Year 2017, Volume 4, Issue 1, Pages 1 - 11 2018-11-08

INSTAGRAM' DA ALIŞVERİŞ ve MATERYALİZM

Ceren Nur YAVUZ [1]

156 201

Bu araştırmanın amacı, tüketicinin Instagram’ dan alışveriş yapma nedenlerinin yanında hangi tür tipik özelliklere (yaş, cinsiyet, eğitim) sahip kişilerin alışveriş yapma eğiliminde bulunduğu ve materyalizm ölçeği boyutlarına göre Instagram’dan alışveriş yapma nedenleri ve fenomen bağlılıklarının tespit edilmesi hedeflenmiştir. Instagram’dan alışveriş yapma sebepleri göz önünde bulundurulduğunda ise materyalizm arttıkça (her üç boyut için) Instagram’ da çok vakit geçirme sebebinden dolayı alışveriş yapılmasının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen diğer bir sonuç daha az cömert olanların veya kıskançlık düzeyi yüksek olanların daha fazla yorumlardan etkilenerek Instagram’ dan alışveriş yaptıklarıdır. Fenomen bağlılıkları açısından cömert olmama ve kıskançlık arttıkça fenomen bağlılığının arttığını ortaya koymaktadır. Bu sonuca göre daha az cömert olan ve daha kıskanç bireylerin fenomen bağlılıklarının daha fazla olduğu söylenebilir. 

Sosyal Medya, Instagram, Instagram' da Alışveriş
 • Aslan, A. ve Ünlü, D. G. (2016). Instagram Fenomenleri ve Reklam İlişkisi: Instagram Fenomenlerinin Gözünden Bir Değerlendirme, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(2), 41-65.
 • Belk, R. (1985). Materialism: Trait Aspects of Living in the Material World, Journal of Consumer Research, 12(3), 265-280.
 • Bideratan, G. (2017). “Instagram Kullanan Kadın Girşimciler Üzerine Bir Araştırma: Adana İlinde Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Mersin.
 • De Mooij, M. (2004). Consumer Behavior and Culture: Consequences for Global Marketing and Advertising. California: Sage Publications.
 • Eraslan, L. ve Çakıcı, D. (2015). Sosyal Medya Toplum Araştırması, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Erdoğmuş, E. İ. (2015). Sosyal Medyada Ticaret: Instagram Üzerinde Satış, Çevrimiçi Satış Bugünden Geleceğe Bir Potansiyel İçinde, (Editörler: Mehtap Sümersan Köktürk, Emine Çobanoğlu, Taşkın Dirhesan), İstanbul: Nobel Kitabevi.
 • Ger, G., & Belk, R. W.(1999) Accounting for Materialism in Four Cultures, Journal of Material Culture 4(2), 183-204.
 • Goor, M. (2012). “Instamarketing: A Content Analysis into Marketing on Instagram Master’s Programme Communication Science”, Master’s Thesis, Amsterdam: Amsterdam University.
 • Güler, K. (2015). Social Media-Based Learning In the Design Studio: A Comparative Study. Computers & Educaitons, 87, 192-203.
 • İnanç, V. (2009). http://www.volkaninanc.com/web-3-0-nedir/ (15.04.2018).
 • İşlek, M. S. (2012). “Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Karaman.
 • Karlsson, K. M. (2016). Marketing through Instagram, http://scholar..dominican.edu/scw/scw2016/AllConference/104/
 • Kutluğ, N. (2014). Hafif ve Akışkan, http://www.nesetkutlug.com/blog/2014/9/hafif-ve-ak-kan (14.04.2018).
 • Lopes, I. L. (2017). “Brezilya’da Kozmetik Endüstrisi Sosyal Medyada Müşteri Sadakatı oluşturan Faktörler: Instagram’a Dayalı Bir Çalışma”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir.
 • Marwick, A., & Boyd, D. (2011). To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter, The International Journal of Research into New Media Technologies. 17(2), 139-158.
 • Naik, U., & Shivalingaiah, D. (2008). Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0, 6th International CALIBER (pp. 499-507). Ahmedabad: INFLIBNET Center.
 • Özeltürkay, E. Y., Bozyiğit, S. ve Gülmez, M. (2017). Instagram’dan Alışveriş Yapan Tüketicilerin Satın Alma Davranışları: Keşifsel Bir Çalışma, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(48), 175-198.
 • Richins, M. L., & Dawson, S. (1992). A Consumer Values Orientation For Materialism and Its Measurement: Scale Development and Validation, Journal of Consumer Research, 19(3), 303-316.
 • Sevgili, F. (2012). “Değerler- Tüketim İlişkisinde Materyalizm ve Değer-Eşya Temsilinin Aracı Rolü”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Sevinç, S. S. (2013). Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya, İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Tiltay, M. A. (2010). “Materyalist Eğilim, Dini değerler, Marka Bağlılığı ve Tüketici Ahlakı Arasındaki İlişkiler”, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Bilim Dalı, Eskişehir.
 • Tiltay, M. A. ve Torlak, Ö. (2011). Materyalist Eğilim, Dini Değerler, Marka Bağlılığı ve Tüketici Ahlakı Arasındaki İlişkiler, İş Ahlakı Dergisi, 4(7), 93-130.
 • Turgut, E. (2016). “Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algılamaları İle Satın Alma Niyeti Ve Ağızdan Ağıza İletişim Arasındaki İlişki”, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işletme Anabilim Dalı, Edirne.
 • Tutgun, A. (2015). “Sosyal Medya Bağımlılığı Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Gazeetecilik Anabilim Dalı Bilişim Bilim Dalı, İstanbul.
 • Wally, E., & Koshy, S. (2014). The Use Of Instagram As A Marketing Tool By Emirati Female Entrepreneurs: An Exploratory Study, 29th International Business Research Conference, World Business Institute Australia, Australia, 1-19.
 • Weinberg,T. (2009). The New Community Rules: Marketing on the Social Rules, O’reilly Media, USA, First edition.
 • WEB_1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (24.04.2018).
 • WEB_2. Instagram. http://instagram.com/about/faq/ (21.03.2018).
 • Zümrüt, S. (2016). “Sosyal Medya Reklamlarının Tüketici Davranışına Etkisi-Instagram Kullanıcıları Üzerine Bir Çalışma”,Yüksek Lisans Tezi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı, Kayseri.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ceren Nur YAVUZ (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { pibyd448878, journal = {Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8711}, address = {Pamukkale University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {INSTAGRAM' DA ALIŞVERİŞ ve MATERYALİZM}, key = {cite}, author = {YAVUZ, Ceren Nur} }
APA YAVUZ, C . (2018). INSTAGRAM' DA ALIŞVERİŞ ve MATERYALİZM. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 4 (1), 1-11. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pibyd/issue/40270/448878
MLA YAVUZ, C . "INSTAGRAM' DA ALIŞVERİŞ ve MATERYALİZM". Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi 4 (2018): 1-11 <http://dergipark.gov.tr/pibyd/issue/40270/448878>
Chicago YAVUZ, C . "INSTAGRAM' DA ALIŞVERİŞ ve MATERYALİZM". Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi 4 (2018): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - INSTAGRAM' DA ALIŞVERİŞ ve MATERYALİZM AU - Ceren Nur YAVUZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 4 IS - 1 SN - -2148-8711 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi INSTAGRAM' DA ALIŞVERİŞ ve MATERYALİZM %A Ceren Nur YAVUZ %T INSTAGRAM' DA ALIŞVERİŞ ve MATERYALİZM %D 2018 %J Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi %P -2148-8711 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD YAVUZ, Ceren Nur . "INSTAGRAM' DA ALIŞVERİŞ ve MATERYALİZM". Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi 4 / 1 (November 2018): 1-11.