ÖTENAZİ ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

ihsan kutlu [1] , Oğuzhan Çavuşoğlu [2] , Kevser Kübra Uygun [3]

155 191

Ötenazi tarih boyunca farklı şekillerde anlaşılmış olmakla birlikte genel anlamıyla kişinin öldürülmeyi istemesi ve hayatının sona erdirilmesidir. Fakat ötenazi bu kadar basit bir istek değildir ve hukuki, dini, etik pek çok sorun barındırmaktadır.

Bu çalışmada ötenazi hakkında nitel veriler toplanarak nasıl algılanmakta olduğunu ele almak amaçlanmıştır.  200 üniversite öğrencisinden (sosyal hizmet, hukuk, tıp, ilahiyat öğrencisi) soru formu aracılığıyla nitel veriler toplanmıştır. Katılımcıların insanî, dinî, hukukî, tıbbî açılardan farklı değerlendirmelerde bulunup bulunmadıklarına bakılmıştır. Buna göre belli birtakım ifadelerin belli bölümlerde daha fazla öne çıktığı ve konunun farklı şekillerde algılanmakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Çalışmanın ilk kısmında ötenazi kavramı üzerinde kısaca durulmuş olup; devam eden kısımda araştırma sonucunda elde edilen veriler takdim edilmiş ve bu verilere ilişkin bulgular yorumlanmışlardır. Çalışmada analizler için istatistik programından yararlanılmıştır.
Ötenazi, Ölme Hakkı, Aktif Ötenazi, Pasif Ötenazi
  • Adak, Nurşen (2016). “Sağlıkta Sosyal Problemler”, Sosyal Problemler Sosyolojisi: Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler, ed. Nurşen Adak, Siyasal Kitabevi, Ankara, Sayfa: 99-133. Akcan, Esra Alan (2013). “Ötanazi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Sayı: 1, Sayfa: 3-26. Besiri, Arzu (2009). Ötanazi ve Yaşam Hakkı, TBB Dergisi, Sayı 86, Sayfa 188-203. Cevizci, Ahmet (2005). Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul. Çetinkaya, Funda ve Karabulut, Neziha (2016). “Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Ötenazi Hakkında Görüşleri”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 3 (2), Sayfa: 28-39. Engin, Esra ve diğ. (2017). “Tıp ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Ötanaziye Karşı Tutumları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Sayı 52, Sayfa 654-659. Hasta Hakları Yönetmeliği, Tarih: 01.08.1998 Resmi Gazete Sayı: 23420. Nişanyan, Sevan. http://www.nisanyansozluk.com/?k=%C3%B6tanazi&x=0&y=0, 05.09.2017. Ömeroğlu, Ömer (1993). “Ötanazi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 2, Sayfa: 187-205. Türk Dil Kurumu Sözlüğü, http://www.tdk.gov.tr/, 07. 09. 2017.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: ihsan kutlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: The University of Sakarya
Ülke: Turkey


Yazar: Oğuzhan Çavuşoğlu
Kurum: The University of Sakarya
Ülke: Turkey


Yazar: Kevser Kübra Uygun
Kurum: The University of Sakarya
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { pesausad416569, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {}, volume = {4}, pages = {241 - 253}, doi = {}, title = {ÖTENAZİ ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {kutlu, ihsan and Çavuşoğlu, Oğuzhan and Uygun, Kevser Kübra} }
APA kutlu, i , Çavuşoğlu, O , Uygun, K . (). ÖTENAZİ ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (2), 241-253. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pesausad/issue/38657/416569
MLA kutlu, i , Çavuşoğlu, O , Uygun, K . "ÖTENAZİ ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (): 241-253 <http://dergipark.gov.tr/pesausad/issue/38657/416569>
Chicago kutlu, i , Çavuşoğlu, O , Uygun, K . "ÖTENAZİ ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (): 241-253
RIS TY - JOUR T1 - ÖTENAZİ ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA AU - ihsan kutlu , Oğuzhan Çavuşoğlu , Kevser Kübra Uygun Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 253 VL - 4 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ÖTENAZİ ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA %A ihsan kutlu , Oğuzhan Çavuşoğlu , Kevser Kübra Uygun %T ÖTENAZİ ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD kutlu, ihsan , Çavuşoğlu, Oğuzhan , Uygun, Kevser Kübra . "ÖTENAZİ ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 / 2 241-253.