Yıl 2017, Cilt , Sayı 26, Sayfalar 242 - 246 2017-01-01

Reklam ve Tanıtım ile Yurtdışı Satışlar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Gıda Firmaları Üzerinde Uygulama
The Relationship between Marketing and Export Sales: On The Food Stuff Industry Companies Quoted in BIST

İbrahim Hüseyni [1] , Reşat Sakur [2] , Ömer Doru [3]

77 119

Bu çalışmada firmaların reklam ve tanıtım harcamaları ile yurtdışı satışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye’de BİST’de işlem gören gıda maddeleri sanayii sektör grubundaki 28 firmadan, 2008 ve 2015 yılları arasında verisi ulaşılabilir olan dokuz firmanın yıllık yurtdışı satış ile reklam ve pazarlama giderlerine ait veriler kullanılmıştır. Yapılan panel analizler sonucunda serilerin eş-bütünleşik olduğu ve reklam ve pazarlama harcamalarının uzun dönemde yurtdışı satışlar üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç firmaların hem verimliliklerini arttırmak hem de küresel düzeyde bilinen bir marka haline dönüşmek için reklam ve tanıtıma önem vermeleri gerektiğini ortaya koymaktadır.
The purpose of this study is to investigate the relationship between advertising & marketing expenses and export sales. For this purpose, available international sales, advertising and marketing expenses data of nine food stuff industry companies (out of 28 companies) quoted in BIST are utilized for the period 2008-2015. Panel data analysis conclude that series are co-integrated and marketing has positive and statistically significant impact on export sales in the long term. This result show that firms have to focus on marketing to increase their productivity and to do their mark well-known at the world.
Konular
Diğer ID JA54NS39AF
Dergi Bölümü Derleme
Yazarlar

Yazar: İbrahim Hüseyni

Yazar: Reşat Sakur

Yazar: Ömer Doru

Bibtex @ { pausbed384430, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {242 - 246}, doi = {}, title = {Reklam ve Tanıtım ile Yurtdışı Satışlar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Gıda Firmaları Üzerinde Uygulama}, key = {cite}, author = {Hüseyni, İbrahim and Doru, Ömer and Sakur, Reşat} }
APA Hüseyni, İ , Sakur, R , Doru, Ö . (2017). Reklam ve Tanıtım ile Yurtdışı Satışlar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Gıda Firmaları Üzerinde Uygulama. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26), 242-246. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34756/384430
MLA Hüseyni, İ , Sakur, R , Doru, Ö . "Reklam ve Tanıtım ile Yurtdışı Satışlar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Gıda Firmaları Üzerinde Uygulama". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 242-246 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34756/384430>
Chicago Hüseyni, İ , Sakur, R , Doru, Ö . "Reklam ve Tanıtım ile Yurtdışı Satışlar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Gıda Firmaları Üzerinde Uygulama". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 242-246
RIS TY - JOUR T1 - Reklam ve Tanıtım ile Yurtdışı Satışlar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Gıda Firmaları Üzerinde Uygulama AU - İbrahim Hüseyni , Reşat Sakur , Ömer Doru Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 242 EP - 246 VL - IS - 26 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Reklam ve Tanıtım ile Yurtdışı Satışlar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Gıda Firmaları Üzerinde Uygulama %A İbrahim Hüseyni , Reşat Sakur , Ömer Doru %T Reklam ve Tanıtım ile Yurtdışı Satışlar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Gıda Firmaları Üzerinde Uygulama %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 26 %R %U
ISNAD Hüseyni, İbrahim , Sakur, Reşat , Doru, Ömer . "Reklam ve Tanıtım ile Yurtdışı Satışlar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Gıda Firmaları Üzerinde Uygulama". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 26 (Ocak 2017): 242-246.