Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 1, Sayfalar 85 - 99 2018-04-01

Kanserli Çocuklarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Esra Dişçi [1] , Zühal Keskin Yıldırım [2] , Mustafa Büyükavcı [3] , Cahit Karakelleoğlu [4]

150 199

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, kanserli çocukların tanı sırasındaki beslenme durumlarının kanser dışı tanılar ile hastanede yatan diğer çocuklarla karşılaştırılması, ayrıca kanserli çocukların izlemleri sırasında beslenme durumlarında ortaya çıkan değişikliklerin saptanması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 170 maligniteli çocuk ve kontrol grubu olarak da çoğunluğu akut enfeksiyon nedeniyle yatırılarak izlenen 107 çocuk dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, antropometrik ölçümleri ve biyokimyasal parametreleri retrospektif olarak dosyalar ve bilgisayar kayıtları üzerinden değerlendirildi.

BULGULAR: Kanser ve kontrol grubundaki çocukların başvuru sırasındaki ortalama ağırlık, boy, vücut kitle indeksi (VKİ), boy Z-skor değerleri arasında belirgin fark gözlenmedi. Ayrıca her iki gruptaki akut malnütrisyon (Relatif ağırlık <%90) ve zayıflık (VKİ <%5) oranları da benzerdi. Ancak kontrol grubundaki çocukların ortalama serum albümin düzeyi, relatif ağırlık ve ağırlık Z-skor değerleri kanserli çocuklara göre anlamlı derecede daha düşüktü. Zayıf olan (ağırlık Z-skoru<-2) ve kronik malnütrisyonu olan (boy Z-skoru<-2) olguların oranı da kontrol grubunda daha yüksekti. Kanser grubunda tanı sırasındaki ortalama ağırlık Z-skor değerlerinin, 3 ve 6. aylarda belirgin azalma gösterdiği, ancak 12. ayda tekrar başlangıçtaki düzeylerine kavuştuğu gözlendi. Ağırlık Z-skorlarındaki düşüklük, hem başvuru sırasında hem de izlem boyunca solid tümör grubunda daha belirgindi. Özellikle abdominal cerrahi uygulanan solid tümörlü çocukların daha çok etkilendiği gözlendi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak kanserli çocuklardaki tanı sırasında gözlenen beslenme bozukluğu, akut enfeksiyon nedeniyle hastanede yatırılarak izlenen olgulardan daha fazla değildir. Ancak kanser hastalarında izlem sırasında geçici bir kilo kaybı gözlenmektedir.

ABSTRACT

INTRODUCTION: In this study, we aimed to compare the initial nutritional status of children with cancer with those of the control group. We also aimed to identify the changes in nutritional status of children with cancer during the treatment.

METHODS: One hundred and seventy children with cancer and 107 children representing the control group (the majority of them hospitalized due to acute infection) were enrolled in the study. Demographic characteristics, anthropometric measurements and biochemical parameters were retrospectively obtained from the records.

RESULTS: There were no differences between the mean values of weight, height, body mass index (BMI) and height Z-score of the study and control groups. In addition, the rates of acute malnutrition (Relative weight <90%) and of underweight (BMI <5%) were similar in both groups. However, serum albumin levels, relative weight and weight Z-score values were significantly lower in control group than in children with cancer. The rates of underweights (weight Z-score <-2) and of chronic malnutritions (height Z-score <-2) were higher in control group. It was observed that the initial mean weight Z-score values of children with cancer significantly decreased by the 3rd and 6th months of the follow up, however, returned to initial levels by the 12th month. The decline in weight Z-sccres values were more obvious in patients with solid tumor, especially in those exposed to abdominal surgery.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Nutritional deficiency in children with cancer at the time of diagnosis is not much more than in children hospitalized due to acute infection. However, a temporary weight loss is observed in cancer patients during the follow up. 

Beslenme durumu, malnütrisyon, çocukluk çağı kanseri
 • 1. Bauer J, Jürgens H, Frühwald MC. Important aspects of nutrition in children with cancer. Adv Nutr 2011;2:67-77.
 • 2. Brinksma A, Huizinga G, Sulkers E, Kamps W, Roodbol P, Tissing W. Malnutrition in childhood cancer patients: a review on its prevalence and possible causes. Crit Rev Oncol Hematol 2012;83:249- 75.
 • 3. Emir S, Gökçebay D, Gündüz M, Demir HA, Koç N, Tunç B. Kanserli Çocuklarda Tanıda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve Beslenme Desteğinin Etkisi: Ön Sonuçlarımız. 20. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan, 2013:P-542.
 • 4. Oşar Z. Kanserli Hastada Görülen Metabolizma Bozuklukları ve Tedavisi. Klinik Gelişim 2004;17:57-61.
 • 5. Bundak R, Neyzi O. Büyüme. İçinde: Neyzi O, Ertuğrul T. Pediatri 1, 4. Baskı. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2010. s.95-111.
 • 6. Alderman H, Shekar M. Nutrition, food security and health. In: Kliegman MK, Stanton B, Geme St. J, Behrman ER (eds). Nelson Texbook of Pediatrics, 19nd ed. Philadelphia, Elsevier, 2011. p.170-4.
 • 7. W.O (1995) Physical status: The use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO expert committee. WHO Technical Report Series No: 854, Geneva, Switzerland: World Health Organization.
 • 8. Oğuz A, Karadeniz C, Pelit M, Hasanoğlu A. Arm antrhropometry in evaluation of malnutrition in children with cancer. Pediatr Hematol Oncol 1999;16:35-41.
 • 9. Yariş N, Akyüz C, Coşkun T, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Nutritional status of children with cancer and its effects on survival. Turk J Pediatr 2002;44:35-9.
 • 10. Linga VG, Shreedhara AK, Rau ATK, Rau A. Nutritional Assessment of Children with Hematological Malignancies and Their Subsequent Tolerance to Chemotherapy. Ochsner J 2012;12:197-201.
 • 11. Collins L, Nayiager T, Doring N, Kennedy C, Webber C, Halton J, et al. Nutritional status at diagnosis in children with cancer I. An Assessment by Dietary Recall- Compared with BMI and Body Composition Measured by DEXA. J Pediatr Hematol Oncol 2010;32:299-303.
 • 12. Sgarbleri UR, Fisberg M, Tone LG, Latorre D. Nutritional Assessment and Serum, Zinc and Copper Concentration among Children with Acute Lymphocytic Leukemia: A Longitudinal Study. Sao Paulo Med J 2006;124:316-20.
 • 13. Dinler G. Nutrition in children with cancer. The Journal of Current Pediatrics 2009;7:31-6.
 • 14. Yılmaz T, Tokuç G, Boran P. Kanserli çocuklarda beslenme durumunun değerlendirilmesi. Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2004.
 • 15. Yaprak D, Yalçın B, Akhun AP, Büyükpamukçu M. Kanserli çocuklarda nütrisyonel durum, serum selenyum ve çinko düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2009.
 • 16. Zimmermann K, Ammann RA, Kuehni CE, De Geest S, Cignacco E. Malnutrition in pediatric patients with cancer at diagnosis and throughout therapy: A multicenter cohort study. Pediatr Blood Cancer 2013;60:642-9.
 • 17. Sala A, Pencharz P, Barr RD. Children, cancer and nutrition-A dynamic triangle in rewiev. Cancer 2004;100:677-87.
 • 18. Donaldson SS. Effects of therapy on nutritional status of the pediatric cancer patient. Cancer Res 1982;42:729-36.
 • 19. Love E, Schmeiderman JE, Stephens D, Lee S, Barron M, Tsangaris E, et al. A cross-sectional study of overweight in pediatric survivors of acute lymphoblastic leukemia (ALL). Pediatr Blood Cancer 2011;57:1204-9.
 • 20. Tylavsky FA, Smith K, Surprise H, Garland S, Yan X, McCammon E, et al. Nutritional intake of long-term survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia: evidence for bone health intervantional opportunities. Pediatr Blood Cancer 2010;55:1362-9.
 • 21. Cohen J, Wakefield CE, Fleming CA, Gawthorne R, Tapsell LC, Cohn RJ. Dietary intake after treatment in child cancer survivors. Pediatr Blood Cancer 2012;58:752-7.
 • 22. Fuemmeler BF, Pendzich MK, Clark K, Lovelady C, Rosoff P, Blatt J, et al. Diet, physical activity, and body composition changes during the first year of treatment for childhood acute leukemia and lymphoma. J Pediatr Hematol Oncol 2013;35:437-43.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Araştırma
Yazarlar

Yazar: Esra Dişçi
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Zühal Keskin Yıldırım
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa Büyükavcı
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Cahit Karakelleoğlu
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { pediatri411334, journal = {Güncel Pediatri}, issn = {1304-9054}, eissn = {1308-6308}, address = {Uludağ Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {85 - 99}, doi = {}, title = {Kanserli Çocuklarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi}, key = {cite}, author = {Keskin Yıldırım, Zühal and Büyükavcı, Mustafa and Dişçi, Esra and Karakelleoğlu, Cahit} }
APA Dişçi, E , Keskin Yıldırım, Z , Büyükavcı, M , Karakelleoğlu, C . (2018). Kanserli Çocuklarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. Güncel Pediatri, 16 (1), 85-99. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pediatri/issue/36190/411334
MLA Dişçi, E , Keskin Yıldırım, Z , Büyükavcı, M , Karakelleoğlu, C . "Kanserli Çocuklarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi". Güncel Pediatri 16 (2018): 85-99 <http://dergipark.gov.tr/pediatri/issue/36190/411334>
Chicago Dişçi, E , Keskin Yıldırım, Z , Büyükavcı, M , Karakelleoğlu, C . "Kanserli Çocuklarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi". Güncel Pediatri 16 (2018): 85-99
RIS TY - JOUR T1 - Kanserli Çocuklarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi AU - Esra Dişçi , Zühal Keskin Yıldırım , Mustafa Büyükavcı , Cahit Karakelleoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Güncel Pediatri JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 99 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-9054-1308-6308 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Güncel Pediatri Kanserli Çocuklarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi %A Esra Dişçi , Zühal Keskin Yıldırım , Mustafa Büyükavcı , Cahit Karakelleoğlu %T Kanserli Çocuklarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi %D 2018 %J Güncel Pediatri %P 1304-9054-1308-6308 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD Dişçi, Esra , Keskin Yıldırım, Zühal , Büyükavcı, Mustafa , Karakelleoğlu, Cahit . "Kanserli Çocuklarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi". Güncel Pediatri 16 / 1 (Nisan 2018): 85-99.