Yıl 2018, Cilt , Sayı 32, Sayfalar 211 - 223 2018-07-13

SOYLULAŞTIRMA VE ANKARA DİKMEN VADİSİ ÖRNEĞİ

Mehmet Meder [1] , Selda BAL [2]

121 306

Bu çalışmada, öncelikle Neoliberal politikaların yalnızca ekonomi politikaları olarak görülmemesi gerektiğinin altı çizildi. Kapitalist sistemin yaşadığı kriz her ne kadar ekonomik bir kriz olarak kendisini dışa vursa da gerçeğin öyle olmadığı anlaşılacaktır. Sermayenin kendisini kentsel mekanda yeniden üretimini sağlamak amacıyla neoliberal politikalar başta iktisadi olmak üzere, sosyal, kültürel alanda birçok düzenlemenin yapıldığı uygulamalardır. Bu politikalar kuşkusuz mekan üzerinde de son derece etkili olmuştur. Bu bağlamda küresel bir strateji olarak soylulavştırma deneyimlerine yer verilmiştir. Küreselleşmenin bu yeni ekonomik düzeninde, yoksulların kıymetlenen kentsel arazilerinin küresel sermaye tarafından nasıl potansiyel yatırım bölgeleri olarak değerlendirildiği görülecektir. Son yıllarda, dev emlak şirketleri ve geliştirici firmalarca inşa edilen, tasarım değeri taşıyan ve elit bir tüketime sunulan yüksek apartman bloklarından veya alçak lüks konutlardan oluşan bu yeni inşa alanları da, en az tek tek restore edilen tarihi apartmanların oluşturduğu sokak/mahalle profilleri kadar, soylulaştırılmış kent coğrafyasının bir parçası haline gelmiştir.
Kentsel Dönüşüm, Soylulaştırma, Yeni Orta Sınıf, Neoliberal Politikalar, Mülksüzleştirme
  • BAYSAL, Cihan Uzunçarşılıoğlu, (2010), İstanbul’da Küresel Kent Yapma Aracı Olarak Kentsel Dönüşüm ve Ardındaki Konut Hakkı İhlalleri; Ayazma(N)dan-Ümraniye’ye Tutunamayanlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, s:1-217. BİLGİHAN, Gökhan, (2013), “Kır ve Kentin Dönüşümü: Emeğin ve Doğanın Sömürüsü”, Kentleri Savunmak: Mekân, Toplum ve Siyaset Üzerine, Hazırlayanlar: Gürkan Akgün, Çare Olgun Çalışkan, Esra Kaya, Aysun Koca, Ankara: NotaBene Yayınları. BRENNER Neil, MARCUSE Peter, MAYER Margit ,(2014), Kar İçin Değil Halk İçin: Eleştirel Kent Teorisi ve Kent Hakkı, (çev. Ali Yağız Şen) , İstanbul: Sel Yayıncılık. ÇEKER, Ali ve BELGE, Rauf, (2015), “İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Kapsamında Gerçekleşen Bir Olgu: Soylulaştırma”, Türk Coğrafya Dergisi, sayı:65, s:77-86. DEDEOĞLU, Saniye, Yoksullukta Son Nöbet (1) (BİANET, 8 Mart 2003); http://www.bianet.org/bianet/yazdir/17168. (Ziyaret tarihi 12.01.2016: 17:50). DUMENIL, Gerard ve LEVY, Dominique (2007), “Neo-liberal (Karşı) Devrim”, Neo- liberalizm Muhalif Bir Seçki, Hazırlayanlar: Alfredo Saad-Filho ve Deborah Johnston, (Çev. Şeyda Başlı ve Tuncel Öncel), İstanbul: Yordam Kitap. ENLİL, Zeynep Merey, (2000) “Yeniden İşlevlendirme ve Soylulaştırma: Bir Sınıfsal Proje Olarak Eski Kent Merkezlerinin ve Tarihi Konut Dokusunun Yeniden Ele Geçirilmesi”, Aralık, No: 8, s:1-8. HARVEY, David, (2003), Sosyal Adalet ve Şehir, İstanbul: Metis Yayınları. HARVEY, David, Açılış Konuşması, Dünya Sosyal Forumu BELEM, 29.01.2009. İSLAM, Tolga ve BEHAR, Davıd, (2006), İstanbul’da “Soylulaştırma”, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. KURTULUŞ, H. (2003) Mekânlarda Billurlaşan Kimlikler, Doğu-Batı, Sayı:3, s:75-99. KURTULUŞ, Hatice (2005), İstanbul’da Kentsel Ayrışma: Mekânsal Dönüşümde Farklı Boyutlar, İstanbul: Bağlam Yayıncılık. LEFEBVRE, Henri, (2014), Mekânın Üretimi,(çev, Işık Ergüden), İstanbul: SEL Yayıncılık. ÖNGEL, F. Serkan, (2013), “Pazarlanan Kentler ve Emek”, Kentleri Savunmak: Mekân, Toplum ve Siyaset Üzerine, Hazırlayanlar: Gürkan Akgün, Çare Olgun Çalışkan, Esra Kaya, Aysun Koca, Ankara: NotaBene Yayınları. ÖZGÜÇ, N., (1988-1992), “Şehirsel Koruma ve Coğrafya”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, sayı:3, s:61-122. POLANYI, K. (2000), Büyük Dönüşüm: Çağımızın Sosyal ve Ekonomik Kökenleri, (çev: A. Buğra), İstanbul: İletişim Yayınları. SAM, Neslihan, (2010), “Soylulaştırma Süreçlerine Ekonomik Bir Yaklaşım: Rant Farkı”, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, Cilt XXIX, Sayı II, s:133-151. SMITH, Neil (2006/2), “Yeni Küresellik, Yeni Şehircilik: Küresel Kentsel Strateji Olarak Soylulaştırma,” (çev. İlknur Urkun-Bowe, İbrahim Gündoğdu) Planlama Dergisi, sayı:36, s: 13-25. SMİTH N. ve WİLLİAMS, P. (2015), Kentin Mutenalaştırılması, (Çev. Melike Uzun), İstanbul: Yordam Kitap. SÖNMEZ, Beril, “Soylulaştırmanın Yeni Biçimleriyle Yerinden Edilmeyi Yeniden Düşünmek”, Planlama Dergisi 2014;24(1);42-53. TÜMERTEKİN, E., ÖZGÜÇ, N., (2014), Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan, İstanbul: Çantay Kitabevi, s: 464-500.
Birincil Dil tr
Konular Sosyoloji
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Meder (Sorumlu Yazar)

Yazar: Selda BAL

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed424373, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {211 - 223}, doi = {10.30794/pausbed.424373}, title = {SOYLULAŞTIRMA VE ANKARA DİKMEN VADİSİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {BAL, Selda and Meder, Mehmet} }
APA Meder, M , BAL, S . (2018). SOYLULAŞTIRMA VE ANKARA DİKMEN VADİSİ ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 211-223. DOI: 10.30794/pausbed.424373
MLA Meder, M , BAL, S . "SOYLULAŞTIRMA VE ANKARA DİKMEN VADİSİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 211-223 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/38315/424373>
Chicago Meder, M , BAL, S . "SOYLULAŞTIRMA VE ANKARA DİKMEN VADİSİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 211-223
RIS TY - JOUR T1 - SOYLULAŞTIRMA VE ANKARA DİKMEN VADİSİ ÖRNEĞİ AU - Mehmet Meder , Selda BAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.424373 DO - 10.30794/pausbed.424373 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 223 VL - IS - 32 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.424373 UR - http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.424373 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SOYLULAŞTIRMA VE ANKARA DİKMEN VADİSİ ÖRNEĞİ %A Mehmet Meder , Selda BAL %T SOYLULAŞTIRMA VE ANKARA DİKMEN VADİSİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 32 %R doi: 10.30794/pausbed.424373 %U 10.30794/pausbed.424373
ISNAD Meder, Mehmet , BAL, Selda . "SOYLULAŞTIRMA VE ANKARA DİKMEN VADİSİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 32 (Temmuz 2018): 211-223. http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.424373