Year 2018, Volume , Issue 31, Pages 231 - 242 2018-04-13

HEMŞİRELERİN İŞYERİNDE ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Kamuran CERİT [1] , Sultan TÜRKMEN KESKİN [2] , Ramazan ERDEM [3]

196 349

Bu çalışma, hastanelerde çalışan hemşirelerin şiddete maruz kalma durumlarını, şiddet olayları ile ilişkili faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı türde tasarlanan araştırmanın örneklemini bir kamu hastanesinde çalışan 170 hemşire oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından geliştirilen 30 soruluk anket uygulanarak elde edilen veriler yüzde, ortalama gibi tanımlayıcı istatistikler ve ki kare testi ile değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin % 60,6’ sının meslek hayatı süresince şiddet türlerinden herhangi birine maruz kaldığı ve sözel şiddetin en sık görülen şiddet türü olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin en fazla hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldığı ve şiddet olaylarının çoğunlukla hasta odasında ve 08-16 mesai saatleri içinde meydana geldiği belirlenmiştir. Hemşirelerin %7,8’inin şiddet olayını rapor ettiği saptanmıştır. Hemşirelerin yaş, cinsiyet, meslekte ve kurumda çalışma süresi, çalışılan bölüm ve çalışma pozisyonuna göre şiddete maruz kalma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Hemşirelerin çoğunun meslek hayatları boyunca şiddete ve özellikle sözel şiddete maruz kaldıkları saptanmıştır. Yöneticilerin şiddeti önlemeye yönelik tedbirler alması gerekmektedir. Özellikle hemşirelerin bu olayları bildirmeleri için teşvik edilmesi ve hasta ve yakınlarına yönelik kurumsal politikaların geliştirilmesi önerilmektedir.

Hemşireler, Şiddet, Hastaneler
  • AbuAlRub, R.F. ve Al-Asmar, A.H. (2011). “Physical violence in the workplace among Jordanian Hospital Nurses”, Journal of Transcultural Nursing, 22/2, 157–165. Adib, S.M., Al-Shatti, A.K., Kamal, S., El-Gerges, N., Al-Raqem, M. (2002). “Violence against nurses in healthcare facilities in Kuwait”, International Journal of Nursing Studies, 39/2, 469–478. Ahmad, M., Al-Rimawi, R., Masadeh, A., Atoum, M. (2015). “Workplace violence by patients and their families against nurses: literature review”, International Journal of Nursing and Health Science, 2/4, 46-55. Al-Ali, N.M., Al Faouri, İ., Al-Niarat, T.F. (2016). “The impact of training program on nurses' attitudes toward workplace violence in Jordan”, Applied Nursing Research, 30, 83–89. Alkorashy, H.A.E. ve Al Moalad, F.B. (2015). “Workplace violence against nursing staff in a Saudi University Hospital”, International Nursing Review, 63/2, 226-232. Anderson, C. ve Parish, M. (2003). “Report of workplace violence by Hispanic Nurses”. Journal of Transcultural Nursing, 14/3, 237-243. Annagür, B. (2010). “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi”. “Violence towards health care staff: risk factors, after effects, evaluation and prevention”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 2/2, 161-173. Ayrancı, Ü., Yenilmez, Ç., Günay, Y., Kaptanoğlu, C. (2002). “Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama sıklığı”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3/3, 147-154. Bahar, A., Şahin, S., Akkaya, Z., Alkayiş, M. (2015). “Acil serviste çalışan hemşirelerin şiddete maruz kalma durumu ve iş doyumuna etkili olan faktörlerin incelenmesi”, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 6/2, 57–64. Bigham, B.L., Jensen, J.L., Tavares, W., Drennan, I.R., Saleem, H., Dainty, K.N., vd. (2014). “Paramedic self-reported exposure to violence in the emergency medical services (EMS) workplace: A mixed-methods cross-sectional survey”, Prehospital Emergency Care, 18/4, 489-494. Buurman, B.M., Mank, A.P.M., Beijer, H.J.M., Olff, M. (2011). “Coping with serious events at work: A study of traumatic stress among nurses”, Journal of The American Psychiatric Nurses Association, 17/5, 321-329. Coşkun, S., Tuna Öztürk, A. (2010). “Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşirelerinde şiddete maruz kalma durumlarının incelenmesi”. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3/3, 16-23. Cürcani, M., Tan, M. (2009). “Diyaliz üniteleri ve nefroloji servislerinde çalışan hemşirelerin karşılaştıkları mesleki riskler ve sağlık sorunları”, Taf Prev Med Bull, 8/4, 339-344. Çelik, S.Ş., Çelik, Y., Ağırbaş, İ., Uğurluoğlu, Ö. (2007). “Verbal and physical abuse against nurses in Turkey”, International Nursing Review, 54/4, 359–366. Çöl, Ö. S. (2008). “İşyerinde psikolojik şiddet: hastane çalışanları üzerine bir araştırma”, Çalışma ve Toplum, 4/19, 107-134. Demiroğlu, T., Kılınç, E., Atay, E. (2015) Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddet: Kilis İli Örneği. Sağlık Bilimleri Dergisi, 24: 49-55. Di Martino, V. (2003). “Workplace violence in the health sector: relationship between work stress and workplace violence in the health sector”, Report; 1-33, Geneva. Eker, H.H., Özder, A., Tokaç, M., Topçu, I., Tabu, A. (2012). “Aggression and violence towards health care providers, and effects thereof”, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 14/4, 19–29 El Ghaziri, M., Zhu, S., Lipscomb, J., Smith B.A. (2014). “Work schedule and client characteristics associated with workplace violence experience among nurses and midwives in Sub-Saharan Africa”, Journal of The Association of Nurses in Aids Care, January/February, 25/1, 79-89. Erkol, H., Gökdoğan, M.R., Erkol, Z., Boz, B. (2007) “Aggression and violence towards health care providers a problem in Turkey”. J Forensic Leg Med; 14, 423-428. Esmaeilpour, M., Salsali, M., Ahmadi, F. (2011). “Workplace violence against Iranian nurses working in emergency departments”, Int Nurs Rev, March, 58/1, 130-7. Estryn-Behar, M., Heijden, B.V.D., Camerino, D., Fry, C., Le Nezet, O., Conway, P.M., vd. (2008). “Violence risks in nursing—results from the european ‘NEXT’ study”. Occupational Medicine, 58/2, 107–114. Guaya, S., Goncalvesa, J., Jarvisa, J. (2014). “Verbal violence in the workplace according to victims' sex—a systematic review of the literatüre”, Aggression and Violent Behavior, September–October, 19/5, 572–578. Günaydın, N., Kutlu, Y. (2012). “Experience of workplace violence among nurses in health-care settings”, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 3/1, 1-5. Hegney, D., Eley, R., Plank, A., Buikstra, E., Parker, V. (2006). “Workplace violence in Queensland, Australia: the results of a comparative study”, International Journal of Nursing Practice, 12(4): 220–231. Hegney, D., Tuckett, A., Parker, D., Eley, R.E. (2010). “Workplace violence: differences in perceptions of nursing work between those exposed and those not exposed: A cross-sector analysis”, International Journal of Nursing Practice, 16/2, 188–202. ICN (International Council of Nurses). (2007). “Positive practice environments: quality workplaces = quality patient care”. Information and Action Tool Kit, International Council of Nurses, 3, place Jean-Marteau, CH-1201 Geneva (Switzerland), (Isbn: 92-95040- 80-5). ILO, ICN, WHO, PSI. (2003). “Workplace violence in the health sector country case studies research ınstruments survey questionnaire English, Joint Programme on Workplace Violence in The Health Sector”. Geneva: 1-14. Jackson, D., Clare J., Mannix, J. (2002). “Who would want to be a nurse? Violence in the workplace-a factor in recruitment and retention”, Journal of Nursing Management, 10/1, 13-20. Jiao, M., Ning, N., Li, Y., Gao, L., Cui, Y., Sun, H., (2015). “Workplace violence against nurses in Chinese Hospitals: A cross-sectional survey”, BMJ Open, 3, 1-9. Kitaneh, M., Hamdan, M. (2012). “Workplace violence against physicians and nurses in palestinian public hospitals: A cross-sectional study”, BMC Health Services Research, 12, 469 Kwok, RPW, Law, YK, Li KE Ng, YC, Cheung, MH, Fung, VKP, et al. (2006). “Prevalence of workplace violence against nurses in Hong Kong”. Hong Kong Medical Journal, 12/1, 6-9. Lanctôt, N., Guay, S. (2014). “The aftermath of workplace violence among healthcare workers: A systematic literature review of the consequences”, Aggression and Violent Behavior, 19/5, 492–501. Magnavita, N., Heponiemi, T. (2011). “Workplace violence against nursing students and nurses: An Italian experience”, Journal of Nursing Scholarship; 43/2, 203–210. Natan, M.B., Hanukayev A., Fares, S. (2011). “Factors affecting Israeli Nurses’ reports of violence perpetrated against them in the workplace: A test of the theory of planned behaviour”, International Journal of Nursing Practice, 17/2, 141–150. O'Connell, B., Young, J., Brooks, J., Hutchıngs, J., Lofthouse, J. (2000). “Nurses' perceptions of the nature and frequency of aggression in general ward settings and high dependency areas”, Journal of Clinical Nursing, 9/4, 602-610. Pınar, T., Acikel, C., Pınar, G., Karabulut, E., Saygun, M., Barışkan, E., vd. (2015). “Workplace violence in the health sector in Turkey: A National Study, Journal of Interpersonal Violence. First published on June 28, 1– 21. Roche, M., Diers, D., Duffield, C., Catling-Paull, C. (2010). “Violence toward nurses, the work environment, and patient outcomes”, Journal of Nursing Scholarship, 42/1, 13–22. Şahin, B., Gaygısız, Ş., Balcı, F.M., Öztürk, D., Sönmez, M.B., Kavalcı, C. (2011). “Yardımcı acil sağlık personeline yönelik şiddet”, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 11/3, 110-114. Talas, M.S., Kocaöz, S., Akgüç, S. (2011). “A survey of violence against staff working in the emergency department in Ankara, Turkey”, Asian Nursing Research, 5/4, 197–203. Taş, F., Çevik, Ü. (2006). “Konya ilindeki pediatri hemşirelerinin şiddete maruz kalma durumları”. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9/3, 62-68. The World of Work the Magazine of the ILO. (2002). Global Labour Agreements: A Framework for Rights. December, No: 45,1-44. Ünsal, Atan, S., Baysan, Arabaci, L., Sirin, A., İşler, A., Dönmez, S., Ünsal, Güler, M., vd. (2013). “Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey”. J Psychiatr Ment Health Nurs, 20/10, 882–9. WHO (World Health Organization). (2014). “Global status report on violence prevention 2014”. Geneva: 1-274. (ISBN 978 92 4 156479 3). Yıldırım, A., Yıldırım, D. (2007). “Mobbing in nursing: mobbing experienced by nurses working in health care facilities in Turkey and its effect on nurses”. J Clin Nurs, 16/8, 1445-53.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Kamuran CERİT (Primary Author)

Author: Sultan TÜRKMEN KESKİN

Author: Ramazan ERDEM

Bibtex @research article { pausbed414829, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {231 - 242}, doi = {10.30794/pausbed.414829}, title = {HEMŞİRELERİN İŞYERİNDE ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {CERİT, Kamuran and TÜRKMEN KESKİN, Sultan and ERDEM, Ramazan} }
APA CERİT, K , TÜRKMEN KESKİN, S , ERDEM, R . (2018). HEMŞİRELERİN İŞYERİNDE ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 231-242. DOI: 10.30794/pausbed.414829
MLA CERİT, K , TÜRKMEN KESKİN, S , ERDEM, R . "HEMŞİRELERİN İŞYERİNDE ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 231-242 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/36524/414829>
Chicago CERİT, K , TÜRKMEN KESKİN, S , ERDEM, R . "HEMŞİRELERİN İŞYERİNDE ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 231-242
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELERİN İŞYERİNDE ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ AU - Kamuran CERİT , Sultan TÜRKMEN KESKİN , Ramazan ERDEM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.414829 DO - 10.30794/pausbed.414829 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 242 VL - IS - 31 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.414829 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.414829 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute HEMŞİRELERİN İŞYERİNDE ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ %A Kamuran CERİT , Sultan TÜRKMEN KESKİN , Ramazan ERDEM %T HEMŞİRELERİN İŞYERİNDE ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 31 %R doi: 10.30794/pausbed.414829 %U 10.30794/pausbed.414829
ISNAD CERİT, Kamuran , TÜRKMEN KESKİN, Sultan , ERDEM, Ramazan . "HEMŞİRELERİN İŞYERİNDE ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 31 (April 2018): 231-242. https://doi.org/10.30794/pausbed.414829