Yıl 2018, Cilt , Sayı 32, Sayfalar 105 - 113 2018-07-13

Z Kuşağının Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Fatma İnce [1]

192 320

Bireyin doğduğu tarihteki ekonomik, teknolojik ve çevresel şartlar her dönem birbirinden farklı olacağından kişiliğini de etkileyeceği düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle doğum tarihi baz alınarak kuşaklar sınıflandırması yapılmaktadır. Bu sınıflandırmanın en genç tabakası olan Z kuşağı teknoloji merkezli ve çok odaklı bir yaşam tarzı benimsemektedir. Bireylerin doğum tarihlerine göre sahip oldukları bakış açısı farklılıkları, geleceğe yönelik tutumlarını da değiştirmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı Z Kuşağının kariyer tercihlerini, gelecek beklentisini ve iş hayatında önemsediği değerleri belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak masa başı bir iş sahibi olmaya karşılık kendi girişiminin patronu olma eğilimleri ölçülen 102 Turizm bölümü öğrencisinin iş hayatına yönelik saygın bir iş sahibi olma, yeteneklerini gösterme ve işten zevk alma gibi değerlere önem verdiği tespit edilmiştir. Çalışma, henüz kararsız olan Z Kuşağının doğru bir yönlendirme ve nitelikli eğitimle ekonomik gelişime katkıda bulunacak girişimciler olabileceğini göstermesi açısından önem taşımaktadır.
Z Kuşağı, Girişimcilik eğilimi, Girişimci kişilik, Kariyer yönetimi, Değerler
  • Arslan, K. (2002) “Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1-11. Atasoy, T. (2012). Kendinizin Patronu Olmak: Girişimcilik, ODTÜ Yayıncılık, Ankara. Barutçu, E., ve İrmiş, A. (2012). “Öğrencilerin Kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini ve Iş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26/2, 1-25. Bozkurt, Ö. (2005), “Girişimcilik Kişilik Özellikleri ve Sakarya Üniversitesi Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalı, Sakarya. Bozkurt, Ö. (2007), “Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1/2, 93-111. Brandstatter, H. (2011). “Personality Aspects of Entrepreneurship: A look at Five Meta-analyses”, Personality and Individual Differences, 51/3, 222-230. Bridge, S., ve O'Neill, K. (2012). Understanding Enterprise: Entrepreneurship and Small Business, Palgrave Macmillan. Cansız, E. (2007), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta. Çetin, C. ve Karalar, S. (2016). “X, Y ve Z kuşağı öğrencilerin çok yönlü ve sınırsız kariyer algıları üzerine bir araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14/28, 157-197. Eroğlu, S. E. (2017). “Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kariyer Fırsatları: Kariyer Olgunluğu, Kariyer Karar Verme Yetkinliği & Sosyoekonomik Statü”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7/13, 824-835. Freestone, O. Ve Mitchell, V. (2004), “Generation Y Attitudes Towards E-ethics and Internet-related Misbehaviours”, Journal of Business Ethics, October, 54/2, 121-128. Girginer, N. ve Uçkun, N. (2004). “İşletmecilik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama”, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26 Kasım, Eskişehir. Hampton, D. C., ve Keys, Y. (2017). “Generation Z students: Will They Change Our Nursing Classrooms?”, Journal of Nursing Education and Practice, 7/4, 111-115. Koh, C. H. (1996), “Testing hypotheses of entrepreneurial characteristics A study of Hong Kong MBA students”, Journal of Managerial Psychology, 11/3, 12-25. Korkmaz, S. (2000). “Girişimcilik ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 18, 163-169. Littunen, H. (2000). “Entrepreneurship and The Characteristics of The Entrepreneurial Personality”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 6/6, 295-310. McCrindle M. (2011). The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations, UNSW Press, Australia. Mills, T. L. (1999), “When Grandchildren Grow Up: Role Transition and Family Solidarity Among Baby Boomer Grandchildren and Their Grandparents”, Journal of Aging Studies, Summer, 13/2, 219-239. Müftüoğlu, T. (1996). Girişimcilik, Eskişehir AU-AOF Yayınları, No. 524, Eskişehir. Nakip, M. (2005). Pazarlama Araştırmalarına Giriş (SPSS destekli). Seçkin Yayıncılık, Ankara. Okan, E. Y. ve N. Yalman (2013). "Türkiye’de Tartışmalı Reklamlar: Kuşaklar Arası Karşılaştırma", H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31/2, 135-152. Özdemir, L. (2015). “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20/1, 41-65. Rauch, A., ve Frese, M. (2007). “Let's Put The Person Back into Entrepreneurship Research: A Meta-Analysis on The Relationship Between Business Owners' Personality Traits, Business Creation, and Success”, European Journal of Work and Organizational Psychology, 16/4, 353-385. Taş, H. Y., Demirdöğmez, M. ve Küçükoğlu, M., “Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7/13, 1032-1048. Taylor, P. ve S. Keeter (2010). Millenials, A Portrait of Generation Next: Confident, Connected, Open to Change, Washington DC: Pew Research Center. Top, S. (2012). Girişimcilik Keşif Süreci, Beta Basım, İstanbul. Vizjak, A. (1994), “Exploiting Your Synergy Potential: Promoting Collaboration Between Business Units”, Long Range Planning, February, 27/1, 25-35. Wang, C. K. ve Wong, P. (2004). “Entrepreneurial Interest of University Students in Singapore, Technovation, 24/2, 163–72. Yu H. ve P. Miller (2005), "Leadership Style: The X Generation and Baby Boomers Compared in Different Cultural Contexts", Leadership and Organization Development Journal, 26/1, 35-50. Yurdakul, A., ve Bostancı, A. B. (2016). “Öğretmenlerin Okulların Örgütsel Narsizm Düzeylerine Yönelik Görüşleri İle Öz Yeterlilik Algıları Arasındaki İlişki”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/1, 110-125. Zygaitiene, B., Kepaliene, I., ve Baltusite, R. (2017). “Moral Values of Generation Z Students in General Education Schools of Lithuania and Latvia: In Rural Environment, Education, Personality (REEP)”. Proceedings of the International Scientific Conference of Latvia University of Agriculture, Latvia.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fatma İnce (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed424969, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {105 - 113}, doi = {10.30794/pausbed.424969}, title = {Z Kuşağının Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {İnce, Fatma} }
APA İnce, F . (2018). Z Kuşağının Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 105-113. DOI: 10.30794/pausbed.424969
MLA İnce, F . "Z Kuşağının Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 105-113 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/38315/424969>
Chicago İnce, F . "Z Kuşağının Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 105-113
RIS TY - JOUR T1 - Z Kuşağının Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma AU - Fatma İnce Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.424969 DO - 10.30794/pausbed.424969 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 113 VL - IS - 32 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.424969 UR - http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.424969 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Z Kuşağının Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma %A Fatma İnce %T Z Kuşağının Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 32 %R doi: 10.30794/pausbed.424969 %U 10.30794/pausbed.424969
ISNAD İnce, Fatma . "Z Kuşağının Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 32 (Temmuz 2018): 105-113. http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.424969