Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 1, Sayfalar 29 - 34 2018-04-01

Smooth Muscle Cells are Derived Predominantly from Tissue Explant of Inguinal Hernia Sac

Adnan Narcı [1] , Mevlit Korkmaz [2] , Tahsin Yakut [3] , Burcu Biltekin [4] , Ayhan Bilir [5] , Feridun Cahit Tanyel [6]

56 57

GİRİŞ ve AMAÇ: Processus vaginalisin (PV) kapanmasının, testisin inişini sağlamak için geçici olarak bulunan düz kas hücrelerinin, devamlılığına bağlı olduğu ileri sürülmüştür. Bu amaçla, inguinal herni keseleri, PV kapanması ve düz kas hücre varlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için kültüre edildi. Bu çalışma, sadece inguinal herni keselerinde düz kas hücresi varlığını gösteren ek bilgiler vermekle kalmayıp, aynı zamanda inguinal herninin cerrahi dışı tedavisi için yapılacak çalışmalar için yeni fikirler sunmaktadır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Herni keseleri, yaşları 2 ay ile 5 yaş arasında değişen 11 çocuktan inguinal herni ameliyatı sırasında elde edildi. Örnekler uygun şekilde hazırlandı ve kültüre edildi. Hücrelerin morfolojik özellikleri ışık mikroskobu ile değerlendirildi. Hücrelerin hayatiyetleri, tripan blue exclusion metodu ile değerlendirildi. Gelişen hücreler, imminohistokimyasal olarak aktin ve miyozin ile boyandı.

BULGULAR: Işık mikroskobu incelemesi ile bu hücrelerin iğ şekilli olduğu ve santral yerleşimli yuvarlak çekirdeklerinin bulunduğu görülmüştür. Tüm flask üreyen hücrelerle dolduğunda, kontakt inhibisyon olmadığından, üst üste çoğalan hücreler tipik tepe-vadi görünümü oluşturmuştur. Hücrelerin canlılığı %95’ in üzerinde bulunmuştur. Gelişen hücrelerin % 80 inin düz kas aktin ve düz kas myosin antikorları ile boyandığı saptanmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Herni kesesi dokulardan gelişen hücrelerin büyük çoğunluğunu, düz kas hücreleri oluşturmuştur. Bu bulgu, PV’in inhibisyonu ile düz kas hücresi varlığı arasındaki ilişkiyi desteklemektedir. Bu bilgi inguinal herninin cerrahi dışı tedavisi üzerinde yapılacak çalışmalar için kullanılabilecektir.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Obliteration of processus vaginalis (PV) has been proposed to result from persistence of smooth muscle which is presented transiently to propel the testis. Sacs associated with inguinal hernia were cultivated to define the cells that are going to proliferate for evaluating the association of inhibition of obliteration of PV and the presence of smooth muscle (SM). The present study does not only provide additional information about the presence of SM in sacs from boys with inguinal hernia, but also provides a new tool for researches directed to define the non- operative treatment of inguinal hernia.

METHODS: Hernia sacs were obtained from eleven boys with the ages ranging from two months to five years during operations for inguinal hernia. Samples were prepared and cultivated. Morphologic characteristics of cell populations were examined by light microscopy. Viability was estimated by trypan blue exclusion method. Growing cells were identified via immunohistochemical staining for smooth muscle actin and myosin.

RESULTS: Light microscopic images of growing cells displayed characteristic spindle shaped morphology with centrally located round nucleus. When the flasks reached confluence, a hill-valley appearance was observed because of absence of contact inhibition. Cell viability was found more than 95%. Approximately, 80% of growing cell populations was stained positive with actins and myosin antibodies. DISCUSSION and

CONCLUSION: In tissue explants of hernia sac, most commonly proliferating cell type is smooth muscle cells. This evidence supports the association of inhibition of PV and the presence of SM. The SM obtained from sacs associated with inguinal hernia may be used for researches directed to establish the non-operative treatment of inguinal hernia. 

inguinal hernia sac, smooth muscle cell, tissue culture
  • 1. Cox JA: Inguinal hernia of childhood. Surg Clin North 1985; 65:1331-42.
  • 2. Tanyel FC, Talim B, Atilla P, et al: Myogenesis within the human gubernaculum: histological and immunohistological evaluation. European Journal of Pediatric Surgery 2005; 15: 175-9.
  • 3. Heyns CF. The gubernaculum during testicular descent in the human fetus. J Anat 987; 153: 93e112.
  • 4. Backhouse KM. The natural history of testicular descent and maldescent. Proc R Soc Med 1966; 59: 357e60.
  • 5. Shrock P. The processus vaginalis and gubernaculum. Their raison d’etre redefined. Surg Clin North Am 1971; 51:1263e8.
  • 6. Tanyel FC, Dağdeviren A, Müftüoğlu S, et al: Inguinal hernia revisited through comparative evaluation of peritoneum, processus vaginalis, and sacs obtained from children with hernia, hydrocele, and undescended testis. J Pediatr Surg 1999;34:552-5.
  • 7. Tanyel FC, Ulusu N, Tezcan EF, et al: Total calcium content of sacs associated with inguinal hernia, hydrocele or undescended testis reflects differences dictated by programmed cell death. Urologia Internationalis 2003; 70: 211-5
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Araştırma
Yazarlar

Yazar: Adnan Narcı
Kurum: Afyon Kocatepe University, Turkey
Ülke: Turkey


Yazar: Mevlit Korkmaz
Kurum: Afyon Kocatepe University- Faculty of Medicine, Afyon
Ülke: Turkey


Yazar: Tahsin Yakut
Kurum: Uludağ University Faculty of Medicine
Ülke: Turkey


Yazar: Burcu Biltekin
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ayhan Bilir
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Feridun Cahit Tanyel
Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hastanesi, Ankara, Türkiye
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { pediatri410982, journal = {Güncel Pediatri}, issn = {1304-9054}, eissn = {1308-6308}, address = {Uludağ Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {29 - 34}, doi = {}, title = {Smooth Muscle Cells are Derived Predominantly from Tissue Explant of Inguinal Hernia Sac}, key = {cite}, author = {Yakut, Tahsin and Korkmaz, Mevlit and Tanyel, Feridun Cahit and Biltekin, Burcu and Bilir, Ayhan and Narcı, Adnan} }
APA Narcı, A , Korkmaz, M , Yakut, T , Biltekin, B , Bilir, A , Tanyel, F . (2018). Smooth Muscle Cells are Derived Predominantly from Tissue Explant of Inguinal Hernia Sac. Güncel Pediatri, 16 (1), 29-34. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pediatri/issue/36190/410982
MLA Narcı, A , Korkmaz, M , Yakut, T , Biltekin, B , Bilir, A , Tanyel, F . "Smooth Muscle Cells are Derived Predominantly from Tissue Explant of Inguinal Hernia Sac". Güncel Pediatri 16 (2018): 29-34 <http://dergipark.gov.tr/pediatri/issue/36190/410982>
Chicago Narcı, A , Korkmaz, M , Yakut, T , Biltekin, B , Bilir, A , Tanyel, F . "Smooth Muscle Cells are Derived Predominantly from Tissue Explant of Inguinal Hernia Sac". Güncel Pediatri 16 (2018): 29-34
RIS TY - JOUR T1 - Smooth Muscle Cells are Derived Predominantly from Tissue Explant of Inguinal Hernia Sac AU - Adnan Narcı , Mevlit Korkmaz , Tahsin Yakut , Burcu Biltekin , Ayhan Bilir , Feridun Cahit Tanyel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Güncel Pediatri JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 34 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-9054-1308-6308 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Güncel Pediatri Smooth Muscle Cells are Derived Predominantly from Tissue Explant of Inguinal Hernia Sac %A Adnan Narcı , Mevlit Korkmaz , Tahsin Yakut , Burcu Biltekin , Ayhan Bilir , Feridun Cahit Tanyel %T Smooth Muscle Cells are Derived Predominantly from Tissue Explant of Inguinal Hernia Sac %D 2018 %J Güncel Pediatri %P 1304-9054-1308-6308 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD Narcı, Adnan , Korkmaz, Mevlit , Yakut, Tahsin , Biltekin, Burcu , Bilir, Ayhan , Tanyel, Feridun Cahit . "Smooth Muscle Cells are Derived Predominantly from Tissue Explant of Inguinal Hernia Sac". Güncel Pediatri 16 / 1 (Nisan 2018): 29-34.