Year 2018, Volume , Issue 31, Pages 45 - 61 2018-04-13

KÜMELENMENİN POZİTİF DIŞSALLIKLARA ETKİSİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ

Aylin İDİKUT ÖZPENÇE [1] , Ekrem Karayılmazlar [2]

86 256

Ekonomik faaliyetlerin mekansal dağılımı sürecinde firma ve birey davranışları son yıllarda değişmiştir. Artık mekan ile ekonomi arasında sıkı bir bağ kurulmaktadır. Mekanların heterojenliğinden kaynaklanan bu durum dünya ekonomisinin ekonomik manzarasının yeniden şekillenmesine yol açmaktadır. Birey ile mekanın buluşması noktasında kümelenme ekonomilerinin yarattığı pozitif dışsallıklar sonucunda kümelenme politikaları ekonomi politikalarında etkin bir şekilde uygulanmaya başlamıştır.

Çalışmanın amacı Denizli tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların kümelenme eğilimini araştırmaktır. Bu kapsamda 2006-2011 yılları arasında tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde (DSO) konumlanmış olan firmalar kümelenme olarak kabul edilmiştir. Tekstil sektörü kümelenme analizi başlığı altında bir anket formu düzenlenmiştir. Dolayısıyla kümelenmenin pozitif dışsallık etkilerinin DSO’da mevcut olup olmadığının araştırıldığı çalışmada, kümelenme ve dışsallık teorileri ile uygulama arasında güçlü bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır.

Denizli OSB içi firmaların rassal etkiler panel data analizi sonuçlarına göre uzmanlaşmış işgücünün toplam işgücüne oranındaki yüzde 1’lik bir artış işgücü maliyetlerini yüzde 0.37 azaltmaktadır. Denizli OSB dışı rassal etkiler panel data analizine göre ise, uzmanlaşmış işgücünün toplam işgücüne oranının katsayısı anlamsız çıkmıştır. Hem Denizli OSB içi hem de Denizli OSB dışındaki tüm firmalar için rassal etkiler panel data analizi sonuçları da uzmanlaşmış işgücünün toplam işgücüne oranındaki yüzde 1’lik bir artış işgücü maliyetlerini yüzde 0.22 azaltmaktadır.

Kümelenme Ekonomisi, Yığılma Ekonomileri, Dışsal Ekonomiler, Kalkınma Ekonomisi, Denizli Tekstil Sektörü
  • Almeida, R. (2007). “Local Economic Structure and Growth”, Spatial Economic Analysis, 2/1, 65-90. Arthur, W.B. (1989). “"Silicon Valley" Locational Clusters: When Do Increasing Returns Imply Monopoly?”, Working Paper Sante Fe, N.M., Santa Fe Institute, 1-20. Asheim, B.T (2011). “Strong Research and Innovation Milieus A New Regional Innovation Policy?”, 1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildirileri, Malatya, 22-23 Eylül 2011, 69-87. Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons, New York. Beaudry, C. ve Swann, G.M.P. (2009). “Firm Growth in Industrial Clusters of The United Kingdom”, Small Business Economy, 32/4, 409-424. Blasio, G.D. ve Di Addario, S.D. (2005). “Do Workers Benefit from Industrial Agglomeration?”, Journal of Regional Science, 45/4, 797-827. Blien, U., Suedekum, J. ve Wolf, K. (2006). “Local Employment Growth in West Germany: A Dynamic Panel Approach”, Labour Economics, 13/4, 445-458. Bresnahan, T., Gambardella, A. ve Saxenian, A.L. (2005). “"Old Economy" Inputs for "New Economy" Outcomes: Cluster Formation in the New Silicon Valleys”, Clusters, Networks and Innovation, (Ed: S. Breschi ve F. Malerba), Oxford Universtiy Press, New York, 113-136. Bun, M.J. ve Makhlouf A.E. (2007). “Dynamic Externalities, Local Industrial Structure and Economic Development: Panel Data Evidence for Morocco”, Regional Studies, 41/6, 823-837. Chinitz, B. (1986). “Contrasts in Agglomeration: New York and Pittsburgh”, The American Economic Review, 51/2, 279-289. Combes, P.P. (2000). “Economic Structure and Local Growth: France, 1984-1993”, Journal of Urban Economics, 47/3, 329-355. Combes, P.P., Duranton, G., Gobillon L. ve Roux S. (2010). “Estimating Agglomeration Economies with History, Geology, and Worker Effects”, Agglomeration Economics, (Ed: E. L. Glaeser), The University of Chicago Press, Chicago and London, 15-66. De Vor, F. ve De Groot, H.L.F. (2008). “Agglomeration Externalities and Localized Employment Growth”, Tinbergen Institute Discussion Paper, TI 2008-033/3, Tınbergen Institute, Amsterdam, 1-27. Dekle, R. (2002). “Industrial Concentration and Regional Growth: Evidence from The Prefectures”, The Review of Economics and Statistics, 84/2, 310-315. Denizli Belediyesi (2011). Bunları Biliyor Musunuz?, (11.06.2012) http://www.denizli.bel.tr/userfiles/yayin/bunlari_biliyormusunuz/Default.html#/Denizli Belediyesi/0. Devlet Planlama Teşkilatı (2007). Bölgesel Gelişmede Temel Araçlar ve Koordinasyon, Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara. Erkek, D. ve Öselmiş G. (2011). TR32 Düzey II Bölgesi’nde Kümelenme Yaklaşımı, GEKA, İzmir. Erlat, H. (1997). Panel Data: A Selective Survey, Yapı Kredi Bankası Discussion Paper Series, 97 (04). Feldman, M.P. ve Audretsch, D.B. (1999). “Innovation in Cities: Science-Based Diversity, Specialization and Localized Competition”, European Economic Review, 43/2, 409-429. Filiztekin, A. (2002). “Agglomeration and Growth in Turkey”, 1980-1995, Sabancı University Discussion Paper Series, No:0201, 1-30. Glaeser, E.L., Kallal, H.D., Scheinkman, J.A. ve Shleifer, A. (1992). “Growth in Cities”, Journal of Political Economy, 100/6, 1126-1153. Granovetter, M. (1985). “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness”, The American Journal of Sociology, 91/3, 1985, 481-510. Greene, W.H. (2003). Econometric Analysis, Prentice Hall, New Jersey. Hanson, G.H. (2001). “Scale Economies and The Geographic Concentration of Industry”, Journal of Economic Geography, 1/3, 255-276. Henderson, J.V. (1994). “Externalities and Industrial Development”, Cityscape A Journal of Policy Development and Research, 1/1, 75-93. Henderson, J.V. (1997). “Externalties and Industrial Development”, Journal of Urban Economics, 42/3, 449-470. Henderson, J.V. (2003). “Marshall's Scale Economies”, Journal of Urban Economics, 53/1, 1-28. Henderson, J.V., Kuncoro, A. ve Turner, M. (1995). “Industrial Development in Cities”, Journal of Political Economy, 103/5, 1067-1090. Jacobs, J. (1969). The Economy of Cities, Vintage Books, New York. Jordaan, J.A. (2009). Foreign Direct Investment, Agglomeration and Externalities: Emprical Evidence from Mexican Manufacturing Industries, Ashgate Publications, Amsterdam. Kauffman, R.J. ve Kumar, A. (2006). “A Combined Scale-and-Scope Theory of It Industry Cluster Growth”, Engineering Management Conference, 2006 Institute of Electrical and Electronics Engineers International, Minnesota, 7-11. Keskin, H. (2009). Kümelenme ve Sektörel Bağlantıları Açısından Isparta İli Orman Ürünleri Endüstrisinin Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. Malmberg, A. ve Maskell, P. (2002). “The Elusive Concept of Localization Economies: Towards A Knowledge-Based Theory of Spatial Clustering”, Environment and Plannig A, 34/3, 429-449. Marshall, A. (1890/1920). Principles of Economics, Eighth Edition, Macmillan and Co Published, Cambridge. Martin, R. ve Sunley, P. (2006). “Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy Panacea?”, Clusters, Networks and Innovation, (Ed: Stefano Breschi and Franco Malerba), Oxford Universtiy Press, New York, 458-495. Mitra, A. (1999). “Agglomeration Economies As Manifested in Technical Efficiency at The Firm Level”, Journal of Urban Economics, 45/3, 490-500. Neffke, F., Henning, M., Boschma, R., Lundquist, K.J. ve Olander, L.O. (2010). “The Dynamics of Agglomeration Externalities along The Life Cycle of Industries”, Regional Studies:45, 1-45, http://peer.ccsd.cnrs.fr/docs/00/59/22/92/PDF/PEER_stage2_10.1080%252F00343401003596307.pdf (02.07.2012). Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2007). Competitive Regional Clusters National Policy Approaches, OECD Reviews of Regional Innovation, Paris. Öz, Ö. (2004). “Türkiye’de Ekonomik Faaliyetlerin Mekansal Dağılımı ve Rekabetçi Yapısı”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gelişme Dergisi, 31/2, 211-241. Özkanlı, Ö. ve Durak, İ. (2007). “Network Organizations in the Turkish Textile Sector”, Problems and Perspectives in Management, 5/2, 2007, 32-42. Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York. Porter, M. E. (2000). “Locations, Clusters, and Company Strategy”, The Oxford Hanbook of Economic Geography, (Ed: G. L. Clark, M. P. Feldman ve M. S. Gertler), Oxford University Press, New York, 253-274. Porter, M.E. (2008). Rekabet Üzerine, (Çev. K. Tanrıyar), Optimist Yayınları, Tor Ofset, İstanbul. Rosenfeld S.A. (2002). A Governor's Guide to Cluster-Based Economic Development, National Governors Association Report, USA. Rosenthal, S.S. ve Strange, W.C. (2001). “The Determinants of Agglomeration”, Journal of Urban Economics, 50/2, 191-229. Rosenthal, S.S. ve Strange, W. C. (2003). “Geography, Industrial Organization, and Agglomeration”, The Review of Economics and Statistics, 85/2, 377-393. Rosenthal, S.S. ve Strange, W.C. (2004). “Evidence on The Nature and Source of Agglomeration Economies”, Handbook of Regional and Urban Economics, (Ed: J.V. Henderson, ve J.F. Thisse), Volume 4, Elsevier, 2119-2171. Smith, A. (1776/1984). Ulusların Zenginliği Birinci Kitap, (Çev. A. Yunus ve M. Bakırcı), Alan Yayıncılık, Bilim Dizisi 37/7. Storper, M. ve Venables, A.J. (2005). “Buzz: Face-to-Face Contact and the Urban Economy”, Clusters, Networks and Innovation, (Ed: S. Breschi and F. Malerba), Oxford Universtiy Press, New York, 319-343. World Bank (2008). World Development Report 2009 Reshaping Economic Geography, World Bank Publications, Washington, DC.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Aylin İDİKUT ÖZPENÇE (Primary Author)

Author: Ekrem Karayılmazlar

Bibtex @research article { pausbed414616, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {45 - 61}, doi = {10.30794/pausbed.414616}, title = {KÜMELENMENİN POZİTİF DIŞSALLIKLARA ETKİSİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {İDİKUT ÖZPENÇE, Aylin and Karayılmazlar, Ekrem} }
APA İDİKUT ÖZPENÇE, A , Karayılmazlar, E . (2018). KÜMELENMENİN POZİTİF DIŞSALLIKLARA ETKİSİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 45-61. DOI: 10.30794/pausbed.414616
MLA İDİKUT ÖZPENÇE, A , Karayılmazlar, E . "KÜMELENMENİN POZİTİF DIŞSALLIKLARA ETKİSİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 45-61 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/36524/414616>
Chicago İDİKUT ÖZPENÇE, A , Karayılmazlar, E . "KÜMELENMENİN POZİTİF DIŞSALLIKLARA ETKİSİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 45-61
RIS TY - JOUR T1 - KÜMELENMENİN POZİTİF DIŞSALLIKLARA ETKİSİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ AU - Aylin İDİKUT ÖZPENÇE , Ekrem Karayılmazlar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.414616 DO - 10.30794/pausbed.414616 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 61 VL - IS - 31 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.414616 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.414616 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute KÜMELENMENİN POZİTİF DIŞSALLIKLARA ETKİSİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ %A Aylin İDİKUT ÖZPENÇE , Ekrem Karayılmazlar %T KÜMELENMENİN POZİTİF DIŞSALLIKLARA ETKİSİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 31 %R doi: 10.30794/pausbed.414616 %U 10.30794/pausbed.414616
ISNAD İDİKUT ÖZPENÇE, Aylin , Karayılmazlar, Ekrem . "KÜMELENMENİN POZİTİF DIŞSALLIKLARA ETKİSİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 31 (April 2018): 45-61. https://doi.org/10.30794/pausbed.414616