Yıl 2017, Cilt , Sayı 26, Sayfalar 299 - 314 2017-01-01

Şehir Pazarlaması Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Şehre Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma
Determining Perceptions Of University Students About The City İn The Context Of City Marketing: A Research İn Kastamonu Province

Niyazi Gümüş [1]

126 357

Mal ve hizmetler için söz konusu olan pazarlama kavramı günümüzde şehirler içinde yoğun biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda çok sayıda şehir artan refahtan, turist sayısından, yatırımdan daha fazla pay alabilmek adına pazarlama yarışına girmiş bulunmaktadır. Başta mal ve hizmet piyasası olmak üzere her alanda karşımıza çıkan yoğun rekabet şehirleri de yoğun biçimde kapsamı içine almaktadır. Şüphesiz her şehrin kendine has bir takım tarihi ve kültürel değerleri mevcuttur. Ancak bunların şehre katma değer sağlaması birer turistik ürüne dönüştürülmesi ve hedef kitle ile buluşturulabilmesi durumunda mümkündür. Bu nedenle, yerel yöneticilerin şehrin tüm paydaşlarından elde edecekleri bilgiler doğrultusunda sistematik çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda şehirde yaşayanların özellikle de başta kendi şehirleri olmak üzere farklı şehirleri de görme fırsatı bulan üniversite öğrencilerinin şehre yönelik algılarının belirlenmesi, şehrin pazarlama çalışmaları sürecinde bundan sonra yapılacaklar konusunda planlayıcılara önemli ipuçları sunacaktır. Bunun yanı sıra, şehrin tanıtımında öne çıkartılabilecek unsurların belirlenmesinde üniversite öğrencilerinin değerlendirmelerinin öğrenilmesi önemli olacaktır. Kastamonu şehrinin pazarlama çalışmaları sürecinde Üniversite öğrencilerinin şehre yönelik algılarının öğrenilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında 1-25 Ocak 2016 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir.
Marketing concept which is valid for goods and services is being used widely today for cities. In this direction, many cities are within a marketing competition so as to take more share from increasing prosperity, number of tourists and investment. Tough competition which is faced in every field (especially goods and services) takes cities under its scope intensively. Undoubtly every city has its unique historical and cultural values. However in order to make them provide added value, they should be converted into touristic services and reach to target audience. For this reason in line with the information that local authorities will obtain from all share holders of the city, they should conduct systematical studies. In this direction determining the perceptions of university students, especially who has the opportunity to see cities other than their hometown, about the city, will provide important clues to planners about the things to be done in the course of city marketing activities. Besides, it will be important to learn the evaluations of university students for determination of the prominent factors in city introduction. In the course of marketing studies of Kastamonu province, this study was performed so as to learn the perceptions of university students about the city. For this purpose, a survey was applied to students of Kastamonu University between January 1st and 25th 2016. The obtained data was analyzed by SPSS program.
Konular
Diğer ID JA83CZ23FH
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Niyazi Gümüş

Bibtex @ { pausbed384435, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {299 - 314}, doi = {}, title = {Şehir Pazarlaması Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Şehre Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Gümüş, Niyazi} }
APA Gümüş, N . (2017). Şehir Pazarlaması Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Şehre Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26), 299-314. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34756/384435
MLA Gümüş, N . "Şehir Pazarlaması Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Şehre Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 299-314 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34756/384435>
Chicago Gümüş, N . "Şehir Pazarlaması Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Şehre Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 299-314
RIS TY - JOUR T1 - Şehir Pazarlaması Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Şehre Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma AU - Niyazi Gümüş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 299 EP - 314 VL - IS - 26 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Şehir Pazarlaması Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Şehre Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma %A Niyazi Gümüş %T Şehir Pazarlaması Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Şehre Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 26 %R %U
ISNAD Gümüş, Niyazi . "Şehir Pazarlaması Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Şehre Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 26 (Ocak 2017): 299-314.