Yıl 2017, Cilt , Sayı 27, Sayfalar 364 - 373 2017-05-01

Gelişmekte olan Piyasalarda Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisinin Panel Kantil Regresyon ile İncelenmesi: VISTA Ülkeleri Örneği
The Relationship Between Energy Consumption and Growth in Emerging Markets by Panel Quantile Regression: Evidence from VISTA Countries

Umut Uyar [1] , Altan Gökçe [2]

96 258

Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi küresel ekonomi için önemli bir konudur. Çoğu araştırmacı, farklı makro ekonomik veriler kullanarak bu ilişki üzerine çalışmış ve zaman serisi analizleri, panel veri analizleri gibi yöntemler kullanmıştır. Çalışmalarda, OECD, Dünya Bankası veya diğer ekonomik kuruluşlar tarafından gruplandırılmış farklı ülke grupları üzerinde araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Vietnam, Endonezya, Güney Afrika, Türkiye ve Arjantin ülkelerinden oluşan VISTA grubunda, enerji tüketimi ve ekonomik gelişme arasındaki ilişkiyi panel kantil regresyon tekniği ile incelemektir. Tahminler 1985 – 2013 yılları arasındaki yıllık veriler kullanılarak yapılmıştır. Oluşturulan modelde bağımlı değişken, Kişi Başına GSYİH Büyümesi olarak seçilirken; bağımsız değişkenler, Petrol Tüketimi, Kömür Tüketimi, Hidroelektrik Tüketimi ve Birincil Enerji Tüketimi verilerinin logaritmaları olarak belirlenmiştir. Analiz sonuçlarında, ilk olarak enerji tüketiminin büyüme üzerindeki etkisinin farklı kantillerde (τ = 0.25; 0.50; 0.75; 0.90), başka bir deyişle ekonomik büyüme dağılımının farklı dilimlerinde değiştiği gözlenmektedir. Sonuçlara göre, petrol tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi yüksek kantillerde azalmaktayken; aksine, hidroelektrik ve birincil enerji tüketiminin etkisi yüksek kantillerde artmaktadır. Ancak, kömür tüketimi ile ekonomik gelişme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Energy consumption and economic growth relationship is an important topic for global economy. Most of researchers investigated this relationship with different methods on different macro-economic data. These methods are including not only time-series econometrics but also panel data analysis. Moreover, they analyzed different countries or country groups classified by OECD, World Bank or any other economic organizations. The aim of study is the relationship between energy consumption and economic growth with panel quantile regression method on VISTA countries (Vietnam, Indonesia, South Africa, Turkey and Argentina). Estimations are made annually for 1985 – 2013 period. Dependent variable is GDP per capita growth and independent variables are logarithmic energy consumption indicators which are Oil Consumption, Coal Consumption, Hydroelectricity Consumption and Primary Energy Consumption. Results show that the effects of logarithmic energy consumption variables are changing on economic growth for different quantiles (τ = 0.25; 0.50; 0.75; 0.90). In conclusion, effect of oil consumption on economic growth is falling at high quantiles of GDP growth. In contrast, effect of hydroelectricity consumption and primary energy consumption on economic growth is rising at high quantiles. But, there is not a statistical significant effect of coal consumption on economic growth at any quantile.
Konular
Diğer ID JA66JG97AA
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Umut Uyar

Yazar: Altan Gökçe

Bibtex @ { pausbed384495, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {364 - 373}, doi = {}, title = {Gelişmekte olan Piyasalarda Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisinin Panel Kantil Regresyon ile İncelenmesi: VISTA Ülkeleri Örneği}, key = {cite}, author = {Uyar, Umut and Gökçe, Altan} }
APA Uyar, U , Gökçe, A . (2017). Gelişmekte olan Piyasalarda Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisinin Panel Kantil Regresyon ile İncelenmesi: VISTA Ülkeleri Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 364-373. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34758/384495
MLA Uyar, U , Gökçe, A . "Gelişmekte olan Piyasalarda Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisinin Panel Kantil Regresyon ile İncelenmesi: VISTA Ülkeleri Örneği". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 364-373 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34758/384495>
Chicago Uyar, U , Gökçe, A . "Gelişmekte olan Piyasalarda Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisinin Panel Kantil Regresyon ile İncelenmesi: VISTA Ülkeleri Örneği". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 364-373
RIS TY - JOUR T1 - Gelişmekte olan Piyasalarda Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisinin Panel Kantil Regresyon ile İncelenmesi: VISTA Ülkeleri Örneği AU - Umut Uyar , Altan Gökçe Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 364 EP - 373 VL - IS - 27 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Gelişmekte olan Piyasalarda Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisinin Panel Kantil Regresyon ile İncelenmesi: VISTA Ülkeleri Örneği %A Umut Uyar , Altan Gökçe %T Gelişmekte olan Piyasalarda Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisinin Panel Kantil Regresyon ile İncelenmesi: VISTA Ülkeleri Örneği %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 27 %R %U
ISNAD Uyar, Umut , Gökçe, Altan . "Gelişmekte olan Piyasalarda Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisinin Panel Kantil Regresyon ile İncelenmesi: VISTA Ülkeleri Örneği". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 27 (Mayıs 2017): 364-373.