Politik Ekonomik Kuram
Kapak Resmi
e-ISSN 2587-2567 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ahmet Arif EREN |

Politik Ekonomik Kuram (PEK) iktisadi ve sosyal olayları bütüncül bir yaklaşımla ele almayı amaçlayan ulusal hakemli bir dergi olarak yola çıkmıştır. Dergide başta  politik ekonomi ve sosyal teori alanları olmak üzere özgün, multidisipliner çalışmalara yer verilecektir.Politik Ekonomik Kuram aynı zamanda kitap tanıtımları ve çevirilere de yer verecektir.

Politik Ekonomik Kuram

e-ISSN 2587-2567 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ahmet Arif EREN |
Kapak Resmi

3.664

10.805

Politik Ekonomik Kuram (PEK) iktisadi ve sosyal olayları bütüncül bir yaklaşımla ele almayı amaçlayan ulusal hakemli bir dergi olarak yola çıkmıştır. Dergide başta  politik ekonomi ve sosyal teori alanları olmak üzere özgün, multidisipliner çalışmalara yer verilecektir.Politik Ekonomik Kuram aynı zamanda kitap tanıtımları ve çevirilere de yer verecektir.