Yıl 2017, Cilt , Sayı 27, Sayfalar 352 - 363 2017-05-01

Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri.
Teachers’ Views Of The Practices In Cursive Italic Writing

Türkay Nuri Tok [1] , Hakan Sarıca [2]

100 102

The aim of this study is to define primary school teachers’ views of the practices in cursive italic writing. In order to achieve this goal descriptive survey model was used within the framework of the research questions directed to the teachers. This research’s participant group consists of 52 teachers working in public primary schools in Serinhisar in Denizli. A data collection tool that includes ten questions was used in the research. The average and standard deviations were given a place in the analysis of data; Mann Whitney U Test were used in the section where primary school teachers’ views of the practices in cursive italic writing were tried to define in relation to the gender and seniority. According to the conclusions derived from the study; primary school teachers think that students generally have problems in practices in cursive italic writing. While there is no significant difference in teachers’ views of cursive italic writing in terms of gender, it is understood that there is a significant difference between senior and junior teachers’ views of cursive italic writing according to their seniority. Teachers who worked 15 years and more in the profession are of the opinion, in comparison to the young teachers, that students experience less problems in cursive italic writing issue.
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı uygulamasına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaca ulaşabilmek adına öğretmenlere yöneltilen araştırma soruları çerçevesinde betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın katılımcı grubunu Denizli ili Serinhisar ilçesindeki devlet ilkokullarında görev yapmakta olan 52 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada on sorudan oluşan bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapmalara yer verilmiş; cinsiyet ve kıdeme ilişkin sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı uygulamasına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışıldığı bölümde Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; ilkokul sınıf öğretmenleri bitişik eğik yazı uygulamalarında öğrencilerin genel anlamda sorun yaşadıklarını düşünmektedirler. Öğretmenlerin cinsiyetleri açısından bitişik eğik yazı uygulamasına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken, kıdemlerine göre bitişik eğik yazı uygulamasına ilişkin görüşleri arasında kıdemli ve genç öğretmenlerin arasında anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır. Meslekte 15 yıl ve üzeri görev yapan öğretmenler, genç öğretmenlere göre öğrencilerin bitişik eğik yazı konusunda daha az sorun yaşadıklarını düşünmektedirler.
Konular
Diğer ID JA83GY67ES
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Türkay Nuri Tok

Yazar: Hakan Sarıca

Bibtex @ { pausbed384494, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {352 - 363}, doi = {}, title = {Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri.}, key = {cite}, author = {Tok, Türkay Nuri and Sarıca, Hakan} }
APA Tok, T , Sarıca, H . (2017). Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri.. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 352-363. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34758/384494
MLA Tok, T , Sarıca, H . "Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri.". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 352-363 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34758/384494>
Chicago Tok, T , Sarıca, H . "Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri.". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 352-363
RIS TY - JOUR T1 - Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. AU - Türkay Nuri Tok , Hakan Sarıca Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 352 EP - 363 VL - IS - 27 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. %A Türkay Nuri Tok , Hakan Sarıca %T Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 27 %R %U
ISNAD Tok, Türkay Nuri , Sarıca, Hakan . "Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri.". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 27 (Mayıs 2017): 352-363.