Editör

Prof.Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu

Prof.Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU

Turkey
hasiloglu@pau.edu.tr
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler

Editör Kurulu

Editör Kurulu

Prof.Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU

Turkey
hasiloglu@pau.edu.tr
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler

Prof.Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU

Turkey
selcukburak@hasiloglu.com
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler