Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry
Kapak Resmi
ISSN 1309-0658 | e-ISSN 1309-0674 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Lut TAMAM |
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilimler, psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını (ve özele sayılarda araştırma makalelerini) Türkçe ve İngilizce yayınlayan hakemli çift dilli açık erişimli bir online dergidir.  Dergi her yıl sadece derleme makalesi içeren 4 sayı dışında, sadece araştırma makaleleri içeren bir özel sayıda yayınlamaktadır.
Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. 
Değerlendirmek üzere göndereceğiniz makaleleri Dergipark sistemi üzerinden göndermelisiniz. 
Dergimizde Türkçe makaleler kabul edildiğinde, makalenin son halinin  İngilizce versiyonu yazarlardan talep edilmektedir. 
Dergimiz şu an 2019 yılı 4 .sayısı için derleme makaleleri, 2019 yılı özel sayısı için araştırma makaleleri kabul etmektedir.
Dergimiz makalelerin değerlendirme ve basım sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. 
Tüm meslektaşlarımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz. 

Prof. Dr. Lut Tamam
Editör

* Bu web sayfası derginin yansı sayfasıdır. Derginin orijinal web sayfası psikguncel.org  tur. 

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry

ISSN 1309-0658 | e-ISSN 1309-0674 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Lut TAMAM |
Kapak Resmi

175.297

349.197
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilimler, psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını (ve özele sayılarda araştırma makalelerini) Türkçe ve İngilizce yayınlayan hakemli çift dilli açık erişimli bir online dergidir.  Dergi her yıl sadece derleme makalesi içeren 4 sayı dışında, sadece araştırma makaleleri içeren bir özel sayıda yayınlamaktadır.
Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. 
Değerlendirmek üzere göndereceğiniz makaleleri Dergipark sistemi üzerinden göndermelisiniz. 
Dergimizde Türkçe makaleler kabul edildiğinde, makalenin son halinin  İngilizce versiyonu yazarlardan talep edilmektedir. 
Dergimiz şu an 2019 yılı 4 .sayısı için derleme makaleleri, 2019 yılı özel sayısı için araştırma makaleleri kabul etmektedir.
Dergimiz makalelerin değerlendirme ve basım sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. 
Tüm meslektaşlarımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz. 

Prof. Dr. Lut Tamam
Editör

* Bu web sayfası derginin yansı sayfasıdır. Derginin orijinal web sayfası psikguncel.org  tur. 
Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Lityuma Tedavi Yanıtının Klinik, Biyolojik ve Genetik Yordayıcıları
  Sayfalar 395 - 416
  Hazan Tomar Bozkurt, Vefa Erbasan, Ümran Eğilmez, Barış Şen, Memduha Aydın, Kürşat Altınbaş
 2. Robotlarla Bağlanma ve Cinsellik: Ruh Sağlığı Bakış Açısından Bir Değerlendirme
  Sayfalar 417 - 429
  Ümit Morsünbül
 3. Yaşam Boyu Sağlıklı Yaşam ve İyilik Hali
  Sayfalar 430 - 443
  Fidan Korkut Owen, Nur Demirbaş Çelik
 4. İlişki Başarısının Temel Belirleyicisi: Reddedilme Duyarlılığı
  Sayfalar 444 - 459
  Dilek Şirvanlı Özen, Fulya Kübra Güneri
 5. Şema Terapinin Depresif Bozuklukların Tedavisindeki Etkililiği: Bir Meta-Analiz
  Sayfalar 460 - 470
  Serdar Körük, Nilüfer Özabacı
 6. Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliğinde Uygulamaya Yönelik Bir Model Örneği : “Recovery”
  Sayfalar 471 - 483
  Beyhan Bag
 7. Psikiyatride Rasyonel Seçim Teorisi
  Sayfalar 484 - 495
  Pınar Güzel Özdemir, Fuat Tanhan, Osman Özdemir
 8. İnfertilitede Anne Olma: Kuramsal Bir Analiz
  Sayfalar 496 - 511
  İlkay Boz, Elif Özçetin, Gamze Teskereci