Year 2018, Volume 5, Issue 2, Pages 31 - 40 2018-12-31

The perceptions of different country of origin products according to ethnocentric level: The case of Kyrgyz students
Etnosentrik Düzeyine Göre Farklı Ülke Menşeli Ürünlerin Algısı: Kırgız Öğrenciler Örneği

Emin YÜREKLİ [1] , Selçuk Burak HAŞILOĞLU [2]

24 47

Consumers is getting effected factors such as psychological, personality, and social. The ethnocentrism of consumer is one of those factors. This factor is that the person is focused on his / her own religion, culture and nationality. In addition, this behaviour of the person is reflected in the decision to purchase. The aim of this study is to determine the distribution of perceptions of different country of origin products according to ethnocentric levels of Kyrgyz consumers. On this purpose, data were collected from the students of Kyrgyzstan Manas University. The convenience sampling method was used as sampling method. Data were collected using the CETSCALE scale for the respondents' perceptions about the products of 5 different countries of origin. Then, these collected data were analysed and interpreted. In this study, it was established that the perceptions of different country of origin products decreased as the ethnocentric level increased. In addition, it was found that respondents were highly positive perception of the Turkish products. However, this result is thought to be caused by the sampling frame. The sampling frame which was formed due to necessities was accepted as the most important limitation of the study. In the future, researchers are advised to test the findings using a different sampling frame.

Tüketiciler satın alma karar sürecinde psikolojik, kişilik, sosyal gibi birçok faktörlerden etkilenmektedir. Tüketicinin etnik merkezcilik düzeyleri de bu faktörlerden biridir. Etnosentrizm olarak adlandırılan bu faktör, kişinin kendi din, kültür ve milliyeti odaklı davranması ve bu davranışını satınalma kararına yansıtmasıdır. Bu çalışmanın amacı, Kırgız tüketicilerin etnosentrik düzeylerine göre farklı menşe ülke ürünleri algılarının dağılımını tespit etmektir. Bu amaçla Kırgızistan Manas Üniversitesi öğrencilerinden veri toplanmış ve örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada CETSCALE ölçeği kullanılarak cevaplayıcıların 5 farklı menşe ülke ürünleri hakkında algılarına yönelik veriler temin edinilmiştir. Daha sonra toplanan bu veriler analize tabii tutularak bulguları ayrıntılı bir şekilde yorumlanmıştır. Araştırmada entnosentrik düzeyi arttıkça farklı menşe ülke ürünlere olan pozitif algının da düştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Yine, cevaplayıcıların Türkiye menşeli ürünler üzerinde pozitif algısının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu sonucun örnekleme çerçevesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Zorunluluklardan dolayı oluşturulan örnekleme çerçevesi, araştırmanın en önemli kısıtı olarak kabul edilmiştir. Gelecekte araştırmacıların farklı örnekleme çerçevesi kullanarak bulguları test etmeleri önerilir.

 • Bhuian, S. N. (1997). Saudi Consumers’ Attitudes towards European, US and Japanese Products and Marketing Practices. European Journal of Marketing, 31(7), 467-486.
 • Bilkey, W.J., & Nes, E. (1982). Country-Of-Origin Effects on Product Evaluations. Journal of International Business Studies, 13(1), 89-100.
 • Felzensztein, C., & Dinnie, K. (2006). The Effects of Country of Origin on UK Consumers' Perceptions of Imported Wines. Journal of Food Products Marketing, 11(4), 109-117.
 • Han, M. C. (1989). Country Image: Halo or Summary Construct?. Journal of Marketing Research, 26(2), 222-229.
 • Haque, A., Anwar, N., Yasmin, F., Sarwar, A., Ibrahim, Z., & Momen, A. (2015). Purchase Intention of Foreign Products: A Study on Bangladeshi Consumer Perspective. SAGE Open, 5(2), 1-12.
 • Hasiloglu, S. B. (2012). Evaluation of Turkish Origin Textile Products Image with Fuzzy Logic. Journal of Textile & Apparel, 22(3), 169-176
 • Javed, A., & Hasnu, S. A. F. (2013). Impact of Country-Of-Origin on Product Purchase Decision. Journal of Marketing and Consumer Research, 1, 31-51.
 • Kavak, B., Özkan, Ö. ve Demirsoy, C. (2004). Avrupa Birliği Ülkelerine Ait Ürünlerin Esas Ülke Etkilerinin Milliyet Merkezcilik Çerçevesinde Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 111-124.
 • Kaynak, E., & Kara, A. (1998). Consumer Ethnocentrism and Lifestyle Orientations in an Emerging Market Economy. MIR: Management International Review, 38, 53-72.
 • Kaynak, E., & Kara, A. (2002). Consumer Perceptions of Foreign Products: An Analysis of Product‐Country Images and Ethnocentrism. European Journal of Marketing, 36(7/8), 928-949.
 • Lo, S. C., Tung, J., Wang, K. Y., & Huang, K. P. (2017). Country-Of-Origin and Consumer Ethnocentrism: Effect on Brand Image and Product Evaluation. Journal of Applied Sciences, 17(7), 357-364.
 • Özden K., & Maksüdünov, A. (2012). The Importance of Country of Origin on Purchasing Durable Consumer Goods: In Case of Kyrgyzstan. Journal of Yaşar University, 7(25), 4348-4356.
 • Toksarı, M. ve Senir, G. (2015). Menşe Ülke Etkisinin Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkisi. Journal of International Social Research, 8(40), 793-805.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Research Article
Authors

Author: Emin YÜREKLİ (Primary Author)
Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Selçuk Burak HAŞILOĞLU
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { pjess453125, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {31 - 40}, doi = {}, title = {Etnosentrik Düzeyine Göre Farklı Ülke Menşeli Ürünlerin Algısı: Kırgız Öğrenciler Örneği}, key = {cite}, author = {YÜREKLİ, Emin and HAŞILOĞLU, Selçuk Burak} }
APA YÜREKLİ, E , HAŞILOĞLU, S . (2018). Etnosentrik Düzeyine Göre Farklı Ülke Menşeli Ürünlerin Algısı: Kırgız Öğrenciler Örneği. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 5 (2), 31-40. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pjess/issue/41976/453125
MLA YÜREKLİ, E , HAŞILOĞLU, S . "Etnosentrik Düzeyine Göre Farklı Ülke Menşeli Ürünlerin Algısı: Kırgız Öğrenciler Örneği". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 (2018): 31-40 <http://dergipark.gov.tr/pjess/issue/41976/453125>
Chicago YÜREKLİ, E , HAŞILOĞLU, S . "Etnosentrik Düzeyine Göre Farklı Ülke Menşeli Ürünlerin Algısı: Kırgız Öğrenciler Örneği". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 (2018): 31-40
RIS TY - JOUR T1 - Etnosentrik Düzeyine Göre Farklı Ülke Menşeli Ürünlerin Algısı: Kırgız Öğrenciler Örneği AU - Emin YÜREKLİ , Selçuk Burak HAŞILOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 40 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-8703 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Etnosentrik Düzeyine Göre Farklı Ülke Menşeli Ürünlerin Algısı: Kırgız Öğrenciler Örneği %A Emin YÜREKLİ , Selçuk Burak HAŞILOĞLU %T Etnosentrik Düzeyine Göre Farklı Ülke Menşeli Ürünlerin Algısı: Kırgız Öğrenciler Örneği %D 2018 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD YÜREKLİ, Emin , HAŞILOĞLU, Selçuk Burak . "Etnosentrik Düzeyine Göre Farklı Ülke Menşeli Ürünlerin Algısı: Kırgız Öğrenciler Örneği". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 / 2 (December 2019): 31-40.