Yıl 2018, Cilt , Sayı 31, Sayfalar 129 - 141 2018-04-13

KAMU BANKALARINDA PERFORMANS ANALİZİ: ENTROPİ VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE BİR UYGULAMA

Mert URAL [1] , Erhan Demireli [2] , Sevinç Güler Özçalık [3]

156 238

Bu çalışmada, çok kriterli karar verme tekniklerinden Entropi ve WASPAS yöntemleri kullanılarak Türkiye’de faaliyet gösteren 3 adet kamu sermayeli bankanın performansları, 2012-2016 dönemine ait temel finansal tablolarından sağlanan veriler ile incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 2012 ve 2013 yılları için en iyi performans Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’ya ait iken, 2014, 2015 ve 2016 yılları için en iyi performans gösteren kamu sermayeli bankanın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. olduğu anlaşılmıştır.

Banka Performansı, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri, Entropi Yöntemi, WASPAS Yöntemi
  • Akçakanat , Ö., Eren, H., Aksoy, E. Ve Ömürbek, V. (2017), Bankacılık Sektöründe Entropi ve WASPAS Yöntemleri İle Performans Değerlendirmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2):285-300. Bera, A.K. ve Park, S.Y. (2008), Optimal Portfolio Diversification Using the Maximum Entropy Principle, Econometric Reviews, 27(4-6): 484-512. Chakraborty, S. ve Zavadskas, E.K. (2014), Applications of WASPAS Method in Manufacturing Decision Making, Informatica, 25(1): 1-20. Chakraborty, S., Zavadskas, E.K. ve Antucheviciene, J. (2015); Applications Of WASPAS Method As A Multi-Criteria Decision-Making Tool, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 49(1): 1-17. Ghorabaee, M.K., Zavadskas, E.K., Amiri, M. ve Esmaeili, A. (2016), Multi-Criteria Evaluation of Green Suppliers Using An Extended WASPAS Method With Interval Type-2 Fuzzy Sets, Journal of Cleaner Production 137: 213-229 Huang, X. (2012), An Entropy Method for Diversified Fuzzy Portfolio Selection, International Journal of Fuzzy Systems, 14 (1): 160-165. Huang, X. (2012), Mean-Entropy Models for Fuzzy Portfolio Selection, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 16(4): 1096-1101. Madić, M., Gecevska, V., Radovanović, M., Petković, D. (2016), Multi-criteria Economic Analysis of Machining Processes Using The WASPAS Method, Journal of Production Engineering, 17(2): 79-82. Nie, R., Wang, J. Ve Zhang, H. (2017), Solving Solar-Wind Power Station Location Problem Using an Extended Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) Technique with Interval Neutrosophic Sets, Symmetry, 9(106): 1-20. Ömürbek, N., Karaatlı, M. ve Balcı, H.F. (2016), Entropi Temelli MAUT ve SAW Yöntemleri İle Otomotiv Firmalarının Performans Değerlemesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1): 227-255. Qina, Z Li, X Ji, X. (2008), Portfolio Selection Based On Fuzzy Cross-Entropy, Journal of Computational and Applied Mathematics, 228 (1): 139–149. Sarıkaya, G. ve Tatlıdil, H. (2013), Entropi Optimizasyon Ölçüsü ile Optimal Portföy Seçimi ve BİST Ulusal-30 Endeksi Üzerine Bir Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi EYİ Özel Sayısı: 381-402. Tunca, Z., Ömürbek, N., Cömert, N.G. ve Aksoy, E. (2016), OPEC Ülkelerinin Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Entropi ve MUAT ile Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (14): 1-12. Turskıs, Z., Zavadskas, E.K., Antuchevıcıene, J. ve Koserava, N. (2015). “A Hybrid Model Based on Fuzzy AHP and Fuzzy WASPAS for Construction Site Selection”, International Journal of Computers Communications and Control, Special Issue on Fuzzy Sets and Applications, 10 (6): 873-888. Usta, İ. ve Kantar, Y.M. (2011), Mean-Variance-Skewness-Entropy Measures: A Multi-Objective Approach for Portfolio Selection, Entropy, 13 (1): 117-133. Zavadskas, E.K., Turskis, Z., Antucheviciene, J. and Zakarevicius, A. (2012), Optimization of Weighted Aggregated Sum Product Assessment, Electronics and Electrical Engineering, 6(122): 3-6. Zhang, W.G., Lui, Y.J. ve Xu, W.J. (2012), A Possibilistic Mean-Semivariance-Entropy Model for Multi-Period Portfolio Selection With Transaction Costs, European Journal of Operational Research, 222(2): 341-349. Zhou, H., Wang, J. ve Qiu,Y. (2008), Application of the Cross Entropy Method to the Credit Risk Assessment in an Early Warning System, 2008 International Symposiums on Information Processing, 728-732. Zhou,R., Cai, R ve Tong, G. (2013), Applications of Entropy in Finance: A Review, Entropy, 15(11): 4909-4931.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mert URAL

Yazar: Erhan Demireli (Sorumlu Yazar)

Yazar: Sevinç Güler Özçalık

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed414721, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {129 - 141}, doi = {10.30794/pausbed.414721}, title = {KAMU BANKALARINDA PERFORMANS ANALİZİ: ENTROPİ VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {URAL, Mert and Demireli, Erhan and Güler Özçalık, Sevinç} }
APA URAL, M , Demireli, E , Güler Özçalık, S . (2018). KAMU BANKALARINDA PERFORMANS ANALİZİ: ENTROPİ VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE BİR UYGULAMA. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 129-141. DOI: 10.30794/pausbed.414721
MLA URAL, M , Demireli, E , Güler Özçalık, S . "KAMU BANKALARINDA PERFORMANS ANALİZİ: ENTROPİ VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE BİR UYGULAMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 129-141 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/36524/414721>
Chicago URAL, M , Demireli, E , Güler Özçalık, S . "KAMU BANKALARINDA PERFORMANS ANALİZİ: ENTROPİ VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE BİR UYGULAMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 129-141
RIS TY - JOUR T1 - KAMU BANKALARINDA PERFORMANS ANALİZİ: ENTROPİ VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE BİR UYGULAMA AU - Mert URAL , Erhan Demireli , Sevinç Güler Özçalık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.414721 DO - 10.30794/pausbed.414721 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 141 VL - IS - 31 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.414721 UR - http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.414721 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KAMU BANKALARINDA PERFORMANS ANALİZİ: ENTROPİ VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE BİR UYGULAMA %A Mert URAL , Erhan Demireli , Sevinç Güler Özçalık %T KAMU BANKALARINDA PERFORMANS ANALİZİ: ENTROPİ VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE BİR UYGULAMA %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 31 %R doi: 10.30794/pausbed.414721 %U 10.30794/pausbed.414721
ISNAD URAL, Mert , Demireli, Erhan , Güler Özçalık, Sevinç . "KAMU BANKALARINDA PERFORMANS ANALİZİ: ENTROPİ VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE BİR UYGULAMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 31 (Nisan 2018): 129-141. http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.414721