Year 2015, Volume 2, Issue 2, Pages 35 - 47 2015-10-01

Perpective tosecretarial profession comprative analysis of students studyingin this field and students in other departments: Erzincan University Tercan Vocational School Sample.
Sekreterlik Mesleğine Bakış Açısı ve Bu Alanda Eğitim Gören Öğrenciler ile Diğer Bölüm Öğrencilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu Örneği

Tolga Ala [1] , Ekrem Akbulut [2] , Pelin Suzan Işıkoğlu [3]

136 122

The failure to create a standard related to profession in Turkey against the secretarial professional development that has shown over the years, the inability to show sufficient sensitivity to the profession, secretarial profession which has been seen as the profession of female and community to have a bias on this issue are among the factors hindering the development of the profession. On the other hand, it is contemplated that firstly, Office Services and Secretariat departments in the universities plays an important role in the correction of these perspectives which obstructs to the development of the profession.In the study, an area of research has been conducted in Erzincan University Tercan Vocational School, in order to present the necessity and the importance of vocational education due to the reasons stated above.Aformentioned subject of study is intended to identify the differences between the views of the students studying in this field and the views of other departments’ students. Primarily, a literature researching on the subject has been made and a questionnaire has been prepared in the detection of awareness on the issue for vocational education. According to the findings obtained by the applied questionnaire; the differences between the perspectives of department students and other department students in vocational school to the profession have been analyzed comparing them and using SPSS for Windows package program.
Sekreterlik mesleğinin yıllar itibariyle gösterdiği gelişim karşısında Türkiye'de meslek ile ilgili bir standardın oluşturulamaması, mesleğe olan yeterli hassasiyetin gösterilememesi, sekreterlik mesleğinin bayan mesleği olarak görülmesi ve toplumun bu konuda önyargıya sahip olması mesleğin gelişimini engelleyen faktörler arasında yer almaktadır. Diğer taraftan mesleğin gelişimine engel teşkil eden bu bakış açılarının düzeltilmesinde öncelikle üniversitelerdeki Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümlerinin önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.Çalışmamızda yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı mesleki eğitimin gerekliliğini ve önemini ortaya koymak üzere Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu'nda bir alan araştırması yapılmıştır. Söz konusu çalışma, bu alanda eğitim gören öğrenciler ile diğer bölüm öğrencilerinin görüşleri arasındaki farklılıkları tespit etmeye yöneliktir. Mesleki eğitimin bu konudaki farkındalığının tespit edilmesinde öncelikle konu ile ilgili literatür taraması yapılmış ve bir anket formu hazırlanmıştır. Uygulanan anketler sonucunda elde edilen bulgulara göre; Bölümü öğrencileri ile meslek yüksekokulundaki diğer bölüm öğrencilerinin mesleğe bakış açıları arasındaki farklılıklar karşılaştırılmalı olarak SPSS for Windows paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Subjects
Other ID JA64KS96HG
Journal Section Research Article
Authors

Author: Tolga Ala

Author: Ekrem Akbulut

Author: Pelin Suzan Işıkoğlu

Bibtex @ { pjess374863, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale University}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {35 - 47}, doi = {}, title = {Sekreterlik Mesleğine Bakış Açısı ve Bu Alanda Eğitim Gören Öğrenciler ile Diğer Bölüm Öğrencilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu Örneği}, key = {cite}, author = {Ala, Tolga and Akbulut, Ekrem and Işıkoğlu, Pelin Suzan} }
APA Ala, T , Akbulut, E , Işıkoğlu, P . (2015). Sekreterlik Mesleğine Bakış Açısı ve Bu Alanda Eğitim Gören Öğrenciler ile Diğer Bölüm Öğrencilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu Örneği. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 2 (2), 35-47. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pjess/issue/33854/374863
MLA Ala, T , Akbulut, E , Işıkoğlu, P . "Sekreterlik Mesleğine Bakış Açısı ve Bu Alanda Eğitim Gören Öğrenciler ile Diğer Bölüm Öğrencilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu Örneği". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 (2015): 35-47 <http://dergipark.gov.tr/pjess/issue/33854/374863>
Chicago Ala, T , Akbulut, E , Işıkoğlu, P . "Sekreterlik Mesleğine Bakış Açısı ve Bu Alanda Eğitim Gören Öğrenciler ile Diğer Bölüm Öğrencilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu Örneği". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 (2015): 35-47
RIS TY - JOUR T1 - Sekreterlik Mesleğine Bakış Açısı ve Bu Alanda Eğitim Gören Öğrenciler ile Diğer Bölüm Öğrencilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu Örneği AU - Tolga Ala , Ekrem Akbulut , Pelin Suzan Işıkoğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 47 VL - 2 IS - 2 SN - -2148-8703 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Sekreterlik Mesleğine Bakış Açısı ve Bu Alanda Eğitim Gören Öğrenciler ile Diğer Bölüm Öğrencilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu Örneği %A Tolga Ala , Ekrem Akbulut , Pelin Suzan Işıkoğlu %T Sekreterlik Mesleğine Bakış Açısı ve Bu Alanda Eğitim Gören Öğrenciler ile Diğer Bölüm Öğrencilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu Örneği %D 2015 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Ala, Tolga , Akbulut, Ekrem , Işıkoğlu, Pelin Suzan . "Sekreterlik Mesleğine Bakış Açısı ve Bu Alanda Eğitim Gören Öğrenciler ile Diğer Bölüm Öğrencilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu Örneği". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 / 2 (October 2015): 35-47.