Yıl 2017, Cilt , Sayı 27, Sayfalar 277 - 298 2017-05-01

Kayseri Örneğinde Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerini Nasıl Algıladığının Tespitine Yönelik Bir Araştırma
A Study On The Determination Of How Local People Perceive Tourism Activities In Kayseri

Ömer Şanlıoğlu [1] , Ahmet Erdem [2]

117 317

Bu çalışmanın amacı, turizmin Kayseri iline olan ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerinin yerel halk tarafından nasıl algılandığını tespit etmek ve turizm faaliyetlerine yönelik verdikleri destek düzeyini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada örneklem yöntemi olarak, olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu kapsamda örneklem, ana kütleyi oluşturan şehir merkezinin farklı kesimlerinden belirlenmiş ve 600 kişi ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, bayanların erkeklere oranla turizm algısının daha olumsuz olduğu ve eğitim düzeyi yükseldikçe turizm sektörüne verilen desteğin orantılı olarak arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Kayseri’de yerel halkın turizm sektörünün gelişmesine olumlu yaklaştıkları ve bu bağlamda sektörün gelişimini destekledikleri belirlenmiştir. Son olarak, turizm sektörünün ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerine yönelik mevcut algının genelde olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
The aim of this study is to determine how local people perceive the economic, socio-cultural and environmental effects of the tourism in Kayseri and to define the level of support provided for tourism activities by local people. As sampling technique, convenience sampling which is one of the non-probability sampling techniques was preffered. Within this scope, the sample was consisted of people residing in the different parts of city center and the survey was carried out with 600 people. As a result of the analysis, it was determined that the perception of tourism is more negative for women than for men and that as the level of education increases, the support given to the tourism sector increases proportionally. Besides, it was concluded that local people in Kayseri find the development of tourism favourable and support it in accordance. Finally, it has been concluded that perception of economic, socio-cultural and environmental impact of the tourism sector is generally positive.
Konular
Diğer ID JA49UR72FT
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ömer Şanlıoğlu

Yazar: Ahmet Erdem

Bibtex @ { pausbed384486, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {277 - 298}, doi = {}, title = {Kayseri Örneğinde Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerini Nasıl Algıladığının Tespitine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Şanlıoğlu, Ömer and Erdem, Ahmet} }
APA Şanlıoğlu, Ö , Erdem, A . (2017). Kayseri Örneğinde Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerini Nasıl Algıladığının Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 277-298. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34758/384486
MLA Şanlıoğlu, Ö , Erdem, A . "Kayseri Örneğinde Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerini Nasıl Algıladığının Tespitine Yönelik Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 277-298 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34758/384486>
Chicago Şanlıoğlu, Ö , Erdem, A . "Kayseri Örneğinde Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerini Nasıl Algıladığının Tespitine Yönelik Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 277-298
RIS TY - JOUR T1 - Kayseri Örneğinde Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerini Nasıl Algıladığının Tespitine Yönelik Bir Araştırma AU - Ömer Şanlıoğlu , Ahmet Erdem Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 277 EP - 298 VL - IS - 27 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kayseri Örneğinde Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerini Nasıl Algıladığının Tespitine Yönelik Bir Araştırma %A Ömer Şanlıoğlu , Ahmet Erdem %T Kayseri Örneğinde Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerini Nasıl Algıladığının Tespitine Yönelik Bir Araştırma %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 27 %R %U
ISNAD Şanlıoğlu, Ömer , Erdem, Ahmet . "Kayseri Örneğinde Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerini Nasıl Algıladığının Tespitine Yönelik Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 27 (Mayıs 2017): 277-298.