Yıl 2017, Cilt , Sayı 26, Sayfalar 315 - 336 2017-01-01

MENOLOGIA RUSTICA COLOTIANUM: Roma Taşrasına Ait İstisnai Bir Takvim
MENOLOGIA RUSTICA COLOTIANUM: An Exceptional Calendar Belongs to The Roman Countryside

Onur Sadık Karakuş [1]

65 235

Günümüz dünyasını şekillendiren ve dünyanın en büyük devletlerinden biri olan Roma uygarlığı milyonlarca insanı yönetiyordu. Bu dönemde halkın en büyük eğlence kaynağı festivaller ve çeşitli diğer eğlencelerdi. Bu festivallerin başında dini bayramlar gelmekteydi. Roma İmparatorluğunda dini bayramların hangi günlerde kutlanacağı, bayramda neler yapılacağı herkes tarafından bilinmekteydi. Buna karşın söz konusu bayramlar bölgeden bölgeye değişebilmekteydi. Roma kentinde bulunan Menologia Rustica adlı taş takvim ise bu konuya farklı bir boyut katmaktadır. Söz konusu takvim üzerinde, Festivallerin tarihleri, Hangi tanrılara ne zaman adak adanacağı, ayların koruyucu tanrıları, hangi tarımsal operasyonun ne zaman yapılacağı gibi bilgiler bulunmaktadır. Bu eserle benzerlik gösteren Sousse Arkeoloji müzesindeki mozaik takvim de detaylı şekilde incelendiği takdirde, Roma’da bu tarz takvim uygulamalarının yaygın olmuş olabileceği, devlet tarafından kullanıma sokulduğu gibi fikirler de değerlendirmeye alınabilir. Bu çalışma, Menologia Rustica adlı takvimde yer alan çeşitli dini bayramlar ve festivalleri ele alarak Roma taşrasında yaşayan insanların dini inançları hakkında bazı sonuçlar çıkarmayı amaçlamaktadır.
Roman Civilization was one of the biggest country of the World which governed millions of people and shaped present World. In those times, Feast and various religious festivals were creating the people’s fun source. The religious festivals were primary of those feasts. In Roman Empire, everyone was knowing everything about religious festivals (for example; to celebrate on which day or what to do about them). However, those religion festivals were changeable from region to other region. Stone calendar a called “Menologia Rustica” that was found in Rome, give us different dimension about this subject. Dates of festivals, when will be sacrifice to which gods, protectors of months, when doing which agricultural organizations appeared on Facade of Mentioned calendar. When, mosaic calendar that located in Sousse Archeology Museum in detail examined, we can evaluate some ideas like as this calendar technics can be widespread, puted to place by the state. This study aims to draw some conclusions about the religious beliefs of the people living in the Roman countryside by taking the various religious holidays and festivals in the calendar Menologia Rustica.
Konular
Diğer ID JA53HD29TJ
Dergi Bölümü Derleme
Yazarlar

Yazar: Onur Sadık Karakuş

Bibtex @ { pausbed384436, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {315 - 336}, doi = {}, title = {MENOLOGIA RUSTICA COLOTIANUM: Roma Taşrasına Ait İstisnai Bir Takvim}, key = {cite}, author = {Karakuş, Onur Sadık} }
APA Karakuş, O . (2017). MENOLOGIA RUSTICA COLOTIANUM: Roma Taşrasına Ait İstisnai Bir Takvim. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26), 315-336. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34756/384436
MLA Karakuş, O . "MENOLOGIA RUSTICA COLOTIANUM: Roma Taşrasına Ait İstisnai Bir Takvim". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 315-336 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34756/384436>
Chicago Karakuş, O . "MENOLOGIA RUSTICA COLOTIANUM: Roma Taşrasına Ait İstisnai Bir Takvim". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 315-336
RIS TY - JOUR T1 - MENOLOGIA RUSTICA COLOTIANUM: Roma Taşrasına Ait İstisnai Bir Takvim AU - Onur Sadık Karakuş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 315 EP - 336 VL - IS - 26 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MENOLOGIA RUSTICA COLOTIANUM: Roma Taşrasına Ait İstisnai Bir Takvim %A Onur Sadık Karakuş %T MENOLOGIA RUSTICA COLOTIANUM: Roma Taşrasına Ait İstisnai Bir Takvim %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 26 %R %U
ISNAD Karakuş, Onur Sadık . "MENOLOGIA RUSTICA COLOTIANUM: Roma Taşrasına Ait İstisnai Bir Takvim". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 26 (Ocak 2017): 315-336.