Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 0 - 0 2016-06-30

MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜME VE BT’YE KARŞI YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Muhammed Fatih Yürük [1]

496 282

Muhasebe eğitiminin amaçlarına ulaşabilmesi için öğrencilerin beklentilerinin, bölüme karşı durumlarının bilinmesi gereklidir. Üniversiteler öğrencilerinin beklentilerini karşılamalı, motivasyonlarını üst düzeye çıkarmak için çalışmalıdırlar. Küreselleşmenin etkisiyle bilişim teknolojileri tüm sektörlerde etkisini fazlasıyla göstermektedir. Bu durumda eğitim alan öğrencilerin bilişim teknolojilerine karşı tutumları önemlidir. Özellikle yeni kurulan üniversiteler teknolojik temellerini iyi kurmalı, öğrencilerin bilgi teknolojilerini eğitim ve çalışma alanlarında kullanmalarına rehberlik etmelidir. Bu çalışmada yeni kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe Bölümü öğrencilerinin bölüm seçme nedenleri, beklentileri, yükseköğretime hazırlık durumları ve bilgi teknolojilerine karşı tutumlarını incelemek için anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada öğrencilerin yaklaşım ve tutumları analiz edilmiş ve çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.

 • Arnold.B., Paul.L. “Enron: an examination of agency problems”, Critical Perspectives on Accounting, 15, 2004, pp. 751-765.
 • Arquero, Jos L.-Byrne, Marann-Flood, Barbara-Gonzalez, Jos Mara.“Motives, Expectations, Preparedness and Academic Performance: a Study of Students of Accounting at a Spanish University”, Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review, Vol. 12, No. 2, 2009, pp. 279-299.
 • Byrne, Marann-Flood, Barbara.“Exploring the Antecedents of Learning Approaches: A Study of International Business Students”, International Journal of Management Education, Vol. 6, No. 2,2007, pp. 44-62.
 • Byrne, Marann-Flood, Barbara. “A Study of Accounting Students' Motives, Expectations and Preparedness for Higher Education”, Journal of Further and Higher Education, Vol. 29, No. 2, 2005,s. 111-124.
 • Byrne, Marann-Flood, Barbara.“Examining the Relationships Among Background Variables and Academic Performance of First Year Accounting Students at an Irish University”, Journal of Accounting Education, Vol. 26,2008, pp. 202-212.
 • Demir, M.,Çam, M. “Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Öğreniminde Başarılarını Olumsuz Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (32), 2006, ss. 160-169.
 • Elmacı. O,,Sevim. Ş. “Muhasebe Eğitiminde Hedef 2023: Stratejik Yol Haritası. XXXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu”, 2013, ss. 255-272.
 • Erol, M., Atmaca, M. “Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin İş Dünyasında Muhasebe Mesleğinde Çalışmaya Karşı Tutumları”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 24, 2004, s. 171-179.
 • Gökçen,G. “Uygulamacıların Muhasebe Eğitiminden Beklentileri”, Muhasebe Finansman Dergisi, T.C. Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma Merkezi, Y. 7, S. 9, 1998, ss. 43-50.
 • Gürdoğan, A. “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimde Motivasyon Düzeylerinin Ölçülmesi: Ortaca Meslek Yüksekokulu Örneği”,Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (28), 2013, ss. 149-166.
 • Kaya,U. “İlk Defa Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılamaları Üzerine Bir Alan Araştırması: KTÜ Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:36, 2007, s.126.
 • Meelissen, M. R. M., Drent, M. “Gender differences in computer attitudes: Does the school matter? Computers in Human Behavior”, 24(3), 2008, pp. 969-985.
 • Seyrek, İ. H., “ İşletme Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumları ve Yeterlik Düzeyleri”,Gaziantep University-Journal of Social Sciences, 9(2), 2010, ss. 389-408.
 • Suvacı, B., Subaşı, Ş. “İnsan Kaynakları Yönetiminin Muhasebe Bölümünden Ve Muhasebe Eğitiminden Beklentileri.” Akademik Bakış Dergisi, 2014, Nisan.
 • Yardımcıoğlu, M., Büyükşalvarcı, A. “Muhasebe Eğitiminde Meslek Yüksekokullarının Yeterliliği ve Tercih Edilme Sebepleri: Selçuk Üniversitesinde Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finans Dergisi, Sayı:36, 2007.
 • Zeytinoğlu, E. “ Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Motivasyonu ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Dumlupınar Üniversitesi Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2012, Ocak, ss. 103-115.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Muhammed Fatih Yürük

Bibtex @ { pefa279949, journal = {Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi}, issn = {}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜME VE BT’YE KARŞI YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Yürük, Muhammed Fatih} }
APA Yürük, M . (2016). MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜME VE BT’YE KARŞI YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi, 1 (1), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pefa/issue/26596/279949
MLA Yürük, M . "MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜME VE BT’YE KARŞI YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi 1 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/pefa/issue/26596/279949>
Chicago Yürük, M . "MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜME VE BT’YE KARŞI YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi 1 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜME VE BT’YE KARŞI YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Muhammed Fatih Yürük Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜME VE BT’YE KARŞI YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Muhammed Fatih Yürük %T MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜME VE BT’YE KARŞI YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2016 %J Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Yürük, Muhammed Fatih . "MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜME VE BT’YE KARŞI YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi 1 / 1 (Haziran 2016): 0-0.