Yıl 2016, Cilt , Sayı Ek1, Sayfalar 166 - 193 2016-12-01

“Dövme”nin Çeşitli Dillerdeki Etimolojisi Ve Kısa Tarihçesi
Etymology And A Brıef Hıstory Of Tattooıng In Dıfferent Languages

Fidan Uğur Çerikan [1] , Mehmet Rıza Alanko [2]

119 1909

Bir beden bezeme türü olan “dövme”; bir toplumun simgesel iletişimi ya da pigtograf olmakla beraber o toplumun duyuş, düşünüş ve davranış kalıplarını da aktaran bir üretim aracıdır.“ Dövme”yi konu alan bu çalışma; “dövme”nin farklı dillerdeki sözcük karşılığı ile bu sözcüklerin etimolojisi ve “dövme”nin farklı kültürlerdeki tarihsel gelişiminden meydana gelmektedir. Konunun tarihsel arka planının çok geniş olması nedeniyle, bu makalede yalnızca “dövme” sözcüğünün etimolojisi ve dövme geleneğinin tarihsel gelişimine yer verilebilmiştir. Makalenin amacı; “dövme”nin bir toplumdan diğerine nasıl geçtiğini, çeşitli toplumların “dövme”ye nasıl özgün anlam ve işlevler yüklediğini ve dövme geleneğinin bin yıllardır çeşitlenerek nasıl çok zengin anlam, işlev ve uygulamalara sahip olduğunu açıklığa kavuşturmaktır. Konu ele alınırken yalnızca kronolojik ya da coğrafi bir sıralama izlenmemiş, aynı zamanda, “BütünselKarşılaştırmalı” ve “Yayılma” halkbilimi yöntemleriyle farklı kültürlerin dövmeye yükledikleri benzer ve farklı anlamlar da göz önünde bulundurulmuştur. Böylece, her toplumun kendine özgü tarihsel, coğrafi ve kültürel koşulları dikkate alınarak dövmenin bütün dünyaya kültürel olarak yayılma süreci ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca “dövme”nin çeşitli toplumların tarihsel süreçlerindeki işlevselliği “İşlevsel” halkbilimi yönteminden hareketle tartışılmıştır.
Tattooing a kind of body ornament, acts as means of production conveying the feeling, thinking and behaviour patterns of the society. It is also the symbolic communication of that society. The study on tattooing, consists of correspondences for words in different languages and etymology of these words and historical development of tattooing in the different cultures. In this section, due to the fact that the historical background of the subject is too comprehensive, it could be possible to include only the etymology of the tattoo word and historical development of the tattooing tradition.The study aims to clarify how the tattoing passes from one society to another and how various societis attribute original meanings and functions to tattooing and how tattooing tradition has very rich meaning, functions and practices throughout thousand years.When discussing the subject not only a chronological or geographical order was followed, but also smilar and different meanings attributed by different cultures were taken into consideration through folklore methods such as cultural diffusion and holistic&comparative approach. Thus, by considering each society's specific historical, geographical and cultural conditions, the process of cultural diffussion of tattoing has been tried to be revealed all over the world. Besides the functionality of tattooing in the historical development of the various societies has been discussed through the point of functional Folklore.
Konular
Diğer ID JA96MR97YK
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Fidan Uğur Çerikan

Yazar: Mehmet Rıza Alanko

Bibtex @ { pausbed384372, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {166 - 193}, doi = {}, title = {“Dövme”nin Çeşitli Dillerdeki Etimolojisi Ve Kısa Tarihçesi}, key = {cite}, author = {Alanko, Mehmet Rıza and Çerikan, Fidan Uğur} }
APA Çerikan, F , Alanko, M . (2016). “Dövme”nin Çeşitli Dillerdeki Etimolojisi Ve Kısa Tarihçesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Ek1), 166-193. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34754/384372
MLA Çerikan, F , Alanko, M . "“Dövme”nin Çeşitli Dillerdeki Etimolojisi Ve Kısa Tarihçesi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 166-193 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34754/384372>
Chicago Çerikan, F , Alanko, M . "“Dövme”nin Çeşitli Dillerdeki Etimolojisi Ve Kısa Tarihçesi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 166-193
RIS TY - JOUR T1 - “Dövme”nin Çeşitli Dillerdeki Etimolojisi Ve Kısa Tarihçesi AU - Fidan Uğur Çerikan , Mehmet Rıza Alanko Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 166 EP - 193 VL - IS - Ek1 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi “Dövme”nin Çeşitli Dillerdeki Etimolojisi Ve Kısa Tarihçesi %A Fidan Uğur Çerikan , Mehmet Rıza Alanko %T “Dövme”nin Çeşitli Dillerdeki Etimolojisi Ve Kısa Tarihçesi %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N Ek1 %R %U
ISNAD Çerikan, Fidan Uğur , Alanko, Mehmet Rıza . "“Dövme”nin Çeşitli Dillerdeki Etimolojisi Ve Kısa Tarihçesi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Ek1 (Aralık 2016): 166-193.