Güncel Pediatri
Kapak Resmi
ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |

Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


Güncel Pediatri

ISSN 1304-9054 | e-ISSN 1308-6308 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi

5.153

5.003

Güncel Pediatri Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda özgün bir periyodik olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöryel kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve geniş çocuk sağlığı ve hastalıkları kesimlerinin deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ve sosyal çocuk sağlığı ve hastalıkları konulu yazılar yayınlamaktır.


Nisan 2018 Son Sayı
Cilt 16 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Geç Pretermlerin Erken Dönem Sorunları The Problems of Late Preterm Infants in Neonatal Period
  Sayfalar 2 - 18
  Salih Çağrı Çakır, Bayram Ali Dorum, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Muzaffer Coşkun, Nur Özcan
 2. Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarımızın Klinik, Epidemiyolojik ve Hemodinamik Verilerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 19 - 28
  Dolunay Gürses, Özlem Gül
 3. Smooth Muscle Cells are Derived Predominantly from Tissue Explant of Inguinal Hernia Sac
  Sayfalar 29 - 34
  Adnan Narcı, Mevlit Korkmaz, Tahsin Yakut, Burcu Biltekin, Ayhan Bilir, Feridun Cahit Tanyel
 4. Immünoglobülin A Vasküliti (Henoch-Schönlein Purpura) Tanısı Olan Çocuk Hastalarda Artmış Ailevi Akdeniz Ateşi Sıklığı
  Sayfalar 35 - 46
  Hafize Emine Sönmez, Ezgi Deniz Batu, Yelda Bilginer
 5. Micropenis Prevalence and Causes for Urology Polyclinic Referral in Prepubertal Boys
  Sayfalar 47 - 54
  Mehmet Giray Sönmez, Cengiz Kara
 6. Epilepsili Çocuklarda Psikopatoloji, Yaşam Kalitesi ve Ebeveynlerinde Psikopatoloji Taraması
  Sayfalar 55 - 68
  Sevgi Özmen, Esra Demirci, Hatice Doğan, Saliha Demirel Özsoy, Hüseyin Per, Didem Behice Öztop
 7. Serebral Palsili Çocukların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
  Sayfalar 69 - 84
  Melda Kangalgil, Ayşe Özfer Özçelik
 8. Kanserli Çocuklarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 85 - 99
  Esra Dişçi, Zühal Keskin Yıldırım, Mustafa Büyükavcı, Cahit Karakelleoğlu
 9. Terra Firma Forme Hastalığı: Vaka Sunumu
  Sayfalar 100 - 104
  Mehmet Ünal, Gülbahar Ürün Ünal
 10. Prematürelerde Postnatal Sitomegalovirüs Enfeksiyonu
  Sayfalar 105 - 114
  Elif Özalkaya, Özlem Öz, Arzu Akdağ, Sevilay Topçuoğlu, Deniz Çakır
 11. Stevens Johnson Sendromu Tanısı Alan Bir Çocuk Olgu
  Sayfalar 115 - 124
  Burcu Tahire Köksal, Özlem Yılmaz Özbek, Esra Özmen, Merih Tepeoğlu
 12. Lösemi mi, Hematogon mu? (Olgu Sunumu)
  Sayfalar 125 - 131
  Ayşe Bozkurt Turhan, Başak Uygun, Özcan Bör
 13. Çocuklarda Akut Koroner Sendromu Taklit Eden Myoperikardit
  Sayfalar 132 - 138
  Pınar Dervişoğlu, Mustafa Kösecik, Mehmet Karacan
 14. Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekte Nazal Gliom: Olgu Sunumu
  Sayfalar 139 - 144
  Yusuf Kale, Dilek Ulubaş Işık, Beyza Özcan, Istemi Han Çelik, Ahmet Yagmur Baş, Nihal Demirel
 15. Çocukluk Yaş Grubunda Kolon Striktürü İle Prezente Olan Crohn Hastalığı: Nadir Bir Olgu
  Sayfalar 145 - 154
  Ahmet Baştürk, Reha Artan, Aygen Yılmaz, Alp Öztek
 16. Neonatal Ağır Hiperparatiroidizm: Bir Olgu Sunumu
  Sayfalar 155 - 164
  Esin Yalınbaş, Birgül Kırel, Baran Tokar, Necla İpar, Neslihan Tekin