Yıl 2017, Cilt , Sayı 27, Sayfalar 125 - 135 2017-05-01

Kral Yazıtlarındaki Propaganda Biçimleri: Erhanedanlar Döneminden Eski Babil’in Sonuna Kadar
The Forms of Propaganda in the Royal Inscriptions of Ancient Mesopotamia: From Early Dynastic Period to the End of Old Babylonian Period

Gökhan Kağnıcı [1]

99 297

Propaganda modern bir tabir olmakla birlikte amacı ve uygulanış biçimiyle en eski çağlardan bu yana etkin ve etkili bir yöntem olmuştur. Bu çalışmada Eski Mezopotamya gibi yazıya aşina olan uygarlıklarda özellikle kralların propagandayı kendi amaçları için nasıl kullandıklarına odaklanacaktır. Eski Mezopotamya tarihi boyunca krallar kendi dönemlerinin başarılı ve kendilerince önemli görülen olaylarını çivi yazılı metinlere kayıt etmişlerdir. Kral yazıtları adı verilen bu metinler krallar tarafından belirgin bir ideolojik tavırla, övüngen bir dil kullanarak ve belirli muhataplara bir takım mesajlar iletmek amacıyla düzenlenmişlerdi. Kral yazıtlarında kralların gücüne, meşruiyetine ve haklılığına göndermede bulunan ifadelerin ne türden olduğu ve bu mesaj içerikli ifadelerin muhataplarının kimler olduğu bu makalenin konusudur. Son olarak M.Ö. 3. binyılın ortaları ile 2. binin ilk çeyreği arasına tarihlendirilen bazı Mezopotamyalı kralların yazıtlarından yola çıkarak uzun yıllar boyunca devam eden bir “krali ifade geleneğinin” genel hatlarıyla izi sürülmeye çalışılacaktır.
Propaganda is a modern term. It, however, has always been effective and efficient way in terms of exercising and objective with a historical perspective from ancient times to these days. This study will focus on especially how kings utilized propaganda opportunities for himself in the civilizations becoming familiar with writing like ancient Mesopotamia. Over the course of ancient Mesopotamian history, the kings have recorded important and successful events of their own administrations into cuneiform tablets. These cuneiform texts we called king’s incriptions was arranged with very clear an ideological manner, a tongue with boast and intent to convey a number of messages to audiences determined by the Mesopotamian kings. This article deals with expressions related to power, legitimacy and rightfulness of kings, particularly they used in their inscriptions. Also, our aim is to clarify the matter that is who are the audiences of messages. Finally, we will seek to follow in long-standing tradition of royal expressions in the inscriptions of certain kings that dating from around the middle of third millennium to first quarter of second millennium B.C.
Konular
Diğer ID JA73EM62CP
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Gökhan Kağnıcı

Bibtex @ { pausbed384468, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {125 - 135}, doi = {}, title = {Kral Yazıtlarındaki Propaganda Biçimleri: Erhanedanlar Döneminden Eski Babil’in Sonuna Kadar}, key = {cite}, author = {Kağnıcı, Gökhan} }
APA Kağnıcı, G . (2017). Kral Yazıtlarındaki Propaganda Biçimleri: Erhanedanlar Döneminden Eski Babil’in Sonuna Kadar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 125-135. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34758/384468
MLA Kağnıcı, G . "Kral Yazıtlarındaki Propaganda Biçimleri: Erhanedanlar Döneminden Eski Babil’in Sonuna Kadar". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 125-135 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34758/384468>
Chicago Kağnıcı, G . "Kral Yazıtlarındaki Propaganda Biçimleri: Erhanedanlar Döneminden Eski Babil’in Sonuna Kadar". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 125-135
RIS TY - JOUR T1 - Kral Yazıtlarındaki Propaganda Biçimleri: Erhanedanlar Döneminden Eski Babil’in Sonuna Kadar AU - Gökhan Kağnıcı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 135 VL - IS - 27 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kral Yazıtlarındaki Propaganda Biçimleri: Erhanedanlar Döneminden Eski Babil’in Sonuna Kadar %A Gökhan Kağnıcı %T Kral Yazıtlarındaki Propaganda Biçimleri: Erhanedanlar Döneminden Eski Babil’in Sonuna Kadar %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 27 %R %U
ISNAD Kağnıcı, Gökhan . "Kral Yazıtlarındaki Propaganda Biçimleri: Erhanedanlar Döneminden Eski Babil’in Sonuna Kadar". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 27 (Mayıs 2017): 125-135.