Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 48 - 76 2013-01-17

The Reasons for and the Benefits of Participation of the Volunteers in Turkish Sport Federations: An Evaluation Related to Serious Leisure Theory

Esra Erturan Öğüt [1] , Fatih Yenel [2] , Selda Kocamaz [3]

176 516

Bu çalışmanın amacı, spor federasyonlarında yönetsel görevler alan gönüllülerin, gönüllüğe katılım nedenlerive kazanımlarını tespit etmektir.Araştırma verileri, spor federasyonlarında çeşitli yönetim kademelerinde görev alangönüllülerle yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış formlar dokümananalizleri ışığında şekillendirilmiş ve toplam sekiz sorudan oluşturulmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesi içinörneklem seçiminde zincir örnekleme yöntemi kullanılmış ve toplam 22 görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerfederasyonların başkanları, yönetim kurulları ve diğer kurul üyeleri ile yapılmıştır. Elde edilen metinler üzerinde üçayrı araştırmacı tarafından içerik analizi yapılmış, analiz sonucu tespit edilen kategorilerin önceden belirlenenkategorilerle uyumluluğu incelenmiş ve bulgular, kavramsal çerçeve dikkate alınarak betimsel olarakyorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre gönüllülerin katılım nedenleri 1-Kariyer geliştirme, 2-Spor sevgisi, 3Katkıda bulunmak, 4- Boş zaman değerlendirme isteği ve 5-Sosyal sorumluluğun yerine getirilmesi olarak tespitedilmiştir. Gönüllülerin aldıkları görevlere ilişkin kazanımları ise üç boyutta incelenmiştir. Buna göre gönüllülerinbireysel kazanımları, kariyer edinmek, üst düzey kişilerle görüşme fırsatı, mutluluk ve manevi huzur, yardımlaşma,tecrübe ve öğrenme, kişisel gelişim gibi çeşitli kategorilerde toplanmıştır. Gönüllülerin sosyal kazanımları, seyahatetme, çevre edinme, sosyal saygınlık, yeni arkadaş edinme ve sosyal ilişkiler kurma gibi konularda şekillenmiştir.Örgütsel anlamda bakıldığında ise kazanımlar, örgütler arası iletişim, örgüte katkı sağlama ve spor sistemine katkısağlama biçiminde ön plana çıkmıştır. Sonuç olarak, federasyonlarda görev alan gönüllülerin katılım nedenleriylekazanımları arasında olumlu ilişkiler tespit edilmiş ve bulgular Ciddi Boş Zaman teorisine paralellik göstermiştir.Türkiye’de gönüllülük anlayışının geliştirilmesi ve spor sisteminde gönüllülerin katkılarının zenginleştirilmesiningereği düşünüldüğünde bu çalışmanın sonuçlarının dikkate alınması gerektiği söylenebilir

The aim of this study is to determine the participation reasons and the benefits of volunteering in sport federations in Turkey.

The data is collected through the semi-structured interviews with the volunteers that have a task in the various managerial levels of the sport federations. The semi-structured forms are developed after document analyses and consisted of 8 questions. Snowball sampling method is used to designate the working group and overall 22 interviews are done.  Three researchers made content analyses separately on the interviews. The categories are determined after the analyses and the findings are presented descriptively.

According to the findings, the reasons of participation to volunteering are 1- to develop carrier, 2- love of sport, 3- the need to be helpful, 4- the will to fill the leisure time and 5- to fulfill the social responsibility. The benefits of the volunteers are examined in three dimensions. First, the individual benefits are consisted with the categories as, happiness and inner peace, experience and information, self-expression and creativity and helping others. Social benefits are assigned as making a circle of friends, social prestige, and social interactions. The organizational benefits are defined as the communication between the organizations, the contribution to the organization and the contribution to the system of sport.

Consequently, the findings supported the Serious Leisure Theory and indicated that there are favorable relations between the participation reasons and the benefits of volunteering in sport federations.

 • Cuskelly, G.(1995) The Influence of Committee Functioning on the Organizational Commitment of Volunteer, Journal of Sport Behavior, 01627341, (18), 4
 • Cuskelly, G., Auld, C., Hoye R., (2006) Working with Volunteers in Sport - Theory and Practice, Master eBook: ISBN10 : 0-203-96682-1
 • Cuskelly G., Harrington M. Stebbins R.A., (2002) Changing Levels of Organizational Commitment Amongst Sport Volunteers: A Serious Leisure Approach, Leisure/Loisir, 27: 3, 191 — 212
 • Cuskelly G., McIntyre N., Boag, A. (1998) A Longitudinal Study of the Development of Organizational Commitment Among Vlounteer Sports Administrators, Journal of Sport Management, 1998, 12, 181-202
 • Doherty A., (2009) The Volunteer Legacy of a Major Sport Event, Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 1:3, 185-207
 • European Parliament, (2011) Special Eurobarometer 75.2 “Voluntary work “Brussels, 27 June 2011 Erişim tarihi: 27.Aralık. Erişim Adresi: http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juillet/04_07/SA_en.pdf
 • Farrell, J. M., Johnston, M. E., & Twynam, G. D. (1998) Volunteer Motivation, Satisfaction, and Management at an Elite Sporting Competition. Journal of Sport Management, 12(4), 288-300.
 • Gould J. , Moore De.W., McGuire F., Stebbins R. (2008) Development of the Serious Leisure Inventory and Measure , Journal of Leisure Researh, Vol.40 No:1: 47-68
 • Hoye, R. (2007) Commitment, Involvement and Performance of Voluntary Sport Organization Board Members, European Sport Management Quarterly, 7:1, 109- 121 DOI: 10.1080/16184740701270402
 • Hoye, R. Cuskelly G. (2007) Sport governance, Elsevier, UK, USA
 • Hoye R. Nicholson M., (2008) Locating social capital in sport policy, Chapter in sport and social capital. Matthew Nicholson ,Russell Hoye (Editors) Butterworth- Heinemann
 • Johnston, M. E., Twynam, G. D., & Farrell, J. M.,(1999/2000) Motivation and Satisfaction of Event Volunteers for a Major Youth Organization. Leisure/Loisir, 24(1/2), 161-177. Alındı: Bang H. Ross S. D. 2009, Volunteer Motivation and Satisfaction, Journal of Venue and Event Management, Erişim Tarihi 03.01.2012, Erişim Adresi: http://www.hrsm.sc.edu/jvem/Vol1No1/VolunteerMotivation.pdf
 • Kay, T., Bradbury, S. (2009) Youth Sport Volunteering: Developing Social Capital?, Sport, Education and Society, 14: 1, 121 — 140
 • Kim M., Trail G. T., Lim J., Kim Y.K, 2009, The Role of Psychological Contract in Intention to Continue Volunteering, Journal of Sport Management, 23, 549-573
 • Koşan A., Güneş E., (2009) Gönüllülük ve Erzurum 2011 Üniversitelerarası Kış Oyunları, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (2): 1-18
 • Lockstone-Binney, L. , Holmes, K. , Smith, K., Baum, T., (2010) Volunteers and Volunteering in Leisure: Social Science Perspectives, Leisure Studies, 29: 4, 435 — 455
 • Lough B., McBride A.M., Sherraden M.S., (2007) The Estimated Economic Value of a US Volunteer Abroad CSD Working Papers No. 07-29
 • Misener K., Doherty A., Hamm-Kerwin S.(2010) Learning From the Experiences of Older Adult Volunteers in Sport: A Serious Leisure Perspective, Journal of Leisure Research, Vol 42, No.2, 267-289
 • Special Eurobarometer, (2010), 334 Sport and Physical Activity ; European Commission ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_en.pdf on volunteering Retrived from:
 • Statistics Canada, (2007) Canada Survey of Giving, Volunteering and Participating Erişim http://www.givingandvolunteering.ca/files/giving/en/csgvp_highlights_2007.pdf Adresi:
 • Stebbins R. A, Graham M. (2004) Volunteering as leisure/leisure as volunteering: an http://books.google.com.tr/books?id=JWTAyn_XhFMC&printsec=frontcover&hl =tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false UK, USA
 • Stebbins R. A. (2009). Would You Volunteer? Social Sceince and Public Policy, 46:155–159 DOI 10.1007/s12115-008-9186-1
 • Stebbins, R. A. (1992). Amateurs, professionals, and serious leisure. Montreal: McGiH-Queen"s University Press.
 • Stebbins, R.A. (2001). Serious Leisure, Society May/June, 38, 53-7.
 • Stergios, C. A., Carruthers C. P., (2002), Motivations of Elder Volunteers to Youth Programs, Leisure/Loisir, 27:3-4, 333-361
 • Surujlal J., Dhurup M. (2008), Volunteers’ Perceptions of Benefits Derived From Volunteering: An Empirical Study, South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 30(1): 105-116
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5.Baskı, Seçkin Yayınları
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü SPORT MANAGEMENT
Yazarlar

Yazar: Esra Erturan Öğüt

Yazar: Fatih Yenel

Yazar: Selda Kocamaz

Bibtex @ { psbd219288, journal = {Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-0356}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {4}, pages = {48 - 76}, doi = {}, title = {The Reasons for and the Benefits of Participation of the Volunteers in Turkish Sport Federations: An Evaluation Related to Serious Leisure Theory}, key = {cite}, author = {Kocamaz, Selda and Yenel, Fatih and Erturan Öğüt, Esra} }
APA Erturan Öğüt, E , Yenel, F , Kocamaz, S . (2013). The Reasons for and the Benefits of Participation of the Volunteers in Turkish Sport Federations: An Evaluation Related to Serious Leisure Theory. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 4 (1), 48-76. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/psbd/issue/20579/219288
MLA Erturan Öğüt, E , Yenel, F , Kocamaz, S . "The Reasons for and the Benefits of Participation of the Volunteers in Turkish Sport Federations: An Evaluation Related to Serious Leisure Theory". Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 4 (2013): 48-76 <http://dergipark.gov.tr/psbd/issue/20579/219288>
Chicago Erturan Öğüt, E , Yenel, F , Kocamaz, S . "The Reasons for and the Benefits of Participation of the Volunteers in Turkish Sport Federations: An Evaluation Related to Serious Leisure Theory". Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 4 (2013): 48-76
RIS TY - JOUR T1 - The Reasons for and the Benefits of Participation of the Volunteers in Turkish Sport Federations: An Evaluation Related to Serious Leisure Theory AU - Esra Erturan Öğüt , Fatih Yenel , Selda Kocamaz Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 76 VL - 4 IS - 1 SN - -1309-0356 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi The Reasons for and the Benefits of Participation of the Volunteers in Turkish Sport Federations: An Evaluation Related to Serious Leisure Theory %A Esra Erturan Öğüt , Fatih Yenel , Selda Kocamaz %T The Reasons for and the Benefits of Participation of the Volunteers in Turkish Sport Federations: An Evaluation Related to Serious Leisure Theory %D 2013 %J Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi %P -1309-0356 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Erturan Öğüt, Esra , Yenel, Fatih , Kocamaz, Selda . "The Reasons for and the Benefits of Participation of the Volunteers in Turkish Sport Federations: An Evaluation Related to Serious Leisure Theory". Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 4 / 1 (Ocak 2013): 48-76.