PHILIA
Kapak Resmi
ISSN 2149-505X | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kabalcı Yayıncılık | http://www.philiajournal.com

“PHILIA - Uluslararası Eskiçağ Akdeniz’i Araştırmaları Dergisi”, hem genel anlamda bütün Akdeniz Havzası’nın Antik Dönemi’ni hem de Epigrafi, Papiroloji, Nümismatik, Tarihi Coğrafya, Arkeoloji, Prosopografi, Sosyal, Ekonomik, Siyasi, İdari, Askeri Tarih ve Din Tarihi gibi kapsamlı uzmanlık alanlarını içeren yeni bir dergidir. Uluslararası hakemli bir dergi olan Philia, Antik Dönem Akdeniz kültürlerinin farklı yönlerine yeni yaklaşımlar için akademik etik ilkeleri çerçevesinde uluslararası bir yayın platformu olmayı misyon edinmektedir. Bu amaç doğrultusunda yukarıda belirtilen alanlarda Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca kaleme alınmış makaleler yayın sü­recine kabul edilmektedir. Türkçe dışındaki dillerde yazılmış tüm makaleler birer Türkçe Öz içermektedir.

PHILIA

ISSN 2149-505X | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kabalcı Yayıncılık | http://www.philiajournal.com
Kapak Resmi

3.123

405

“PHILIA - Uluslararası Eskiçağ Akdeniz’i Araştırmaları Dergisi”, hem genel anlamda bütün Akdeniz Havzası’nın Antik Dönemi’ni hem de Epigrafi, Papiroloji, Nümismatik, Tarihi Coğrafya, Arkeoloji, Prosopografi, Sosyal, Ekonomik, Siyasi, İdari, Askeri Tarih ve Din Tarihi gibi kapsamlı uzmanlık alanlarını içeren yeni bir dergidir. Uluslararası hakemli bir dergi olan Philia, Antik Dönem Akdeniz kültürlerinin farklı yönlerine yeni yaklaşımlar için akademik etik ilkeleri çerçevesinde uluslararası bir yayın platformu olmayı misyon edinmektedir. Bu amaç doğrultusunda yukarıda belirtilen alanlarda Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca kaleme alınmış makaleler yayın sü­recine kabul edilmektedir. Türkçe dışındaki dillerde yazılmış tüm makaleler birer Türkçe Öz içermektedir.