Güncel Pediatri
Kapak Resmi
ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |

Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


Güncel Pediatri

ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi

7.439

9.527

Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


Cilt 16 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. 0-24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Bakımına İlişkin Bilgi, Geleneksel İnanç ve Uygulamaları
  Sayfalar 1 - 18
  Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar, Pınar Bekar
 2. Adolesanlarda Epileptik Nonepileptik Olayların Ayrımında Elektroensefalografinin Yeri: Bir Pediatrik Nöroloji Merkezinin Üç Yıllık Deneyimi
  Sayfalar 19 - 30
  Tülay Kamaşak, Betül Diler Durgut, Elif Acar Arslan, Sevim Şahin, Beril Dilber,, Tuğba Kurt,, Ali Cansu
 3. Bronşiolit Tanısı Alan Çocuklarda Human Metapnömovirüs Bulgularının Diğer Solunum Yolu Virüsleri ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 31 - 39
  Derya Altay, Kazım Üzüm, Mehmet Köse, Selma Gökahmetoğlu, Ali Yıkılmaz
 4. Anne Sütü ve Emzirme ile İlgili Anneler Tarafından Bilinen Doğrular ve Yanlışlar
  Sayfalar 40 - 54
  Özlem Öztürk, Pelin Sarıkaya, Şeymanur Özdemir, Zeynep Çikendin, Nurşen Zünbül
 5. Davranış-İmaj Modele Dayanan Kısa Görüşmelerin Adolesanların Sağlık Davranışlarına Etkisi
  Sayfalar 55 - 71
  Nesrin İlhan, Ayşe Yıldız
 6. Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanısı ile İzlenmekte Olan Hastaların Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 72 - 85
  Ensar Duras, Diğdem Bezen, Ozan Özkaya, Hasan Dursun
 7. Kolşisin Tedavisi Altındaki Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı ile Takip Edilen Çocuk Hastalarda Vitamin B12 Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 86 - 92
  Özge Başaran, Nermin Uncu
 8. Ev Kazaları Hakkında Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Eğitiminde Resim Kullanımının Etkinliği
  Sayfalar 93 - 105
  Sebahat Altundağ, Türkan Turan
 9. Kistik Fibrozis Dışı Bronşektazi Tanılı Olguların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 106 - 116
  Serpil Korkmaz, Yakup Canıtez, Şükrü Çekiç, Hülya Poyraz Efe, Gökhan Ocakoğlu, Nihat Sapan
 10. Nöral Tüp Defektli Yenidoğanların Kısa Dönem Sonuçları Short-Term Clinical Outcomes of Newborns Who Have Neural Tube Defects
  Sayfalar 117 - 126
  Salih Çağrı Çakır, Bayram Ali Dorum, Hilal Özkan, Özgür Taşkapılıoğlu, Nilgün Köksal, Rabia Tütüncü Toker, Mehmet Sait Okan
 11. Bebeklerin Uyku Güvenliği Konusunda İnternet Verilerinin Güvenilirliği
  Sayfalar 127 - 136
  Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan
 12. Uyumsal Yeme Davranışının Değerlendirilmesi: Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemlerine Yönelik İki Yeni Ölçeğin Geliştirilme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 137 - 159
  Habibe Dilsiz, İhsan Dağ
 13. Ağır Adet Kanaması Olan Ergenlerin Kanama Diyatezi Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 160 - 169
  Melike Sezgin Evim, Birol Baytan, Adalet Meral Güneş
 14. BRUE - Bebeklerde Kısa Süreli Düzelen Açıklanamayan Olaylar
  Sayfalar 170 - 180
  Bayram Ali Dorum, Nilgün Köksal
 15. Bebeklerde Diş Çıkarma Süreci ve Bu Süreçte Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Uygulamalar
  Sayfalar 181 - 186
  Raziye Çelen, Fatma Taş Arslan
 16. Fenilketonüride Beslenme ve Yeni Tedavi Yaklaşımları
  Sayfalar 187 - 198
  İzzet Ülker, Nevin Şanlıer
 17. Bebek Beslenmesinde Hurma Yaği: Neler Biliyoruz?
  Sayfalar 199 - 204
  Berkan Gürakan, Vildan Ertekin, Merih Çetinkaya, Günsel Kutluk, İlke Mungan
 18. Çocukluk Çağı Obezitesinin Beslenme Tedavisinde Yeni Bir Kavram: Besin İnsülin İndeksi
  Sayfalar 205 - 218
  Zeynep Caferoğlu, Nihal Hatipoğlu, Hülya Gökmen Özel
 19. Çocukluk Çağında Mikroskopik Kolite Yaklaşım
  Sayfalar 219 - 229
  Nafiye Urgancı
 20. Pediatrik Üveitler
  Sayfalar 230 - 246
  Tuba Çelik
 21. Tuvalet Eğitimi İle İlgili Güncel Yaklaşımlar ve Hemşirelik Uygulamaları
  Sayfalar 247 - 260
  Göknil Boyraz, Dilek Yıldız, Berna Eren Fidancı
 22. Sosyal Medyada Çocuk Hakkı İhlali: Sharenting
  Sayfalar 261 - 267
  Sevim Çimke, Dilek Yıldırım Gürkan, Sevinç Polat
 23. Çocuklarda Akut Pankreatitin Ender Bir Nedeni: Duodenum Duplikasyon Kisti
  Sayfalar 268 - 273
  Ulaş Emre Akbulut, Hatice Sonay Yalçın Cömert, Haluk Sarıhan, Hatice Ayca Ata Korkmaz, İsmail Saygın
 24. Mature B-Hücreli Lösemiden Kaynaklanan Serebral Sinovenöz Trombozis ve Multipl Kranial Palsi Cerebral Sinovenous
  Sayfalar 274 - 280
  Hüseyin Tan, Arzu Tatar, Mustafa Büyükavcı, Zuhal Keskin Yıldırım, Özgür Yörük, Hayri Oğul