Politeknik Dergisi

ISSN 1302-0900 | e-ISSN 2147-9429 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

13.268

31.352


DERGİMİZ TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİ DİZİN INDEKSİNDE MÜHENDİSLİK ve TEMEL BİLİMLER VERİ TABANINDA ve GOOGLE SCHOLAR'da TARANMAKTADIR.


Dergimize makale gönderim işlemleri  

http://www.politeknik.gazi.edu.tr/index.php/PLT 

web adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

DergiPark üzerinden yapılan makale yükleme işlemleri değerlendirmeye ALINMAMAKTADIR.


Not: "Erken Görünüm" adı altında yayımlanan makaleler gelişigüzel sıralanmıştır. Gelecek sayı basım sıralamasını temsil etmemektedir.

Cilt: 20 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. İçindekiler
  Sayfalar 0 - 0
  Editör/ Editör
 2. Kapak Sayfası
  Sayfalar 0 - 0
  Editör/ Editör
 3. AA2024 Alüminyum Alaşımına Uygulanan Yaşlandırma Yöntemlerinin İşlenebilirliğe Etkisinin Taguchi ve Anova ile Araştırılması
  Sayfalar 743 - 751
  Necati Yalçın, Yunus Kayır, Sibel Erkal
 4. Gölyaka (Düzce) İmara Esas Yerleşim Alanındaki Zeminlerin SPT ve Sismik Hız Verileriyle Sıvılaşma Riskinin Araştırılması
  Sayfalar 753 - 763
  Ali Ateş
 5. Matkap Boyunun Delik Toleranslarına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 765 - 775
  Kemal Yaman, Nuri Bıçakçı, Ali Özgedik
 6. Physical Characteristics of Rubberized Concrete Including Granulated Waste Tire Aggregate
  Sayfalar 777 - 786
  Özlem Sallı Bideci, Rasim Cem Saka, Alper Bideci
 7. Akademik Veritabanlarından Yazar-Makale Bağlantı Tahmini
  Sayfalar 787 - 800
  Yücel Bürhan, Resul Daş
 8. Enhancement in Photovoltaic Characteristics of CdS/CdTe Heterojunction
  Sayfalar 801 - 805
  Gökhan Sürücü, Hasan Hüseyin Güllü, Özge Bayraklı, Mehmet Parlak
 9. Sıcak Ekstrüze Edilmiş AA7075-Sicp Kompozitlerin Tribolojik Karakteristiklerine Isıl İşlemin Etkisi
  Sayfalar 807 - 814
  Ulaş Matik, Kübra Tanattı
 10. Yeni Bir Tip Düzlem Yüzey Taşlama Mekanizması ile Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne (Ra) Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 815 - 825
  Oktay Adıyaman, Vedat Savaş
 11. Metasezgisel Metotlar Kullanılarak Ekonomik Yük Dağıtımı Probleminin Çözümü: Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Uygulaması
  Sayfalar 827 - 835
  Ulaş Eminoğlu, Ozan Karahan
 12. Efficiency of Irrigation Associations in Gediz Basin, Turkey
  Sayfalar 837 - 842
  Barış Yılmaz, Kazım Atmaca
 13. A Smart Energy Management System Design for Residential Power Plants
  Sayfalar 843 - 849
  Zehra Ural Bayrak, Gökay Bayrak
 14. Rüzgâr Gücü Tahminlerinin Önemi: Türkiye Elektrik Piyasasında Bir Uygulama
  Sayfalar 851 - 861
  Fatih Karık, Adnan Sözen, Muhammed Mustafa İzgeç
 15. Ters Sarkaç Sisteminin Yapay Arı Kolonisi Algoritması ile Optimizasyonu
  Sayfalar 863 - 868
  Hüseyin Oktay Erkol
 16. Identification of Critical Values Based on Natural Ester Oils as Potential Insulating Liquid for High Voltage Power Transformers
  Sayfalar 869 - 877
  Nihat Pamuk
 17. Yapı Makinesi Satın Alımında VIKOR Çok Kriterli Karar Verme Yönteminin Uygulanması
  Sayfalar 879 - 885
  Latif Onur Uğur
 18. Ilıca (Kütahya) Bazaltının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  Sayfalar 887 - 898
  Mustafa Yavuz Çelik, Ahmet Şahbaz
 19. Comparison Of Particle Swarm And Differential Evolution Optimization Algorithms Considering Various Benchmark Functions
  Sayfalar 899 - 905
  Hasan Özcan
 20. Yutucu Plaka Üzerine Konik Yayların Yerleştirildiği Güneş Enerjili Hava Kollektörünün Bulanık Mantık ile Modellenmesi
  Sayfalar 907 - 914
  Mesut Abuşka, Mehmet Bahattin Akgül, Volkan Altıntaş
 21. Comparative Thermodynamic Assessment of Various Super- and Trans-Critical Working Fluids for Low Temperature Power Generation Applications
  Sayfalar 915 - 921
  Hasan Ozcan, Sertac Samed Seyitoglu
 22. Diyagonal Basma ve Çekme Kuvvetine Farklı Köşe Birleştirme Tekniklerinin Etkileri
  Sayfalar 923 - 932
  Musa Atar, Davut Şakacı, Hakan Keskin
 23. Okul Yeri Seçiminde Coğrafi Bilgi Sistemine Dayalı AHP-TOPSIS Yaklaşımı: Ankara İli Örneği
  Sayfalar 933 - 943
  Ayşenur Uslu, Kübra Kızıloğlu, Selçuk Kürşat İşleyen, Erkay Kahya
 24. The Effects of Critical Welding Parameters on Tensile-Shear Properties of Friction Stir Spot Welded Polyethylene
  Sayfalar 945 - 951
  Bekir Çevik, Behçet Gülenç, Ahmet Durgutlu
 25. İnme Rehabilitasyonunda Kullanılabilecek Kablo ve Yay Tahrikli Giyilebilir Bir El Bileği Egzersiz Cihazı Tasarımı
  Sayfalar 953 - 959
  Kasım Serbest, Murat Çilli, Mustafa Zahid Yıldız, Osman Eldoğan
 26. Afyonkarahisar Yöresi Tüflerinin Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Ultrases Dalga Hızı ile İlişkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 961 - 970
  Mustafa Yavuz Çelik
 27. Bir Termik Santralin Performans Analizi ve Rehabilitasyon Metotları
  Sayfalar 971 - 978
  Mustafa Bahadır Özdemir, Tayfun Menlik, Halil İbrahim Variyenli, Levent Sevin
 28. Prediction of Wood Density by Using Red-Green-Blue (RGB) Color and Fuzzy Logic Techniques
  Sayfalar 979 - 984
  Timuçin Bardak, Selahattin Bardak
 29. Ultraviyole Flekso Mürekkeplerin Karboksimetil Selüloz ve Polivinil Alkol ile Kaplanmış Kartonların Basılabilirlikleri Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 985 - 991
  Sinan Sönmez
 30. Hydroxyapatite Coating on Ti6Al4V Alloy Surface Through Biomimetic Method Using Glycolic Acid - Sodium Gluconate Buffer System and Examination of Properties of the Coating
  Sayfalar 993 - 1001
  İbrahim Aydın, Ferdi Engin
 31. Effects of Frequency and Bias Voltage on Dielectric Properties and Electric Modulus of Au/Bi4Ti3O12/n-Si (MFS) Capacitors
  Sayfalar 1003 - 1008
  Perihan Durmuş, Çiğdem Bilkan, Mert Yıldırım
 32. Polimerik Atıklar İçeren Betonun Ultrason Hızının ve Dinamik Elastisite Modülünün Çok Yanıtlı Eniyilenmesi
  Sayfalar 1009 - 1017
  Barış Şimşek, Tayfun Uygunoğlu