Yıl 2017, Cilt , Sayı 26, Sayfalar 355 - 370 2017-01-01

Öğretmenlerin İşle Bütünleşmeleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Teachers' Work Engagement And Organizational Commitment

Bahar Çağrı San [1] , Türkay Nuri Tok [2]

76 426

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki ilk, ortaöğretim ve liselerde görev yapmakta olan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve işle bütünleşme düzeyleri hakkındaki görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini, Denizli ili Kale ilçesinde faaliyet gösteren resmi ilk, ortaöğretim ve liselerde görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini evrenin tümü oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı üç bölümden oluşmuştur. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin işle bütünleşmede etkili olan ilk üç alt boyut önem sırasıyla; Dinçlik (yüksek enerji seviyesi ve zihinsel dinçlik), adanmışlık (coşku, ilham, gurur ve mücadele duygularıyla bir işe güçlü bir şekilde dâhil olmak), ve içinde olmadır (işi yaparken kişinin işine tamamen konsantre olması, zamanın nasıl geçtiğini anlamaması). Örgütsel Bağlılıkta ise etkili olan ilk üç alt boyut önem sırasıyla; Normatif (kişinin örgütte çalışmayı kendisi için bir görev olarak görmesi), Devamlılık, (örgütten ayrılması halinde daha az seçeneği olacağı fikri) ve Duygusal bağlılıktır. (değerlerini, hedeflerini ve amaçlarını benimsemek). Öğretmenlerin işle bütünleşme düzeyleri, örgütsel bağlılık düzeyinden daha yüksektir.
Purpose of this study to show the views of teachers, who work in the primary, middle and high school of a town in Turkey, about their work engagement and organizational commitment. Research universe is comprised of teacher who working from Denizli-Kale/Turkey Sample of researches comprises of the absolute amount of universe. In this research data collection tool is comprised from three parts. Researchs show us vigor (high energy level and mental vigor), dedication (inspiration, enthusiasm, pride and high fighting emotion for joining new job) and absorption (concentrating, losing track of time) are three sub dimensions of work engagement. Normative (individuals feeling their job is their duty),contunity (the idea which if left job his had less option) and affective (adopting values, goals) are three sub dimension of organizational commitment. The phrase “I do not feel a strong sense of belonging to this organization.” has the lowest point in the questionnaire. The common level of work engagement of teachers is higher than organizational commitment level of teachers.
Konular
Diğer ID JA39MB52KG
Dergi Bölümü Derleme
Yazarlar

Yazar: Bahar Çağrı San

Yazar: Türkay Nuri Tok

Bibtex @ { pausbed384438, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {355 - 370}, doi = {}, title = {Öğretmenlerin İşle Bütünleşmeleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Tok, Türkay Nuri and San, Bahar Çağrı} }
APA San, B , Tok, T . (2017). Öğretmenlerin İşle Bütünleşmeleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26), 355-370. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34756/384438
MLA San, B , Tok, T . "Öğretmenlerin İşle Bütünleşmeleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 355-370 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34756/384438>
Chicago San, B , Tok, T . "Öğretmenlerin İşle Bütünleşmeleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 355-370
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin İşle Bütünleşmeleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki AU - Bahar Çağrı San , Türkay Nuri Tok Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 355 EP - 370 VL - IS - 26 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Öğretmenlerin İşle Bütünleşmeleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki %A Bahar Çağrı San , Türkay Nuri Tok %T Öğretmenlerin İşle Bütünleşmeleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 26 %R %U
ISNAD San, Bahar Çağrı , Tok, Türkay Nuri . "Öğretmenlerin İşle Bütünleşmeleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 26 (Ocak 2017): 355-370.