Yıl 2017, Cilt , Sayı 27, Sayfalar 264 - 276 2017-05-01

Milli Mücadele'ye “Şark”tan Bir Destek: Siirt Örneği
A Support To National Struggle From The East: The Case Of Siirt

Ömer Obuz [1]

74 426

Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nı kaybetmesi Türk toplumu için yeni bir zorlu süreci başlattı. Nitekim galip devletler, İmparatorluğun imzaladığı Mondros Mütarekesi sonrasında vatan topraklarını işgal ettiler. Mustafa Kemal Paşa silah arkadaşlarıyla direniş kararlılığı göstererek harekete geçti. Türkiye’nin her bölgesinden bu mücadeleye destek verildi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Bitlis’e bağlı bir sancak olan ve doğrudan işgale uğramayan Siirt’te de Milli Mücadele ruhu canlıydı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus ve Ermenilere karşı Bitlis civarında çarpışan bazı aşiretler ve din alimleri Milli Mücadele sırasında da benzer bir tavır gösterdi. Siirtliler birlik ve beraberlikten yana olarak Milli Mücadele’ye destek verdiler. Kentte kurulan müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin öncülüğünde işgallere karşı protesto mitingleri düzenlendi.
The Ottoman Empire’ defeat during the World War I has started a new challenging period for the Turkish society. Thus, the victorious states have invaded country’s lands upon the Armistice of Montrose that the Empire had signed. Mustafa Kemal Paşa, with his comrades in arms, has shown a determination of resistance and taken action. This struggle has been supported by all regions of Turkey. The National Struggle spirit has been alive in Siirt which had been a sanjak (district) of Bitlis and not directly been invaded during the World War I. Some tribes and religious scholars fighting against Russians and Armenians around Bitlis during the World War I. have shown a similar attitude during the National Struggle as well. People of Siirt have sided with the unity and solidarity and supported the National Struggle. Led by müdafaa-i hukuk cemiyetleri (the associations for defense of national rights) established in the city, protest meetings against the invasions have been organized.
Konular
Diğer ID JA88KJ79FE
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ömer Obuz

Bibtex @ { pausbed384485, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {264 - 276}, doi = {}, title = {Milli Mücadele'ye “Şark”tan Bir Destek: Siirt Örneği}, key = {cite}, author = {Obuz, Ömer} }
APA Obuz, Ö . (2017). Milli Mücadele'ye “Şark”tan Bir Destek: Siirt Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 264-276. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34758/384485
MLA Obuz, Ö . "Milli Mücadele'ye “Şark”tan Bir Destek: Siirt Örneği". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 264-276 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34758/384485>
Chicago Obuz, Ö . "Milli Mücadele'ye “Şark”tan Bir Destek: Siirt Örneği". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 264-276
RIS TY - JOUR T1 - Milli Mücadele'ye “Şark”tan Bir Destek: Siirt Örneği AU - Ömer Obuz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 264 EP - 276 VL - IS - 27 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Milli Mücadele'ye “Şark”tan Bir Destek: Siirt Örneği %A Ömer Obuz %T Milli Mücadele'ye “Şark”tan Bir Destek: Siirt Örneği %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 27 %R %U
ISNAD Obuz, Ömer . "Milli Mücadele'ye “Şark”tan Bir Destek: Siirt Örneği". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 27 (Mayıs 2017): 264-276.