PERCEPTIONS: Journal of International Affairs
Kapak Resmi
ISSN 1300-8641 | e-ISSN 2651-3315 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, T.C Dışişleri Bakanlığı | http://sam.gov.tr/category/publications/perceptions/

PERCEPTIONS: Journal of International Affairs

ISSN 1300-8641 | e-ISSN 2651-3315 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, T.C Dışişleri Bakanlığı | http://sam.gov.tr/category/publications/perceptions/