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Duygu Koçoğlu

Yazar: Emel Sarıtaş

Bibtex @ { pausbed384369, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {124 - 134}, doi = {}, title = {İHRACAT PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE PAZARLAMA KARMASI ADAPTASYONUN ÖNEMİ ve DENİZLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Sarıtaş, Emel and Koçoğlu, Duygu} }
APA Koçoğlu, D , Sarıtaş, E . (2016). İHRACAT PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE PAZARLAMA KARMASI ADAPTASYONUN ÖNEMİ ve DENİZLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Ek1), 124-134. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34754/384369
MLA Koçoğlu, D , Sarıtaş, E . "İHRACAT PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE PAZARLAMA KARMASI ADAPTASYONUN ÖNEMİ ve DENİZLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 124-134 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34754/384369>
Chicago Koçoğlu, D , Sarıtaş, E . "İHRACAT PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE PAZARLAMA KARMASI ADAPTASYONUN ÖNEMİ ve DENİZLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 124-134
RIS TY - JOUR T1 - İHRACAT PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE PAZARLAMA KARMASI ADAPTASYONUN ÖNEMİ ve DENİZLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Duygu Koçoğlu , Emel Sarıtaş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 124 EP - 134 VL - IS - Ek1 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İHRACAT PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE PAZARLAMA KARMASI ADAPTASYONUN ÖNEMİ ve DENİZLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %A Duygu Koçoğlu , Emel Sarıtaş %T İHRACAT PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE PAZARLAMA KARMASI ADAPTASYONUN ÖNEMİ ve DENİZLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N Ek1 %R %U
ISNAD Koçoğlu, Duygu , Sarıtaş, Emel . "İHRACAT PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE PAZARLAMA KARMASI ADAPTASYONUN ÖNEMİ ve DENİZLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Ek1 (Aralık 2016): 124-134.