Güncel Pediatri

ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi | http://www.guncelpediatri.com
Kapak Resmi

2.870

2.048

Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


Cilt 15 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Konjenital Diyafragma Hernisi: On Yıllık Tek Merkez Sonuçları
  Sayfalar 1 - 10
  Bayram Ali Dorum, Salih Çağrı Çakır, Uğur Yakut, Hilal Özkan, Arif Nuri Gürpınar, Nilgün Köksal
 2. Okul çağındaki astımlı olguların çocukluk çağı astım kontrol testi ile değerlendirilmesi
  Sayfalar 11 - 16
  Başak Ceylan Demirbaş, Şükrü Çekiç, Yakup Canıtez, Nihat Sapan
 3. Zihinsel Engelli 3-7 Yaş Arasındaki Çocuklarda Sesletim (Artikülasyon) Bozukluklarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 17 - 25
  Selim Ünsal, Meryem Merve Uçak, Fatih Bal, Ahmet Yasin Sarıgül, Deniz Uğur Cengiz
 4. Beta talasemili ergenlerde sosyal, duygusal ve davranışsal güçlüklerin ve ebeveynlerinde psikopatolojinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 26 - 32
  Aslı Sürer Adanır, Gülseren Taşkıran, Cem Koparan, Esin Özatalay
 5. ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BÖBREK APSESİ: BEŞ VAKALIK BİR SERİ VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
  Sayfalar 33 - 37
  Aysel Taktak, Fatma Şemsa Çaycı, Banu Acar, Nermin Uncu, Nilgün Çakar
 6. Tip 1 Diyabetli Ailelerin “Flash Glucose Monitoring” Deneyimleri
  Sayfalar 38 - 43
  Erdal Eren, Ömer Tarım
 7. TROMBOSİTOZU OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM
  Sayfalar 44 - 48
  Melike Sezgin Evim, Birol Baytan, Adalet Meral Güneş
 8. Çocuklarda kemoterapiye bağlı bulantı ve kusma için kullanılan antiemetik tedavinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 49 - 57
  Suna Emir
 9. AMBLİYOPİ VE GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
  Sayfalar 58 - 64
  Tuba Çelik
 10. ADI: MERAKLI SOYADI: ÇOCUK DURUM: “ÇEVRİMİÇİ” SONUÇ: “GROOMİNG” “İNTERNETTE ÇOCUK İSTİSMARI”
  Sayfalar 65 - 70
  Bükre Çıkman, Özlem Salman, Deniz Çalışkan
 11. KUTANÖZ MASTOSİTOZ TANISI ALMIŞ YENİDOĞAN BEBEKTE ANAFLAKSİ: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMA
  Sayfalar 71 - 74
  Nuriye Tarakçı, Murat Konak, Munise Daye, Hüseyin Altunhan, Rahmi Örs
 12. Bir olgu eşliğinde asetilsalisilik asite bağlı karaciğer toksisitesi gelişen akut romatizmal ateş hastasına yaklaşım
  Sayfalar 75 - 78
  Osman Güvenç, Derya Çimen, Eyüp Aslan, Haldun Emiroğlu, Derya Arslan, Bülent Oran