Yıl 2017, Cilt , Sayı 27, Sayfalar 236 - 247 2017-05-01

Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir Analiz Çalışması
An Analysis Study on the Published Articles Relating to the Field of Teaching Turkish to Foreigners

Nurşat Biçer [1]

284 587

Bu çalışmanın amacı 2010-2016 yılları arasında yabancılara Türkçe öğretimi alanında yazılmış makalelerin araştırma eğilimlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda doküman incelemesi yöntemiyle yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili makaleler incelenmiştir. Bu makaleler ULAKBIM ve GOOGLE SCHOLAR veri tabanları üzerinden taranmış ve Türkçe olarak yazılmış makaleler seçilmiştir. Seçilen makalelerden bir kısmı araştırma kapsamına uygun olmadığı için değerlendirme dışında bırakılmıştır. 2010-2016 yılları arasında hazırlanmış toplam 191 makale araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Toplanan makaleler “YTÖ Yayın Sınıflama Formu” kullanılarak incelenmiştir. Bu forma göre makalelerin yayın yılı, yazar sayısı, konusu, deseni/yöntemi, örneklemi, veri toplama araçları ve verilerin analizi başlıkları altında inceleme yapılmıştır. Bu inceleme işleminde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Forma işlenen veriler SPSS 17.0 programına aktarılarak istatistiksel hesaplamalar yapılmıştır. Araştırma sonucunda yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili çalışmaların çoğunlukla nitel desene göre yapıldığı; örnekleminin, veri toplama aracının ve veri analiz tekniğinin de bu doğrultuda şekillendiği söylenebilir.
The aim of this study is to determine research tendency of published articles which are about the field of teaching Turkish to foreigners and produced between the years 2010 -2016. For this purpose, articles about teaching Turkish to foreigners were examined with document analysis method. These articles were scanned in ULAKBIM (Turkish academic network and information centre) and GOOGLE SCHOLAR databases and articles which were written in Turkish were chosen. Some of the selected articles were excluded from the assessment because they were not suitable for the scope of this research. 191 articles which were written between the years 2010-2016 were included in the scope of the research. Collected articles were examined through the "YTÖ Publication Classification Form". According to this form, publication year, number of authors, topic, method, sample, data collection tools and data's title analysis of the articles were examined. Content analysis method was used in the process of this examination. The data processed were transferred to SPSS 17.0 program and statistical calculations were carried out. As a result of the study, it can be said that most of the studies relating to teaching Turkish were conducted according to qualitative design. It can also be stated that sampling, data collection tools and data analysis technique shaped accordingly
Konular
Diğer ID JA28PR74YU
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Nurşat Biçer

Bibtex @ { pausbed384478, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {236 - 247}, doi = {}, title = {Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir Analiz Çalışması}, key = {cite}, author = {Biçer, Nurşat} }
APA Biçer, N . (2017). Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir Analiz Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 236-247. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34758/384478
MLA Biçer, N . "Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir Analiz Çalışması". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 236-247 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34758/384478>
Chicago Biçer, N . "Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir Analiz Çalışması". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 236-247
RIS TY - JOUR T1 - Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir Analiz Çalışması AU - Nurşat Biçer Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 236 EP - 247 VL - IS - 27 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir Analiz Çalışması %A Nurşat Biçer %T Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir Analiz Çalışması %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 27 %R %U
ISNAD Biçer, Nurşat . "Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir Analiz Çalışması". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 27 (Mayıs 2017): 236-247.