Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 4, Sayfalar 410 - 420 2017-12-31

Child Marriages and Psychosocial Outcomes
Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları

Evrim Aktepe [1] , İnci Meltem Atay [2]

505 6225

One of the most frequent forms of child abuse worldwide is child marriage. Underage marriages are going on to keep their commonness in countries such as Turkey although frequencies of them are decreasing in the world. Child marriage generally refers to the marriage of a child who is under 18 years of age. Because the majority of these marriages are performed without the conscious consent of the child, they are also defined as “early and forced marriages. Child marriages seperate children from their families and friends, expose them to domestic violence, jeopardize their development and the opportunities in educational, social and occupational areas. Early marriages may lead to psychologi-cal problems as well as depression and suicide. The aim of this article is to evaluate the frequency and causes of early marriage and its psychosocial consequences. 

Çocuk istismarının dünyadaki en yaygın biçimlerinden biri de çocuk evliliğidir. Reşit olmayan evlilikle-rin sıklığı dünyada azalmakla birlikte, Türkiye gibi ülkelerde yaygınlığını korumaya devam etmektedir. Çocuk evliliği genellikle 18 yaşından küçük bir çocuğun evlenmesi anlamına gelir. Bu evliliklerin çoğunluğu çocuğun bilinçli rızası olmaksızın yapıldığı için "erken ve zorla gerçekleştirilen evlilikler" olarak da tanımlanmaktadır. Çocuk evlilikleri, çocukları ailelerinden ve arkadaşlarından ayırmakta, aile içi şiddete maruz bırakmakta, gelişimlerini ve eğitim, sosyal ve mesleki alanlardaki fırsatları tehlikeye atmaktadır. Erken yaşta yapılan evlilikler depresyon ve intiharın yanı sıra psikolojik sorunlara da yol açabilir. Bu gözden geçirme yazısında erken evliliğin sıklığı, nedenleri ve psikososyal açıdan olumsuz sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 • Ayaz M, Ayaz AB, Soylu N (2012) Çocuk ve ergen adli olgularda ruhsal değerlendirme. Klinik Psikiyatri Dergisi, 15:33-40.
 • Aydemir E (2011) Evlilik mi Evcilik mi? Erken ve Zorla Evlilikler, Çocuk Gelinler. Ankara, Usak Yayınları.
 • Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (1989) Çocuk haklarına dair sözleşme. Available from www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin132.pdf. Accessed date: 27.2.2017.
 • Bridge JA, Goldstein TR, Brent DA (2006) Adolescent suicide and suicidal behavior. J Child Psychol Psychiatry, 47:372-394.
 • Boran P, Gülçay G, Devecioğlu E, Eren T (2013) Çocuk gelinler. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26:58-62.
 • Bulut K, Uysal C, Korkmaz M, Sivri S, Bozkurt İ, Durmaz U et al. (2015) Evaluation of the early age married girls applying to our department. Open J Pediatr, 5:334-338.
 • Burcu E, Yıldırım F, Sırma ÇS, Sanıyaman S (2015) Çiçeklerin kaderi: Türkiye’de kadınların erken evliliği üzerine nitel bir araştırma. Bilig, 73:63-98.
 • Choe MK, Thapa S, Mishra V (2005) Early marriage and early motherhood in Nepal. J Biosoc Sci, 37:143-162.
 • Coşkun AM, Şenturan L, Çayır G, Yakıt E (2016) Social sensitivity development about the problem of childbrides. International Journal of Human Sciences, 13:1107-1122.
 • Çoban Aİ (2009) Adolesan evlilikleri. Aile ve Toplum, 4(16):37-50.
 • Dagne HG (1994) Early marriage in northern Ethiopia. Reprod Health Matters, 2:35-38.
 • Acemoğlu H, Ceylan A, Saka G, Ertem M (2005) Diyarbakır’da erken yaş evlilikleri. Aile ve Toplum, 2(9):115-120.
 • Erulkar A (2013) Adolescence lost: the realities of child marriage. J Adolesc Health, 52:513-514.
 • Fisher J, Cabral de Mello M, Izutsu T, Vijayakumar L, Belfer M, Ornigbodun O (2011) Adolescent mental health in resource-constrained rettings: a review of the evidence of the nature, prevalence and determinants of common mental health problems and their management in primary health care. Int J Soc Psychiatry, 57:9-116.
 • Gök M (2016) Child marriages in Turkey with different aspects. International Journal of Human Sciences, 13:2222-2231.
 • Güler Ö, Küçüker H (2010) Early marriages among adolescents girls in Afyonkarahisar, Turkey. European Journal of General Medicine, 7:365-371.
 • Güneş M, Selçuk H, Demir S, İbiloğlu AO, Bulut M, Kaya MC et al. (2016) Marital harmony and childhood psychological trauma in child marriage. Journal of Mood Disorders, 6:63-70.
 • Kaptanoğlu İY, Ergöçmen B (2012) Çocuk gelin olmaya giden yol. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 15:130-161.
 • Kara B (2015) Değişen aile dinamikleri açısından erken yaşta evlilikler sorunu ve toplumsal önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20:59-72.
 • Kidman R (2016) Child marriage and intimate partner violence: a comparative study of 34 countries. Int J Epidemiol, 1-14.
 • Le Strat Y, Dubertret C, Le Foll B (2011) Child marriage in the United States and its association with mental health in women. Pediatrics, 128:524-538.
 • Malatyalı MK (2014) Türkiye’de çocuk gelin sorunu. Nesne Psikoloji Dergisi, 3:27-38.
 • Malhotra A (1997) Gender and timing of marriage: rural-urban differences in Java. J Marriage Fam, 59:434-450.
 • Mıhçıokur S, Erbaş F, Akın A (2010) Çocuk gelinler ve beklenen olumsuz sonuçları. Sağlık ve Toplum, 1:3-12.
 • Montazeri S, Gharacheh M, Mohammadi N, Rad IA, Ardabili HE (2016) Determinants of early marriage from married girls’ perspective in Iranian setting: a qualitative study. J Environ Public Health, 2016:8615929.
 • Özcebe H, Ünalan T, Türkyılmaz AS, Coşkun Y (2007) Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması Özet Raporu. Ankara, Nüfusbilim Derneği.
 • Özcebe H, Biçer BK (2013) An important female child and women problem: child marriages. Turk Pediatri Ars, 86-93.
 • Soylu N, Ayaz M (2013) Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik özellikleri ve ruhsal değerlendirmesi. Anadolu Psikiyatri Derg, 14:136-144.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014) Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. 2013. Ankara, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü.
 • TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (2009) Erken Yaşta Evlilikler Hakkında İnceleme Yapılmasına Dair Rapor. Ankara, TBMM.
 • TÜİK (2014) Çocuk gelinlere ilişkin kamuoyu duyurusu. Available from www.tuik.gov.tr/duyurular/duyuru_2860.pdf? utm_source=twitterfeed&utm. Accessed date: 13.1.2017.
 • Uslu İ (2011) Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması 2011. Ankara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.
 • Yiğit T (2016) Erken evlilikleri (çocuk evlilikler) yeniden düşünmek: erken evliliklerin kavramlaştırılmasına yönelik nitel bir araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 36:386-412.
 • Youth KM, Crandall AA, Cheong YF, Osypuk TL, Bates LM, Naved RT et al. (2016) Child marriage and intimate partner violence in rural Bangladesh: a longitudinal multilevel analysis. Demography, 53:1821-1852.
 • Yüksel H, Yüksel M (2014) Çocuk ihmali ve istismarı bağlamında Türkiye’de çocuk gelinler gerçeği. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5:1-24.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Derleme
Yazarlar

Yazar: Evrim Aktepe

Yazar: İnci Meltem Atay

Bibtex @derleme { pgy310791, journal = {Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry}, issn = {1309-0658}, eissn = {1309-0674}, address = {Lut TAMAM}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {410 - 420}, doi = {10.18863/pgy.310791}, title = {Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları}, key = {cite}, author = {Atay, İnci Meltem and Aktepe, Evrim} }
APA Aktepe, E , Atay, İ . (2017). Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, 9 (4), 410-420. DOI: 10.18863/pgy.310791
MLA Aktepe, E , Atay, İ . "Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları". Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 9 (2017): 410-420 <http://dergipark.gov.tr/pgy/issue/26922/310791>
Chicago Aktepe, E , Atay, İ . "Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları". Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 9 (2017): 410-420
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları AU - Evrim Aktepe , İnci Meltem Atay Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18863/pgy.310791 DO - 10.18863/pgy.310791 T2 - Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry JF - Journal JO - JOR SP - 410 EP - 420 VL - 9 IS - 4 SN - 1309-0658-1309-0674 M3 - doi: 10.18863/pgy.310791 UR - http://dx.doi.org/10.18863/pgy.310791 Y2 - 3017 ER -
EndNote %0 Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları %A Evrim Aktepe , İnci Meltem Atay %T Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları %D 2017 %J Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry %P 1309-0658-1309-0674 %V 9 %N 4 %R doi: 10.18863/pgy.310791 %U 10.18863/pgy.310791
ISNAD Aktepe, Evrim , Atay, İnci Meltem . "Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları". Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 9 / 4 (Aralık 2017): 410-420. http://dx.doi.org/10.18863/pgy.310791