Güncel Pediatri
Kapak Resmi
ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |

Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


Güncel Pediatri

ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi

10.339

18.335

Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


Cilt 16 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. Konya’da Akut Gastroenterit Tanısı ile Hastaneye Yatırılarak İzlenen Çocukların Demografik Özellikleri
  Sayfalar 1 - 15
  Alaaddin Yorulmaz, Suna Özdem, Mehmet Yücel, Sadiye Sert, Şerife Karaçal, Hasan Arif İstanbullu
 2. Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Nöromuskuler Elektrik Stimülasyonunun Fonksiyonel Hareketlilik Üzerine Etkisi
  Sayfalar 16 - 27
  Tomris Duymaz
 3. Sünnete Bağlı Olarak Gelişen Sekonder Fimozis
  Sayfalar 28 - 36
  Mesut Kaçar, Erhan Demirelli, Ural Oğuz, Ercan Öğreden
 4. Bursa’da Pediatrik Talasemi, Hemofili ve Lösemili Olgu Annelerinin Aşırı Koruyucu Ebeveyn Tutumları ve Duygu Durumlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 37 - 50
  Arzu Çırpan Kantarcıoğlu, Melike Evim Sezgin
 5. Kanserli Çocuklarda Oral Mukozit İçin Kullanılan Kanıta Dayalı Yöntemler: Sistematik Derleme
  Sayfalar 51 - 78
  zeynep osmanoğlu yurdakul, Figen Işık Esenay
 6. Akciğer: Sesimi Duyan Var Mı?
  Sayfalar 79 - 84
  Zeynep Şengül Emeksiz, İlknur Bostancı
 7. Çocuklarda Seçici Yeme ve Risk Faktörleri
  Sayfalar 85 - 102
  Seda Kermen, Şule Aktaç
 8. Hasta Güvenliği Kültürü
  Sayfalar 103 - 116
  Gülay Manav, Yüksel Karademirler
 9. Çocukluk Çağı Kanserleri ve Sağlık Okuryazarlığı
  Sayfalar 117 - 132
  Leyla Muslu, Rahşan Kolutek
 10. Adrenal Hipoplazi ve İskelet Displazisi Birlikteliği: İMAGe Sendromu
  Sayfalar 133 - 140
  Gül Direk, Ülkü Gül Şiraz, Zeynep Uzan Tatlı, Leyla Akın, Nihal Hatipoğlu, Mustafa Kendirci, Selim Kurtoğlu