Yıl 2018, Cilt , Sayı 32, Sayfalar 297 - 317 2018-07-13

Kültürel İstihdam: Türkiye ve AB Karşılaştırması

Şansel Özpınar [1]

95 191

Küresel ve ulusal ekonominin giderek önemli bir parçası haline gelen kültür sektörünün, kapsamlı bir ekonomik büyümenin yaratılmasında da belirgin bir rolü vardır. Kültürel istihdam verileri, kültür ekonomisinin potansiyelini göstermesi açısından önemlidir. 
Bu çalışmada Türkiye’de ilk defa 2016 yılında yayınlanan kültürel istihdam verilerinin değerlendirilmesi ve AB ülkeleriyle karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışmanın ulaştığı genel sonuç, Türkiye’de kültürel istihdam ile genel istihdam arasındaki farkların AB ülkeleri ile benzeştiği ancak kültürel istihdam verilerinin önemli noktalarda ayrıştığıdır. Bu bağlamda, Türkiye’de kültür sektörünün gelişime açık ve yenilikçi bir sektör olarak desteklenmesi gerekliliği öne çıkmaktadır.
Kültür, kültürel istihdam, Türkiye
  • Ellmeier, A. (2003). “Cultural Entrepreneurialism: On The Changing Relationship Between the Arts, Culture and Employment”, The International Journal of Cultural Policy, Vol:9 (1), pp.3-16. ESSnet-CULTURE (2012). Europen Statistical System network on Culture Final Report, Luxembourg. European Comission (2001). Exploitation and development of the job potential in the cultural sector in the age of digitalisation, Final Report – Summary, June, presented by MKW Wirtschaftsforschung GmbH, Munich. Erişim: http://www.economix.org/pdf/cALL.pdf (17.03.2017). Eurostat (2016), Cultural Statistics 2016 Edition, Luxembourg: Publications Office of the European Union. Eurostat, Erişim: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database Erataş, F. Alptekin, V. Uysal, D. (2013), Türkiye’de Kültür Ekonomisinin Gelişimine Yerel Bir Bakış, ANEMON Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Aralık, ss.25-47. Falk, M, Katz-Gerro, T. (2016). Cultural participation in Europe: Can We Identify Common Determinants? Journal of Cultural Economics,40:127–162 DOI 10.1007/s10824-015-9242-9 Feist, A. (2000). Cultural Employment in Europe, Cultural Policy Research and Development Unit, Policy Note No:8, Council of Europe Publishing. Grossi, E. Blessi, G.T., Sacco , P.L., Buscema, M. (2012). The Interaction Between Culture, Health and Psychological Well-Being: Data Mining from the Italian Culture and Well-Being Project, Journal of Happiness Studies, 13:129–148 Haans, Richard F.J., Witteloostuijn, Arjen van (2016). Expected Job Creation Across the Cultural Industries: A Sectoral Division and its İmplications for Cultural Policy, International Journal of Cultural Policy, DOI: 10.1080/10286632.2015.1128420. Hardt, M., ve Negri, A., (2008), İmparatorluk, (çev. Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Hardt, M., ve Negri, A., (2011), Çokluk İmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi, (çev. Barış Yıldırım),. Ayrıntı Yayınları, İstanbul Işık, E., Serim, H. (2017) Kültür Sektöründe Genç İstihdam: Eğreti Çalışma Deneyimleri, Ed. (Koç et al), in Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi, Küv Yayınları. KEA, (2006). The Economy of Culture in Europe, Study prepared for the European Commission, , http://www.keanet.eu/ecoculture/executive_summary_en.pdf KEİG (2015), Çalışma Yaşamında Eğretilik, Eğreti İstihdam ve Atipik İstihdam İlişkisi, KEİG Yayınları Dizisi: Araştırma Raporu, İstanbul. http://www.keig.org/wp-content/uploads/2016/03/egretiweb.pdf Lazzarato, M. (1996) ‘Immaterial Labor’, trans. P. Colilli and E. Emery, in M. Hardt and P. Virno (eds.) Radical Thought in Italy: A Potential Politics. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 133-147. http://www.e-flux.com/wp-content/uploads/2013/05/2.-Maurizio-Lazzarato-Immaterial-Labor.pdf. Lazzeretti, L., Capone, F., Seçilmiş, İ.E. (2014), “Türkiye’de Yaratıcı ve Kültürel Sektörlerin Yapısı”, Maliye Dergisi Sayı 166 Ocak-Haziran, ss.195-220. Lena, F.(2016). Türkiye’de Kültürel Sektörlerin Ülke Ekonomisine Katkısı, Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 571, Kültürel İncelemeler 15, İstanbul. Lhermitte, M., Perrin, B. ve Blanc, S. (2015). Culturel Times: The first Global Map of Culturel and Creative Industries, UNESCO ve EY, Erişim: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/EY-Cultural-Times2015_Low-res.pdf Liemt, G. V. (2014). Employment Relationships in Arts and Culture”, ILO Working Paper, WP 301, Geneva. Lorey, I. (2014). “Yönetimsellik ve Kendini Güvencesizleştirme: Kültür Üreticilerinin Normalleştirilmesi Üzerine”, Derleyen: Ali Artun, Çevirenler:E.Gen, S.Yardımcı, Ö.Çelik, N.Örge, E.Soğancılar, Z.Baransel, Sanat Emeği: Kültür İşçileri ve Prekarite, İletişim Yayınevi, İstanbul. ss.145-167. Savul, G. (2015). Gayri-Maddi Emeğin Üretkenleşmesi: “Talihsizliğin” Görünümleri, Çalışma ve Toplum, 1, ss.293-321. Seçilmiş, İ. Erdem; (2015). “Türkiye’de Yaratıcı Endüstrilerin Kümelenmesi”, Ege Akademik Bakış, Cilt 15, Sayı 1, ss.9-18 Şen, F. (2017). Türkiye’de Kültür Ekonomisinin Boyutları, Kaynak Yayınları, No:891, Ankara. TAYA (2011). Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması 2011, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara. Temiz, H.E. (2004). “Eğreti İstihdam: İşgücü Piyasasında Güvencesizliğin ve İstikrarsızlığın Yeni Yapılanması”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2, ss.55-80. Throsby, David (2008). Modelling the Cultural Industries, International Journal of Cultural Policy, 14:3, 217-232, DOI: 10.1080/10286630802281772 TÜİK (2016), Haber Bülteni, Kültürel İstihdam.,www.tuik.gov.tr UNESCO (1969). Cultural policy: a preliminary study, Studies and documents on cultural policies 1, Paris: UNESCO. UNESCO (2001). UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity. Paris: UNESCO UNESCO (2012). Measuring Cultural Participation, 2009 Framework for Cultural Statistics Handbook, No: 2. Wiesand, A. , Söndermann, M., (2005). The “creative sector” – an engine for diversity, growth and jobs in Europe. An overview of research findings and debates prepared for the European cultural foundation. Amsterdam: European Cultural Foundation.
  • http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-_cultural_employment
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şansel Özpınar

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed424936, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {297 - 317}, doi = {10.30794/pausbed.424936}, title = {Kültürel İstihdam: Türkiye ve AB Karşılaştırması}, key = {cite}, author = {Özpınar, Şansel} }
APA Özpınar, Ş . (2018). Kültürel İstihdam: Türkiye ve AB Karşılaştırması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 297-317. DOI: 10.30794/pausbed.424936
MLA Özpınar, Ş . "Kültürel İstihdam: Türkiye ve AB Karşılaştırması". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 297-317 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/38315/424936>
Chicago Özpınar, Ş . "Kültürel İstihdam: Türkiye ve AB Karşılaştırması". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 297-317
RIS TY - JOUR T1 - Kültürel İstihdam: Türkiye ve AB Karşılaştırması AU - Şansel Özpınar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.424936 DO - 10.30794/pausbed.424936 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 297 EP - 317 VL - IS - 32 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.424936 UR - http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.424936 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kültürel İstihdam: Türkiye ve AB Karşılaştırması %A Şansel Özpınar %T Kültürel İstihdam: Türkiye ve AB Karşılaştırması %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 32 %R doi: 10.30794/pausbed.424936 %U 10.30794/pausbed.424936
ISNAD Özpınar, Şansel . "Kültürel İstihdam: Türkiye ve AB Karşılaştırması". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 32 (Temmuz 2018): 297-317. http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.424936