Year 2018, Volume , Issue 31, Pages 221 - 230 2018-04-13

DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

İbrahim TUNCEL [1] , Özcan Demirel [2]

96 143

Değerlendirme süreci, örtük programı etkili biçimde ortaya çıkaran unsurlardan biridir. Bu araştırmada; değerlendirme sürecinin öğrenciler üzerindeki amaçlanmamış etkilerini ve değerlendirme sürecine ilişkin öğretim elemanı ve öğrenciler arasındaki farklı yorumlamaları ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ve durum çalışması desenlerinden “iç içe geçmiş tek durum” deseni kullanılmıştır. Kullanılan yöntemin gücünü artırmak amacıyla yöntem ve veri çeşitlemesine gidilmiştir. Yöntem çeşitlemesinin sağlanabilmesi amacıyla, “gözlem” ve “görüşme” yöntemlerine yer verilmiştir. Veri çeşitlemesinin sağlanabilmesi için de “gözlem yapılan sınıflar” ve  “görüşme yapılan kişiler” farklı veri kaynakları olarak kullanılmıştır. Çalışma alanını Hacette[1]pe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla “Sınıf içi gözlem formu”, “öğretim elemanı görüşme formu” ve “öğrenci odak grup görüşme formu” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Öğrencilerin değerlendirme sürecinde edindikleri deneyim, başarılı olmak için öğretme-öğrenme sürecinde öğrenci katılımının ve çabasının önemli olmadığı ve ezbere dayalı öğrenmenin yeterli olduğu algısına neden olmaktadır. Öğrencilerin başarılı olmak için seçici davranma ve öğretim elemanının gözüne girme biçiminde taktikler geliştirdikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Örtük Program, Değerlendirme Süreci, Duyuşsal Özellikler, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri
  • Ahola, S. (2000). “Hidden curriculum in higher education: Something to fear for or comply to?” Paper Presented at the Innovation in Higher Education 2000 Conference, Helsinki, August 30 - September 2. Retrieved July 24, 2005, from http://www.utu.fi/RUSE/Projektit/piilopro.htm Bergenhenegouwen, G. (1987). “Hidden Curriculum in the University”, Higher Education, 16, 533-543. Bloom, B. S. (1995). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, (Çev: D.A. Özçelik), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul. Brennan, D. J. (2008). “University Student Anonymity in the Summative Assessment of Written Work”, Higher Education Research & Development, 27(1), 43-54. Gordon, D. (1982). “The Concept of the Hidden Curriculum”, Journal of Philosophy of Education, 16(2), 187-198. Jackson, P. W. (1968). Life in Classrooms, Holt, Rinehart and Winston Inc., New York. Lynch, K. (1989). The Hidden Curriculum: Reproduction in Education, a Reappraisal, The Falmer Press, Philadelphia. Margolis, E, Soldatenko, M., Acker, S. ve Gair, M. (2001). “Peekaboo. Hidding and outing the curriculum”, The Hidden Curriculum in Higher Education, (Ed: E. Margolis) Routledge, New York. Portelli, J. P. (1993). “Exposing the Hidden Curriculum”, Journal of Curriculum Studies, 25(4), 343-358. Sambell, K ve McDowell, L. (1998). “The Construction of the Hidden Curriculum: Messages and Meanings in the Assessment of Student Learning”, Assessment & Evaluation in Higher Education, 23(4), 391-396. Senemoğlu, N. (1994). “Üniversite Mezunu Öğrencilerin Görüşlerine Göre Üniversite Öğretim Elemanlarının Öğretim Etkinlikleri ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi İhtiyaçları”, Retrieved December 14, 2004, from http://yunus.hacettepe.edu.tr/~n.senem/makaleler/universite_mezun.htm Snyder, B. R. (1971). The Hidden Curriculum,: Alfred A. Knopf, New York. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Yüksel, S. (2004). Örtük Program: Eğitimde Saklı Uygulamalar, Nobel Yayıncılık, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim TUNCEL (Primary Author)

Author: Özcan Demirel

Bibtex @research article { pausbed414827, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {221 - 230}, doi = {10.30794/pausbed.414827}, title = {DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {TUNCEL, İbrahim and Demirel, Özcan} }
APA TUNCEL, İ , Demirel, Ö . (2018). DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 221-230. DOI: 10.30794/pausbed.414827
MLA TUNCEL, İ , Demirel, Ö . "DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 221-230 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/36524/414827>
Chicago TUNCEL, İ , Demirel, Ö . "DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 221-230
RIS TY - JOUR T1 - DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - İbrahim TUNCEL , Özcan Demirel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.414827 DO - 10.30794/pausbed.414827 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 230 VL - IS - 31 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.414827 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.414827 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ %A İbrahim TUNCEL , Özcan Demirel %T DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 31 %R doi: 10.30794/pausbed.414827 %U 10.30794/pausbed.414827
ISNAD TUNCEL, İbrahim , Demirel, Özcan . "DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 31 (April 2018): 221-230. https://doi.org/10.30794/pausbed.414827