Yıl 2016, Cilt , Sayı Ek1, Sayfalar 413 - 429 2016-12-01

Kamu Kesimi Ekonomik Büyüklüğü Ve Kamu Etkinlik Düzeyi İlişkisi
The Relationship Economic Size Of Public Sector And Level Of Government Effectiveness

Ulvi Sandalcı [1] , İnci Sandalcı [2]

68 2233

Ekonomilerde kamu ve özel kesim ekonomisinin payı çeşitli dönemler itibariyle farklılık göstermektedir. Bu farklılık birçok nedene dayanmakla beraber, bunlardan en önemlisi son on yıllarda önemi gittikçe artan refah devleti anlayışıdır. Bu devlet anlayışının gereği olarak kamu kesimi ekonomisi, toplam ekonomi içinde önemli bir pay edinmiştir. Kamu kesimi, toplam ekonomide artan rolü ile beraber, çeşitli yollarla ya doğrudan ekonomide rol almakta ya da dolaylı yollarla ekonomiyi yönlendirmektedir. Burada önemli olan temel nokta ise kamunun bu rolü ve yönlendirmelerinin kalitesi ve toplumsal refaha etkisi ile ilgili olmaktadır. Çünkü kamu hizmetlerinin kalitesi ve etkinliği toplumsal refahı doğrudan etkilemektedir. Çalışmada, kamunun milli ekonomideki payının büyüklüğü ile kamu tarafından sunulan hizmetlerin ne derece kaliteli ve etkin olduğunu gösteren kamu etkinlik düzeyi tablolar yardımıyla karşılaştırılmıştır. Milli ekonomideki kamu kesimi payının büyüklüğüne bağlı olarak 2000-2014 dönemi için dünyadaki çeşitli ülkeleri incelediğimiz çalışmada, milli ekonomideki kamu kesimi payı arttıkça kamu etkinlik düzeyinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Public and private sector's share in the national economies have differed as various periods. Although many reasons on the basis of this difference, the most important factor of these is increasingly important welfare state concept for the last ten years. In keeping with this understanding the state, public economy have the most share in national economy. Public, accompanied by increasing role in the national economy, takes part in national economy directly different paths, or it steers the economy indirectly. The most important basic point in here is related to the effect of public social welfare and the quality of guidance and this role of public. Because the quality and efficiency of public services directly affects social welfare. In the study, the size of public sector in national economy and level of government effectiveness that what extent the quality and effectiveness of public activities demonstrates have been compared through the tables. In the study we examined the various countries of the world for 2000-2014 period depend on the size of public sector were deduced that the size of public sector and increase in proportion with the level of government effectiveness are possible to say in the same direction
Konular
Diğer ID JA93GC34SY
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ulvi Sandalcı

Yazar: İnci Sandalcı

Bibtex @ { pausbed384393, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {413 - 429}, doi = {}, title = {Kamu Kesimi Ekonomik Büyüklüğü Ve Kamu Etkinlik Düzeyi İlişkisi}, key = {cite}, author = {Sandalcı, İnci and Sandalcı, Ulvi} }
APA Sandalcı, U , Sandalcı, İ . (2016). Kamu Kesimi Ekonomik Büyüklüğü Ve Kamu Etkinlik Düzeyi İlişkisi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Ek1), 413-429. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34754/384393
MLA Sandalcı, U , Sandalcı, İ . "Kamu Kesimi Ekonomik Büyüklüğü Ve Kamu Etkinlik Düzeyi İlişkisi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 413-429 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34754/384393>
Chicago Sandalcı, U , Sandalcı, İ . "Kamu Kesimi Ekonomik Büyüklüğü Ve Kamu Etkinlik Düzeyi İlişkisi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 413-429
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Kesimi Ekonomik Büyüklüğü Ve Kamu Etkinlik Düzeyi İlişkisi AU - Ulvi Sandalcı , İnci Sandalcı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 413 EP - 429 VL - IS - Ek1 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kamu Kesimi Ekonomik Büyüklüğü Ve Kamu Etkinlik Düzeyi İlişkisi %A Ulvi Sandalcı , İnci Sandalcı %T Kamu Kesimi Ekonomik Büyüklüğü Ve Kamu Etkinlik Düzeyi İlişkisi %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N Ek1 %R %U
ISNAD Sandalcı, Ulvi , Sandalcı, İnci . "Kamu Kesimi Ekonomik Büyüklüğü Ve Kamu Etkinlik Düzeyi İlişkisi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Ek1 (Aralık 2016): 413-429.