Teknik İletişim
Ad: Selçuk Burak Haşıloğlu
E-posta: hasiloglu@pau.edu.tr
Editör
Ad: Selçuk Burak Haşıloğlu
E-posta: hasiloglu@pau.edu.tr