Yıl 2017, Cilt , Sayı 26, Sayfalar 197 - 224 2017-01-01

Türkiye’de Kent Yoksulluğu ve Çocuk: Nevşehir Örneği
Urban Poverty And Children In Turkey: The Case Of Nevsehir

Hüsniye Akıllı [1] , Abdullah Dirikoç [2]

189 499

İçsel büyüme teorileriyle birlikte teknoloji düzeyindeki gelişmeler genellikle Ar-Ge yatırımlarıyla ilişkilendirilmekte ve farklı nitelikteki Ar-Ge yatırımlarının toplam faktör verimliliği üzerindeki etkileri teorik-ampirik düzeyde araştırılmaktadır. Bu çalışmada, OECD üyesi ülkelerde Ar-Ge yatırımlarının toplam faktör verimliliği (TFV) üzerindeki etkileri 1994-2014 dönemi için yeni nesil panel veri analizi metodolojisi ile ekonometrik olarak incelenmektedir. Ar-Ge yatırımlarının TFV üzerindeki etkilerinin daha tutarlı bir şekilde incelenebilmesi için 29 OECD üyesi ülke toplam Ar-Ge yatırımlarının büyüklüğüne göre OECD-1 ve OECD-2 olarak iki alt grupta analize dâhil edilmişlerdir. Bu yönüyle çalışmada, OECD-1 ve OECD-2 gruplarında yer alan ülkelerin uzun dönemli ekonomik büyüme performanslarının sürdürülebilirliği üzerinde farklı nitelikteki Ar-Ge yatırımlarının etkilerinin nasıl olduğu makroekonomik düzeyde araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, inceleme döneminde farklı nitelikteki bütün Ar-Ge yatırımlarının TFV üzerindeki etkilerinin her iki ülke grubunda da pozitif yönlü olduğu ve bu pozitif yönlü etkilerin büyüklüğünün ise beklenildiği gibi OECD-1 grubunda çok daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte çalışmada, OECD-1 ve OECD-2 grupları arasında TFV üzerindeki etkileri itibariyle üniversiteler ve kamu kesimi tarafından geçekleştirilen Ar-Ge yatırımları açısından bir benzerliğin, özel sektör ve toplam Ar-Ge yatırımları açısından da bir farklılığın oluştuğunu belirlenmiştir.
Advances in technology level with endogenous growth theory often associated with R&D investment and impacts on total factor productivity of investment in R&D in different qualities being investigated in theoretical and empirical levels. In this study, effects on the total factor productivity (TFP) of R&D investment in the OECD member countries has been examined as econometric with a new generation of panel data analysis methodology for the period 1994-2014. In order to the effects on TFP of R&D investments more consistently to be examined the 29 OECD member countries according to size of the total R&D investments in the OECD-1 and the OECD-2 were included in the analysis subgroup. This aspect of the study was to investigate the macroeconomic level the OECD and OECD-2-one group of countries in the long term is how the effects of investment in R&D in different qualities on the sustainability of economic growth. As a result, the review period while both groups of countries the effects on TFP of all R&D investments in different qualities that the positive and the magnitude of this positive effect as expected in the OECD-1 group was found to be much higher. However, the study, the OECD-1 and the OECD-2 groups in accordance with their impact on TFP universities and a similarity in terms of realization of the R&D investments by the public sector, it is determined that the private sector and total R&D investment in terms of a difference occurs.
Konular
Diğer ID JA86YT57EC
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hüsniye Akıllı

Yazar: Abdullah Dirikoç

Bibtex @ { pausbed384427, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {197 - 224}, doi = {}, title = {Türkiye’de Kent Yoksulluğu ve Çocuk: Nevşehir Örneği}, key = {cite}, author = {Akıllı, Hüsniye and Dirikoç, Abdullah} }
APA Akıllı, H , Dirikoç, A . (2017). Türkiye’de Kent Yoksulluğu ve Çocuk: Nevşehir Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26), 197-224. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34756/384427
MLA Akıllı, H , Dirikoç, A . "Türkiye’de Kent Yoksulluğu ve Çocuk: Nevşehir Örneği". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 197-224 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34756/384427>
Chicago Akıllı, H , Dirikoç, A . "Türkiye’de Kent Yoksulluğu ve Çocuk: Nevşehir Örneği". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 197-224
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Kent Yoksulluğu ve Çocuk: Nevşehir Örneği AU - Hüsniye Akıllı , Abdullah Dirikoç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 224 VL - IS - 26 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkiye’de Kent Yoksulluğu ve Çocuk: Nevşehir Örneği %A Hüsniye Akıllı , Abdullah Dirikoç %T Türkiye’de Kent Yoksulluğu ve Çocuk: Nevşehir Örneği %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 26 %R %U
ISNAD Akıllı, Hüsniye , Dirikoç, Abdullah . "Türkiye’de Kent Yoksulluğu ve Çocuk: Nevşehir Örneği". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 26 (Ocak 2017): 197-224.