Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 1, Sayfalar 2 - 18 2018-04-01

Geç Pretermlerin Erken Dönem Sorunları The Problems of Late Preterm Infants in Neonatal Period

Salih Çağrı Çakır [1] , Bayram Ali Dorum [2] , Nilgün Köksal [3] , Hilal Özkan [4] , Muzaffer Coşkun [5] , Nur Özcan [6]

185 149

GİRİŞ ve AMAÇ: Prematüre doğumların 34 0/7 ve 36 6/7 gebelik haftası arasında olanları için “geç preterm” terimi kullanılmaktadır. Prematüre doğumların büyük bir kısmını “geç preterm” bebekler oluşturmaktadırlar. Antropometrik ölçümleri term bebeklere yakın olmasına rağmen artmış mortalite ve morbidite riskleri vardır. Bu çalışmada üçüncü basamak hastanedeki geç preterm doğumların erken dönem sorunlarını incelemeyi amaçladık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 3. basamak referans hastanesinde 01/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında doğan 210 geç preterm bebek, retrospektif olarak incelenmiştir. BULGULAR: Bir yıllık sürede gerçekleşen doğumların, %20,1’i geç preterm olarak saptandı ve tüm prematüre doğumların %65’i geç pretermlerden oluşmaktaydı. Geç preterm bebeklerin %58’inin yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatışı gerekti. En sık yatış nedenlerinin geçici takipne (%31,1), konjenital anomali (%18,8) ve tedavi gerektiren sarılık (%16,3) olduğu görüldü. Düşük gestasyonel hafta ve sezaryan doğum varlığı, yatış gereken hastalarda istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı. Mortalite oranı %2,7 olup, konjenital anomali varlığında (%30,43’e %0,53, p<0,001) ve erkek cinsiyette (%87,5’e %12,5, p=0,033) bu oranının arttığı görüldü. TARTIŞMA ve SONUÇ: Geç preterm bebeklerin artmış mortalite ve morbidite risklerine rağmen, bu haftalardaki endikasyonsuz sezaryan doğumlar devam etmektedir. Anne yanında izleme alınan geç preterm bebekler solunum sorunları, beslenme sorunları, hiperbilirubinemi, hipoglisemi ve hipotermi açısından yakın takip edilmelidir.

ABSTRACT INTRODUCTION: The "late preterm" term is used for premature births between 34 0/7 and 36 6/7 gestational week. Most premature babies are "late preterm" babies. Although anthropometric measurements are close to term infants, there is increased risk of mortality and morbidity. In this study, we aimed to investigate in the neonatal period problems of late preterm labor in the tertiary referral hospital. METHODS: In this study, 210 late preterm infants born between 01/01/2016-31/12/2016 in the tertiary referral hospital were retrospectively examined. RESULTS: Twenty percent of births in one year were detected as late preterm, and 65% of all premature births were of late preterm. Fifty eight percent of late preterm infants were admitted to the neonatal intensive care unit. The most frequent causes of hospitalization were transient tachypnea (31.1%), congenital anomaly (18.8%) and jaundice requiring treatment (16.3%). Low gestational week and cesarean birth were statistically significantly higher in patients requiring hospitalization. The mortality rate was 2.7%, and increased in the presence of congenital anomalies (30.43%, 0.53%, p <0.001) and male gender (87.5%, 12.5%, p = 0.033). DISCUSSION and CONCLUSION: Despite the increased mortality and morbidity risks of late preterm infants, cesarean births without indications are still continuing in these weeks. Late preterm infants who are followed up with mother care should be followed closely for respiratory problems, nutritional problems, hyperbilirubinemia, hypoglycemia and hypothermia.

Keywords: Late preterm, premature, newborn

: Geç preterm, prematüre, yenidoğan
 • 1. Raju TNK. Epidemiology of Late Preterm (Near-Term) Births. Clin Perinatol 2006;33:751–63.
 • 2. Engle WA. Morbidity and mortality in late preterm and early term newborns: A continuum. Clin Perinatol 2011;38:493–516.
 • 3. Engle WA, Tomashek KM, Wallman C, Committee on Fetus and Newborn. “Late-Preterm” Infants: A Population at Risk. Pediatrics 2007;120:1390–401.
 • 4. Seikku L, Gissler M, Andersson S, Rahkonen P, Stefanovic V, Tikkanen M, et al. Asphyxia, Neurologic Morbidity, and Perinatal Mortality in Early-Term and Postterm Birth. Pediatrics 2016;137:e20153334.
 • 5. Village EG. Postnatal Glucose Homeostasis in Late-Preterm and Term Infants. Pediatrics 2011;127:575–9.
 • 6. Amerıcan Academy Of Pedıatrıcs Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation. Pediatrics 2004;114:297–316.
 • 7. Maisels MJ, Watchko JF, Bhutani VK, Stevenson DK. An approach to the management of hyperbilirubinemia in the preterm infant less than 35 weeks of gestation. J Perinatol 2012;32:660–4.
 • 8. Gitto E, Karbownik M, Reiter RJ, Tan DX, Cuzzocrea S, Chiurazzi P, et al. Effects of melatonin treatment in septic newborns. Pediatr Res 2001;50:756–60.
 • 9. Binarbaşı P, Akın Y, Narter F, Telatar B, Polatoğlu E, Ağzıkuru T. Geç preterm yenidoğanlarda hastalık ve ölüm oranları. Turk Ped Arş 2013;48:17–22.
 • 10. Polin RA. Management of Neonates With Suspected or Proven Early-Onset Bacterial Sepsis. Pediatrics 2012;129(5):1006–15.
 • 11. Davidoff MJ, Dias T, Damus K, Russell R, Bettegowda VR, Dolan S, et al. Changes in the gestational age distribution among U.S. singleton births: Impact on rates of late preterm birth, 1992 to 2002. Semin Perinatol 2006;30:8–15.
 • 12. Raju TNK, Higgins RD, Stark AR, Leveno KJ. Optimizing Care and Outcome for Late-Preterm (Near-Term) Infants: A Summary of the Workshop Sponsored by the National Institute of Child Health and Human Development. Pediatrics 2006;118.1207-14
 • 13. Gyamfi-Bannerman C, Fuchs KM, Young OM, Hoffman MK. Nonspontaneous late preterm birth: Etiology and outcomes. Am J Obstet Gynecol 2011;205:456.e1-456.e6.
 • 14. Raju TNK. The “Late Preterm” Birth—Ten Years Later. Pediatrics 2017;139:e20163331.
 • 15. Tomashek KM, Shapiro-Mendoza CK, Davidoff MJ, Petrini JR. Differences in Mortality between Late-Preterm and Term Singleton Infants in the United States, 1995–2002. J Pediatr 2007;151:450–456.e1.
 • 16. Crump C, Sundquist K, Sundquist J, Winkleby MA. Gestational Age at Birth and Mortality in Young Adulthood. Jama 2011;306:1233.
 • 17. Tomashek KM, Shapiro-Mendoza CK, Weiss J, Kotelchuck M, Barfield W, Evans S, et al. Early Discharge Among Late Preterm and Term Newborns and Risk of Neonatal Morbidity. Semin Perinatol 2006;30:61–8.
 • 18. Teune MJ, Bakhuizen S, Bannerman CG, Opmeer BC, Van Kaam AH, Van Wassenaer AG, et al. A systematic review of severe morbidity in infants born late preterm. Am J Obstet Gynecol 2011;205:374.e1-9.
 • 19. Helvacı H, Bozgül A, Helvacı Onursal Y, Güneş Tatlı B, Orbatu D, Güneş S. Gec preterm bebeklerde Yenidogan Yogun Bakm Unitesi’ne yatış gerektiren erken neonatal sorunlar. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi 2014;4:44–50.
 • 20. Özdoğan T, Aldemir EY, Kavuncuoğlu S. Orta Derece ve Geç Prematüre Bebekler ve Sorunları İKSST Derg 2014;6:57–64.
 • 21. Natarajan G, Shankaran S. Short- and long-term outcomes of moderate and late preterm infants. Am J Perinatol 2016;33:305–17.
 • 22. Kalyoncu O, Aygun C, Cetlnogu E, Kucukoduk S. Neonatal morbidity and mortality of latepreterm babies. J Matern Neonatal Med 2010;23:607–12.
 • 23. Lee YM, Cleary-Goldman J, D'Alton ME. Multiple Gestations and Late Preterm (Near-Term) Deliveries. Semin Perinatol 2006;30:103–12.
 • 24. Bricelj K, Tul N, Lucovnik M, Kronhauser-Cerar L, Steblovnik L, Verdenik I, et al. Neonatal respiratory morbidity in late-preterm births in pregnancies with and without gestational diabetes mellitus. J Matern Fetal Neonatal Med 2016;7058:1–3.
 • 25. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Plavka R, et al. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome - 2016 Update. Neonatology 2017;111:107–25.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Araştırma
Yazarlar

Yazar: Salih Çağrı Çakır
Kurum: Uludağ University, Bursa, Turkey
Ülke: Turkey


Yazar: Bayram Ali Dorum
Kurum: Uludağ University, Bursa-Turkey
Ülke: Turkey


Yazar: Nilgün Köksal
Kurum: Uludağ University Faculty of Medicine
Ülke: Turkey


Yazar: Hilal Özkan
Kurum: Uludağ University Faculty of Medicine
Ülke: Turkey


Yazar: Muzaffer Coşkun
Kurum: Uludağ University Faculty of Medicine
Ülke: Turkey


Yazar: Nur Özcan
Kurum: Uludağ University Faculty of Medicine
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { pediatri410959, journal = {Güncel Pediatri}, issn = {1304-9054}, eissn = {1308-6308}, address = {Uludağ Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {2 - 18}, doi = {}, title = {Geç Pretermlerin Erken Dönem Sorunları The Problems of Late Preterm Infants in Neonatal Period}, key = {cite}, author = {Çakır, Salih Çağrı and Özcan, Nur and Köksal, Nilgün and Coşkun, Muzaffer and Özkan, Hilal and Dorum, Bayram Ali} }
APA Çakır, S , Dorum, B , Köksal, N , Özkan, H , Coşkun, M , Özcan, N . (2018). Geç Pretermlerin Erken Dönem Sorunları The Problems of Late Preterm Infants in Neonatal Period. Güncel Pediatri, 16 (1), 2-18. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pediatri/issue/36190/410959
MLA Çakır, S , Dorum, B , Köksal, N , Özkan, H , Coşkun, M , Özcan, N . "Geç Pretermlerin Erken Dönem Sorunları The Problems of Late Preterm Infants in Neonatal Period". Güncel Pediatri 16 (2018): 2-18 <http://dergipark.gov.tr/pediatri/issue/36190/410959>
Chicago Çakır, S , Dorum, B , Köksal, N , Özkan, H , Coşkun, M , Özcan, N . "Geç Pretermlerin Erken Dönem Sorunları The Problems of Late Preterm Infants in Neonatal Period". Güncel Pediatri 16 (2018): 2-18
RIS TY - JOUR T1 - Geç Pretermlerin Erken Dönem Sorunları The Problems of Late Preterm Infants in Neonatal Period AU - Salih Çağrı Çakır , Bayram Ali Dorum , Nilgün Köksal , Hilal Özkan , Muzaffer Coşkun , Nur Özcan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Güncel Pediatri JF - Journal JO - JOR SP - 2 EP - 18 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-9054-1308-6308 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Güncel Pediatri Geç Pretermlerin Erken Dönem Sorunları The Problems of Late Preterm Infants in Neonatal Period %A Salih Çağrı Çakır , Bayram Ali Dorum , Nilgün Köksal , Hilal Özkan , Muzaffer Coşkun , Nur Özcan %T Geç Pretermlerin Erken Dönem Sorunları The Problems of Late Preterm Infants in Neonatal Period %D 2018 %J Güncel Pediatri %P 1304-9054-1308-6308 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD Çakır, Salih Çağrı , Dorum, Bayram Ali , Köksal, Nilgün , Özkan, Hilal , Coşkun, Muzaffer , Özcan, Nur . "Geç Pretermlerin Erken Dönem Sorunları The Problems of Late Preterm Infants in Neonatal Period". Güncel Pediatri 16 / 1 (Nisan 2018): 2-18.