PRUSIAS TIP DERGİSİ
Kapak Resmi
e-ISSN 2459-0681 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Prusias Academic | http://prusiasacademic.com/5182-sayfa-2016-issue--1

PRUSIAS TIP DERGİSİ

e-ISSN 2459-0681 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Prusias Academic | http://prusiasacademic.com/5182-sayfa-2016-issue--1
Kapak Resmi

3.323

9.403
Cilt: 1 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 1 - Haz 2016
 1. Birinci Basamakta Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Aile Planlaması Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları
  Sayfalar 1 - 5
  Bahriye Arslan, Erdinç Yavuz, Funda Yıldırım Baş, Yasemin Türker
 2. Gebelerde Sigara Kullanımının Eritrosit Sayı ve İndeksleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 6 - 9
  Hüsnü Alptekin, Türkan Cengiz, Refika Selimoğlu, Arife Deniz, Aysel Kıyıcı, Zeliha Cansever, Mufide Öncel
 3. Sistatin C Seviyelerinin Tip II Diyabetli Hastalarda Nefropati Belirlemedeki Rolü
  Sayfalar 10 - 15
  Fatma Asuman Orçun, Sembol Yıldırmak, Osman Evliyaoğlu, Nilgün Başaran
 4. Konuralp’te İki Bin Yıl Önce Yaşamış Ünlü Bir Hekim: Prusias’lı Asclepiades
  Sayfalar 16 - 22
  İsmail Hamdi Kara
 5. Çocuk Acil Servis Hekimlerinin Yeni Korkusu: Enerji İçecekleri
  Sayfalar 23 - 27
  Bünyamin Dikici, R. Cahit Temizkan, Gülşen Yalçın
 6. Depresyon ve İntihar Girişimi ile Vitamin B12 ve Kolesterol Değerleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 28 - 36
  Davut Baltacı, Osman Karakılıç, İsmail Hamdi Kara
 7. Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi: Kan Basıncını Hangi Yöntemle Ölçmeli
  Sayfalar 37 - 41
  Selçuk Mıstık
 8. Sıradışı Bir Alt Ekstremite Ezilme Yaralanması; Özgün Görüntü
  Sayfalar 42 - 43
  Sönmez Sağlam, Ozan Turhal, Yavuz Geçer, Yalçın Turhan
 9. Geriatrik Hastada Vertebra Yetmezlik Kırığı: Olgu Sunumu
  Sayfalar 44 - 47
  Ömer Çelik, Aslı Bayındır, Özge Tuncer
 10. Psiko-kütanöz Bozukluk: Dermatitis Artefacta
  Sayfalar 48 - 50
  Hayati Kandiş, Ayhan Sarıtaş, Harun Güneş, Feruza Turan Sönmez