Yıl 2016, Cilt , Sayı Ek1, Sayfalar 208 - 229 2016-12-01

İlkokullarda Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Karşılaşılan Sorunlar
Problems Faced With Foreign Students In Primary Schools

Emel Sarıtaş [1] , Ümran Şahin [2] , Gülsüm Çatalbaş [3]

468 515

Bu araştırmanın amacı, okullarında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmen ve yöneticilerin karşılaştıkları sorunları, sorunlara bulunan çözümler ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma deseni olan fenomenoloji (Olgu bilim) deseninden yararlanılmıştır. Araştırma verileri Denizli’de yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu okullardaki öğretmen ve yöneticilerle görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Çalışma grubunun seçiminde maksimum çeşitlilik kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda yabancı uyruklu öğrencilerin aile özellikleri, karşılaşılan sorunlar, sorunlara yönelik bulunan çözümler ve öneriler teması olmak üzere dört tema elde edilmiştir. Aile özelliklerinde Türkiye’de bulunma sebepleri, aile yapısı, maddi durum, çocuğun eğitimiyle ilgilenme durumu, göç nedenleri gibi verilere ulaşılmıştır. Öğretmen ve yöneticilerin karşılaştıkları sorunlar; dil sorunu, davranış sorunu, Milli Eğitim-okul işbirliği sorunları, okul- aile işbirliği sorunları ve öğretim sürecinde yaşanan sorunlar olarak beş alt tema altında toplanmıştır. Araştırmanın üçüncü ve dördüncü temasında da öğretmen ve yöneticilerin yukarıda belirtilen sorunlara yönelik buldukları çözümler ve sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır.
The purpose of this study is to reveal the problems which teachers and administrators face with at schools where foreign students enroll in, and to offer solutions and recommendations for these problems. As a qualitative research design, phenemonology is chosen for the study. The data was collected through interviews with teachers and administrators at schools in Denizli where foreign students are attending. Maximum sampling was used for the selection of the participants. Analyses figured out four themes named family characteristics of foreign students, problems faced, solutions of the problems faced and suggestions. Under the theme of family characteristics, the data was categorized as the reasons why they are in Turkey, family structure, financial situation, the condition of being interested in child’s education and the reasons of immigration. As for the problems which teachers and administrators face with, the data was categorized as the language problems, the problems in the collaboration between Ministry of National Education and the school, the problems in the collaboration between the school and the family, and the problems in the process of instruction. In terms of the third and the fourth themes of the study, the solutions which the teachers and the administrators offer for the problems mentioned above have been discussed.
Konular
Diğer ID JA63MU73BR
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Emel Sarıtaş

Yazar: Ümran Şahin

Yazar: Gülsüm Çatalbaş

Bibtex @ { pausbed384374, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {208 - 229}, doi = {}, title = {İlkokullarda Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Karşılaşılan Sorunlar}, key = {cite}, author = {Şahin, Ümran and Çatalbaş, Gülsüm and Sarıtaş, Emel} }
APA Sarıtaş, E , Şahin, Ü , Çatalbaş, G . (2016). İlkokullarda Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Karşılaşılan Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Ek1), 208-229. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34754/384374
MLA Sarıtaş, E , Şahin, Ü , Çatalbaş, G . "İlkokullarda Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Karşılaşılan Sorunlar". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 208-229 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34754/384374>
Chicago Sarıtaş, E , Şahin, Ü , Çatalbaş, G . "İlkokullarda Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Karşılaşılan Sorunlar". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 208-229
RIS TY - JOUR T1 - İlkokullarda Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Karşılaşılan Sorunlar AU - Emel Sarıtaş , Ümran Şahin , Gülsüm Çatalbaş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 208 EP - 229 VL - IS - Ek1 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İlkokullarda Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Karşılaşılan Sorunlar %A Emel Sarıtaş , Ümran Şahin , Gülsüm Çatalbaş %T İlkokullarda Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Karşılaşılan Sorunlar %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N Ek1 %R %U
ISNAD Sarıtaş, Emel , Şahin, Ümran , Çatalbaş, Gülsüm . "İlkokullarda Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Karşılaşılan Sorunlar". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Ek1 (Aralık 2016): 208-229.