Yıl 2017, Cilt , Sayı 27, Sayfalar 389 - 403 2017-05-01

Giresun-Aretias/Khalkeritis Adası Kazıları Seramik Buluntuları
The Ceramic Findings from Giresun-Aretias/Khalkeritis Island Excavation

Ertekin Mustafa Doksanaltı [1] , Makbule Ekici [2]

78 159

Doğu Pontus Bölgesindeki tek ada yerleşimi olan Giresun-Aretias/Khalkeritis Adası’nda 2011 yılında yapılan kazı çalışmaları sırasında, adanın merkezinde yar alan ve 9.- 11. yüzyıla tarihlendirilen ana kilisesi (Katholikon) ortaya çıkartılmıştır. Kilise Helenistik döneme ait bir tapınağın üstüne ve kısmen bu tapınağın naos duvarlarının bir bölüsmünü temel alarak inşa edilmiştir. Kilisenin zemin seviyesi altında zemini mozaik kaplı, Roma İmparatorluk ya da geç Antik Dönem yapısı bulunurken, en alt seviyede Helenistik Döneme ait tapınağın temel taşları bulunmaktadır. Kilise temelleri altında bulunan, Arkaik Dönem Ionia kase parçası, Klasik Attik Siyah Glazürlü kantharos, kase ve balık tabaklarına ait parçalar Ada’nın Arkaik ve Klasik Dönemden itibaren iskan edildiğinin en önemli verileridir. Attik Siyah Glazürlü Helenistik kase parçaları Batı Anadolu kökenli Helenistik Gri Üretimli/Greyware kase ve tabak parçaları, yerel ya da Pontik Kırmızı Astarlı/Pontic Red Slipware kase parçaları Ada’nın Roma İmparatorluk dönemine dek kesintisiz iskanını göstermektedir. Bu çalışmada kazılar sırasında yüzeyde ya da kilise zemin seviyesi altında bulunan Arkaik, Klasik, Geç Helenistik ve Erken Roma İmparatorluk Dönemlerine tarihlendirilen seramik kaplara ait parçalar üretim yerleri ve tiplerine göre incelenerek sunulmuştur.
During the excavations of 2011 on Giresun-Aretias/Khalkeritis Island which is the only island settlement in Eastern Pontus Region, the major church (Katholikon) located in the centre of the island and dated to the 9th-11th century was discovered. The church was built above a temple from the Hellenistic period using some parts of the naos walls of this temple as its foundation. While there is a Roman Empire or a Late Ancient Period structure below the ground level of the church with its floor paved with mosaics, there are the foundation stones of a Hellenistic temple at the lowest level. Pieces of Classical Attic Black-Glazed kantharos, bowls and fish-plates found below the foundation of the church are important data indicating habitation on the island since Archaic- Late Classical period. Pieces of Attic Black-Glazed Hellenistic bowls, Western Anatolia originated Hellenistic Greyware bowls and plates, and Local or Pontic Red Slipware bowls show the continuous settlement on the island until the Roman Imperial. In this study pieces of ceramic ware found on the surface or below the ground level of the church, and dated to the Archaic, Classical, Hellenistic and Roman Imperial Periods have been analyzed and presented in regard to their places of production and types.
Konular
Diğer ID JA87PT64NG
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ertekin Mustafa Doksanaltı

Yazar: Makbule Ekici

Bibtex @ { pausbed384498, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {389 - 403}, doi = {}, title = {Giresun-Aretias/Khalkeritis Adası Kazıları Seramik Buluntuları}, key = {cite}, author = {Ekici, Makbule and Doksanaltı, Ertekin Mustafa} }
APA Doksanaltı, E , Ekici, M . (2017). Giresun-Aretias/Khalkeritis Adası Kazıları Seramik Buluntuları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 389-403. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34758/384498
MLA Doksanaltı, E , Ekici, M . "Giresun-Aretias/Khalkeritis Adası Kazıları Seramik Buluntuları". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 389-403 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/34758/384498>
Chicago Doksanaltı, E , Ekici, M . "Giresun-Aretias/Khalkeritis Adası Kazıları Seramik Buluntuları". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 389-403
RIS TY - JOUR T1 - Giresun-Aretias/Khalkeritis Adası Kazıları Seramik Buluntuları AU - Ertekin Mustafa Doksanaltı , Makbule Ekici Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 389 EP - 403 VL - IS - 27 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Giresun-Aretias/Khalkeritis Adası Kazıları Seramik Buluntuları %A Ertekin Mustafa Doksanaltı , Makbule Ekici %T Giresun-Aretias/Khalkeritis Adası Kazıları Seramik Buluntuları %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 27 %R %U
ISNAD Doksanaltı, Ertekin Mustafa , Ekici, Makbule . "Giresun-Aretias/Khalkeritis Adası Kazıları Seramik Buluntuları". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 27 (Mayıs 2017): 389-403.