Yıl 2018, Cilt , Sayı 31, Sayfalar 87 - 98 2018-04-13

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNİN MALİYET ANALİZİ

Burcu Aslantaş Ateş [1] , Aynur Toraman [2] , Dilek Karatopuk [3]

167 206

Bu çalışma, hastanede maliyet hesaplamanın gerekliliğinden, bu konuda hastane bünyesinde mevcut olan eksikliğin bilinmesinden, tüp bebek tedavisinin öneminden ve başarısının insan hayatına kattığı değerden yola çıkarak uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzdeki beslenme, çalışma ve genel olarak yaşam şartlarının değişmesiyle birlikte infetilite (kısırlık) oranları artmış, tüp bebek merkezlerine başvurma oranını da beraberinde artırmış ve dolayısıyla bu konudaki özel merkezler ve hastaneler içindeki tüp bebek ünitelerinin de hızla artması kaçınılmaz olmuştur.

Yapılan literatür taramasında kamuya bağlı hastaneler bünyesindeki tüp bebek ünitelerinin gider hesaplamalarının yapılmadığı ve dolayısıyla da bu ünitelerin sağlık kuruluşuna ekonomik fayda sağlayıp sağlamadığı konusunda bir yargının olmadığı tespit edilmiştir. Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı; bir araştırma ve uygulama hastanesinin tüp bebek (IVF) ünitesindeki hasta maliyetlerini tespit etmektir. Bu çalışmada 2016 yılının Eylül ayı verileri kullanılarak bir üniversite hastanesindeki tüp bebek ünitesinin maliyeti hasta bazlı olarak hesaplanmış; tüp bebek işleminden elde edilen gelirle karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, incelenen ay itibariyle tüp bebek işleminden hastanenin elde ettiği gelirin katlandığı maliyetten yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Maliyet, tüp bebek ünitesi, maliyet analizi
  • Ağırbaş, İ., Gök, H., Akbulut, Y., Önder, Ö.F.(2012). “Hastanelerde Maliyet Analizi ve Tıbbi RehabilitasyonHizmetlerinde Birim Maliyet Hesaplanması”, Türk Fizik Tıp Rehabilitasyon Dergisi, S:.58, Sf:103-108 Başok, E.B., Yıldırım,A., Başaran, A., Rıfaioğlu, M., Tokuç, R.(2008) “Laparoskopik ve Açık Böbrek Cerrahisinde Maliyet Analizi”, Türk Üroloji Dergisi, S:34 (1), Sf: 100-107 Baykal, B.(2010). “Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Uygulamalarında Maliyet Analizi” Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, 2010, Ankara, sf. 99. Biçer, E.,(2016). Editör: Cem Sayın, Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi, AÖF Yayın No: 3271 Büyükipekçi, S., Karasioğlu, F.(2008). “Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Ve Performans Analizi: Lokal Bir Uygulama, Dr. Faruk Sükan Doğum Ve Çocuk Hastanesi Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 10, sayı 1-2, sf:575 Erkol, Ü., Ağırbaş, İ.(2011). “Hastanelerde Maliyet Analizi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Dayalı Bir Uygulama”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 64(2), Sf: 87-95 Esatoğlu, A.E., Ağırbaş, İ., Payziner P., Akbulut, Y., Göktaş, B., Özatkan, Y., Uğurluoğlu, E., Yıldırım T., Törüner, M., Gök, H., Atasoy, K.Ç., Çakır, S. Ü., Ökten, İ.(2010). “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde Maliyet Analizi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 63(1), ss 17-27, s.18. Ghareeb, A.A.(2010). “Hastanelerde Maliyetleme ve Özel Bir Hastanede Uygulama”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, Sf. 3. Gomel V, Urman B, Yarali H.( Investigation of the infertile couple. In: Aksel S , Beksac S, editors.Reproductive Endocrinology and Infertility Medical Network, Ankara, 1993.p.143-55.;In vitro fertilization and embryo transfer: a brief overview. DeCherney AH.Yale J Biol Med. 1986 Jul-Aug;59(4):409-14. Review. Hacıevliyagil, S.S., Mutlu, C.M., Gülbaş, G., Yetkin, Ö., Günen, H.(2006). “Göğüs Hastalıkları Servisine Yatan Hastaların Hastane Yatış Maliyetlerinin Karşılaştırılması”, Toraks Dergisi, Nisan C:7, S:1, Sf:11-16 Karaisaoğlu, F., Çam, A.V.(2008). “ Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanmasın”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Haziran, Cilt:1,Sayı:1,15-24 Kısakürek, M.(2010).“Hastane İşletmelerinde Bölüm Maliyet Analizi: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3, Ss. 229-256. Mol, W.B. and Voorhis, B.V.(2014). Intra-Uterine Insemination, edited by, Ben Cohlen, Willem Ombelet, CRC Press, sf 105. Ocak, S., Gider, Ö.,Top, M., Akar, Ç.,(2004). “Tomografi Ünitesi Maliyet Hacim Kar Analizi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:7, Sayı:1 Özgülbaş, N., Tarcan, M.(2013). Editör: Mehmet Top, “Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi”, AÖF Yayın No: 1822. Eskişehir, Sf. 3. Özkan, A.(2003). “Hastane İşletmelerinde Maliyetleme Yaklaşımları”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXII, Sayı 2,Ss.113-130, Sf.114. Vayena E, Rowe P, Griffin P. (2004) Current Practices and Controversies in Assisted Reprudiction. Report of a meeting on Medical, Ethical and Social Aspets of Assisted Reprodiction held at WHO Headquarters In; 2002 17-21 September 2001; Geneva, Switzerland; 2002, Barbieri RL, MD. H, In Strauss FJ, (eds) BR. Reproductive endocrinology Pensylvania:Elsevier Inc, 5th ed, pp 839-87327. 2004:839-73. Zengin, S., Güzel, R., Al, B., Kartal, Sarcan, E., Yıldırım, C.(2013). “Cost Analysis of a University Hospital’s Adult Emergency Service”, The Journal of Academic Emergency Medicine, S:12 Sf:71-75
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Burcu Aslantaş Ateş (Sorumlu Yazar)

Yazar: Aynur Toraman

Yazar: Dilek Karatopuk

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed414622, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {87 - 98}, doi = {10.30794/pausbed.414622}, title = {ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNİN MALİYET ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Aslantaş Ateş, Burcu and Toraman, Aynur and Karatopuk, Dilek} }
APA Aslantaş Ateş, B , Toraman, A , Karatopuk, D . (2018). ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNİN MALİYET ANALİZİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 87-98. DOI: 10.30794/pausbed.414622
MLA Aslantaş Ateş, B , Toraman, A , Karatopuk, D . "ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNİN MALİYET ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 87-98 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/36524/414622>
Chicago Aslantaş Ateş, B , Toraman, A , Karatopuk, D . "ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNİN MALİYET ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 87-98
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNİN MALİYET ANALİZİ AU - Burcu Aslantaş Ateş , Aynur Toraman , Dilek Karatopuk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.414622 DO - 10.30794/pausbed.414622 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 98 VL - IS - 31 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.414622 UR - http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.414622 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNİN MALİYET ANALİZİ %A Burcu Aslantaş Ateş , Aynur Toraman , Dilek Karatopuk %T ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNİN MALİYET ANALİZİ %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 31 %R doi: 10.30794/pausbed.414622 %U 10.30794/pausbed.414622
ISNAD Aslantaş Ateş, Burcu , Toraman, Aynur , Karatopuk, Dilek . "ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNİN MALİYET ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 31 (Nisan 2018): 87-98. http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.414622