Year 2018, Volume , Issue 31, Pages 1 - 14 2018-04-13

DENİZLİ’DE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ BELİRLENMESİ VE YOKSULLUKLA MÜCADELE

Abdulvahab ÖZCAN [1]

224 268

Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri olan yoksulluk sorunu bu çalışmanın temel konusunu oluşturmuştur. Bu çalışmada yoksulluk sorunu ele alınmış ve yoksulluk türleri, yoksulluğun ölçümü, nedenleri ve yoksullukla mücadele politikaları incelenmiştir. Çalışmada, Denizli’de bölgeler itibariyle mutlak yoksulluk (açlık) sınırı hesaplanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre refah düzeyi göreceli olarak yüksek olan birinci ve ikinci bölgede yoksulluk sınırı, Türkiye geneline göre daha yüksek bulunmuştur. Üçüncü ve dördüncü bölgelerdeki yoksulluk sınırı ise Türkiye ortalamasına yakın olarak tespit edilmiştir. Beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu bölgelerde ise ülke ortalamasının altında bir yoksulluk sınırı belirlenmiştir. Ulaşılan bu sonuçlar, yoksulluk sınırının bölgeler arasında farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca yoksulluk sınırının farklı olmasının diğer bir nedeni, tüketilen gıda maddelerindeki niteliksel farklılıklardır. Zincir mağazaların fiyatlandırma politikası da bölgeler arasında yoksulluk sınırın farklı çıkmasının bir diğer nedenidir. Ayrıca Denizli’de yoksullukla mücadelede yer alan kurum ve kuruluşlarının çalışmaları da ele alınmıştır. Yoksullukla mücadelede Kamu kurumları olarak SYDV ve İş Kur, sivil toplum kuruluşu olarak PASVAK’ın faaliyetleri ele alınmıştır.

Mutlak Yoksulluk Sınır, Denizli, PASVAK
  • Aktan C. C. ve Vural İ. Y. (2002), “Yoksulluk: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri”, Yoksullukla Mücadele Stratejileri(Ed: Coşkun Can Aktan), Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, Ankara, ss.1-32. Alkire, S. and Others (2015), “Changes Over Time in Multidimensional Poverty: Methodology and Results for 34 Countries” Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) Working Paper, No:76. pp.1-21, www.ophi.org.uk erişim:02.01.2018 Alkire, S. and Others (2017), “Multidimensional Poverty Reduction among Countries in Sub-Saharan Africa”, Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) Working Paper, No:112. pp.1-69, www.ophi.org.uk erişim:02.01.2018 Asian Development Bank (2009), Poverty in the Philippines: Causes, Constraints, and Opportunities, Mandaluyong City, Philippines: Asian Development, BankPublication Stock No. RPT090621, ISBN 978-971-561-857-1. Cafri, R. (2009), Adana İlinde Yoksulluğun Analizi: Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modellerle Bir İnceleme, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana. Çalışkan, Ş. (2010), “Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89–132. De, L. (2017), "Poverty and its measurement." www.ine.es/en/daco /daco42 /sociales/pobreza_en.pdf erişim: 27.10.2017. Doğan, E. (2014), Türkiye’de Yoksulluğun Ölçülmesi, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, No:2880, Ankara. Dünya Bankası (1999), World Development Report-2000/2001 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11856/9780195211290_ch02.pdf?sequence=8 erişim:26.11.2017. Es, M. ve Güloğlu T. (2004), “Bilgi Toplumuna Geçişte Kentlileşme ve Kentsel Yoksulluk: İstanbul Örneği”, Bilgi (8), 2004-1, ss.79-93. http://dergipark.gov.tr/bilgisosyal/issue/29114/311479 erişim: 13.11.2017 Gerşil, G. (2015), “Küresel Boyutta Yoksulluk ve Kadın Yoksulluğu”, Yönetim Ve Ekonomi, Yıl:2015 Cilt:22 Sayı:1, ss.161-181. Gökçek Karaca, N. ve Gökçek, B. (2014), “Türkiye ve Geçiş Ekonomilerinde Çok Boyutlu Yoksulluk ve İnsani Gelişme”, International Conference on Eurasian Economies, Skopje, Macedonia, 1-2 July 2014, , ss.1-10. Hacettepe Üniversitesi (2015), Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, ISBN 978-975-491-408-5. İbrişim, N. (2008), Yoksulluk, Yoksulluğun Ölçülmesi ve Türkiye Üzerine Analizi, Çukurova Üniversitesi SBE Yükseklisans Tezi, Adana. İncedal, S. (2013), Türkiye’de Yoksulluğun Boyutları: Mücadele Politikaları ve Müdahale Araçları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, ASPB Yay., Ankara. Kabaş, T. (2009), Gelişmekte olan Ülkelerde Yoksulluğun Nedenleri ve Yoksullukla Mücadele Yolları, Çukurova Üniversitesi SBE Doktora Tezi, Adana. Kalaycı, S. (2015), Yoksulluk Kültürü ve Sosyal Dayanışma Geleneği-Yunus Emre Kültür Vakfı Örneği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Karaman. Özkan, H. vd. (2012), “Yoksulluk Sorununu Görmeyen Bir Kalkınma Modeli Olarak Yönetişimci Kalkınma: Adana Örneği”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, No. 4, ss.89 – 124. Seth, S. and Villar, A. (2017), “Measuring Human Development and Human Deprivations”, Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) Working Paper, No:110. pp.1-32, www.ophi.org.uk erişim:02.01.2018 Spicker, P. (1999), “Definitions of Poverty: Twelve Clusters of Meaning”, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.701.60&rep=rep1&type=pdf erişim:26.11.2017 Taş, H. Y. ve Özcan, S. (2012), “Türkiye’de ve Dünya’da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma”, International Conference On Eurasian Economies, Session 3D: Büyüme ve Gelişme III, ss.423-430 TUİK (2008), TUİK Yoksulluk Çalışmaları, https://eaf.ku.edu.tr/sites/eaf.ku.edu.tr/files/20122008-3.pdf erişim:26.11.2017 UNICEF, (2000), Poverty Reduction Begins With Children, UNICEF, New York, USA. World Bank (2005), Global Economic Prospects, Trade, Regionalism and Development, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14783/9780821357477.pdf?sequence=1&isAllowed=y erişim:18.10.2017 Yavuzkanat, P. (2013), Türkiye’de İllerin Yoksulluk Riskinin Ölçülmesi Üzerine Bir Yöntem Önerisi, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlık Tezi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Ankara, ISBN: 978-605-4628-67-4 www.denizli.gov.tr/kurumlar/denizli.gov.tr/Genel%20Bilgiler/N%C3%BCfus/2016_ADNKS_DENIZLI.PDF erişim:12.11.2017 http://www.iskur.gov.tr/ erişim 27.11.2017
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdulvahab ÖZCAN (Primary Author)

Bibtex @research article { pausbed414604, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {1 - 14}, doi = {10.30794/pausbed.414604}, title = {DENİZLİ’DE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ BELİRLENMESİ VE YOKSULLUKLA MÜCADELE}, key = {cite}, author = {ÖZCAN, Abdulvahab} }
APA ÖZCAN, A . (2018). DENİZLİ’DE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ BELİRLENMESİ VE YOKSULLUKLA MÜCADELE. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 1-14. DOI: 10.30794/pausbed.414604
MLA ÖZCAN, A . "DENİZLİ’DE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ BELİRLENMESİ VE YOKSULLUKLA MÜCADELE". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 1-14 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/36524/414604>
Chicago ÖZCAN, A . "DENİZLİ’DE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ BELİRLENMESİ VE YOKSULLUKLA MÜCADELE". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - DENİZLİ’DE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ BELİRLENMESİ VE YOKSULLUKLA MÜCADELE AU - Abdulvahab ÖZCAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.414604 DO - 10.30794/pausbed.414604 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - IS - 31 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.414604 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.414604 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute DENİZLİ’DE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ BELİRLENMESİ VE YOKSULLUKLA MÜCADELE %A Abdulvahab ÖZCAN %T DENİZLİ’DE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ BELİRLENMESİ VE YOKSULLUKLA MÜCADELE %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 31 %R doi: 10.30794/pausbed.414604 %U 10.30794/pausbed.414604
ISNAD ÖZCAN, Abdulvahab . "DENİZLİ’DE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ BELİRLENMESİ VE YOKSULLUKLA MÜCADELE". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 31 (April 2018): 1-14. https://doi.org/10.30794/pausbed.414604